PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gryfinie przy ul. Targowej 16 stanowiącego działkę nr 46/1 obr. 0003 Gryfino o powierzchni 0,0440 ha.

pgegiek_site