Organizator postępowania unieważnia postępowanie w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gryfinie przy ul. targowej 16 obejmującej działkę nr 46/2 obr. 0003 Gryfino o pow. 5590 m kw.

pgegiek_site