PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów ogłasza przetarg ofertowy na wydzierżawienie na czas nieokreślony od dnia 15.11.2019 r. wyposażonego lokalu z przeznaczeniem na bufet gastronomiczny o powierzchni 114 m2 zlokalizowanego w Budynku Dyrekcji Oddziału KWB Bełchatów w miejscowości Rogowiec, powiat bełchatowski, województwo łódzkie.

pgegiek_site