PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Grabek, gmina Szczerców, oznaczonych jako działki o nr ewidencyjnym 171/4, 172/4, 172/6 o łącznej powierzchni 0,5809 ha.

pgegiek_site