Grupa PGE uruchomiła punkty sprzedaży węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych

PGE GiEK, spółka z Grupy PGE realizuje sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych. Dzięki zmianie przepisów, węgiel brunatny z dwóch największych polskich kopalń w Bełchatowie i Turowie może być wykorzystywany na potrzeby grzewcze w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

infografika_slider_giek_piec.png

Szczegółowe zasady funkcjonowania punktów sprzedaży węgla w Kopalniach Bełchatów i Turów, jak również warunki sprzedaży i płatności wraz z cennikiem są opisane na stronach internetowych:

Kopalnia Turów

Zamówienia można składać pod numerem telefonu: 422 222 224 w godzinach: 7.00 - 15.00 w dni robocze.

 

 

Kopalnia Bełchatów

Zamówienia można składać pod numerem telefonu: 422 222 130 w godzinach: 7.00 - 15.00 w dni robocze.

Węgiel brunatny sprzedawany jest odbiorcom indywidualnym z przeznaczeniem dla spalania na terytorium RP w gospodarstwach, a także dla podmiotów instytucjonalnych na własne potrzeby grzewcze. Każde gospodarstwo domowe, które zgłosiło w deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) węglowe źródło ogrzewania, będzie mogło skorzystać z możliwości zakupu węgla brunatnego we wskazanym limicie tylko w jednej z kopalń PGE GiEK.

Podmioty instytucjonalne, uprawnione do zakupu węgla brunatnego to: organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Jedno gospodarstwo domowe może zakupić w sumie od 2 do 6 ton węgla brunatnego na bieżący sezon grzewczy. Każde gospodarstwo domowe może dokonać kilku zamówień – do osiągnięcia limitu 6 ton. Limit zakupu węgla brunatnego dla podmiotów instytucjonalnych wynosi od 2 do 26 ton.

Kopalnia Bełchatów:

Węgiel brunatny sortowanyCena netto za tonę (bez akcyzy)*Cena brutto za tonę (bez akcyzy)*
0 mm – 80 mm155,70 zł191,51 zł
80 mm – 300 mm248,42 zł305,56 zł

Kopalnia Turów:

Węgiel brunatny sortowanyCena netto za tonę (bez akcyzy)*Cena brutto za tonę (bez akcyzy)*
0 mm – 40 mm MIAŁ266,00 zł327,18 zł
40 mm – 80 mm ORZECH316,00 zł388,68 zł
80 mm – 300 mm KĘSY402,00 zł494,46 zł

* - ceny obowiązują do 30.04.2023 r.

Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych będzie sprzedawanypo wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i wyznaczeniu przez sprzedawcę daty odbioru. Numery infolinii:

Kopalnia Bełchatów: 422 222 130 w godzinach: 7.00 - 15.00 w dni robocze.

Kopalnia Turów: 422 222 224 w godzinach: 7.00 - 15.00 w dni robocze.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach sprzedaży węgla brunatnego w Kopalni Turów oraz w Zasadach sprzedaży węgla brunatnego w Kopalni Bełchatów.

  • kopia  deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB), w której zadeklarowano właściwe źródło ciepła (na paliwo węglowe), zgodnej z adresem budynku, dla którego zostanie zakupiony węgiel. W przypadku najmu/dzierżawy budynku lub lokalu przez odbiorcę instytucjonalnego kopia deklaracji CEEB właściciela/zarządcy budynku wraz z oświadczeniem, które potwierdza najem/dzierżawę,
  • oświadczenie finalnego nabywcy węglowego,
  • pełnomocnictwo udzielone przewoźnikowi przez kupującego w przypadku zlecenia zakupu i przewozu węgla przewoźnikowi
  • dowód osobisty kupującego lub pełnomocnika

Sprzedaż węgla brunatnego na cele grzewcze realizowana jest w zwolnieniu z  akcyzy i z tego względu każdy zainteresowany zakupem podmiot lub instytucja powinien sprawdzić, czy spełnia w tym zakresie wymagania art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. 2022 poz.143 ze zm.).

pgegiek_site