PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole ogłasza przetarg publiczny - licytacja ustna nr 08/ELO/2020 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1A, położonego w Dobrzeniu Wielkim przy Osiedle Energetyk 13C.

PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna S.A.ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 276/16 km 1 obręb Brzezie gmina Opole o powierzchni 0,1355 ha.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 771/161 km 1 obręb Brzezie gmina Opole o powierzchni 0,3092 ha.

pgegiek_site