PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Targowej 16 oznaczonej jako działka nr 46/2 obr. 0003 Gryfino o powierzchni 0,5590 ha.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gryfinie przy ul. Targowej 16 stanowiącego działkę nr 46/1 obr. 0003 Gryfino o powierzchni 0,0440 ha.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 1/6, 1/8, 3/1 obr. Żórawki , działki nr 310/27 i 310/29 obr. Pniewo oraz działki nr 79/4 obr. Krajnik a także prawa własności do działki nr 5/2 obr. Żórawki i działki 38/3 obr. Nowe Czarnowo.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zbycie praw użytkowania wieczystego do działek nr 1/5 i 1/7 obr. Żórawki oraz prawa własności do działki nr 320/14 obr. Pniewo.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 79/5 obr. Szczecin-Śródmieście o powierzchni 0,3130 ha.

pgegiek_site