PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie Grabek, gmina Szczerców, oznaczonych jako działki o nr ewidencyjnym 171/4, 172/4, 172/6 o łącznej powierzchni 0,5809 ha.

Dokumenty do pobrania:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów ogłasza przetarg ofertowy na wydzierżawienie na czas nieokreślony od dnia 15.11.2019 r. wyposażonego lokalu z przeznaczeniem na bufet gastronomiczny o powierzchni 114 m2 zlokalizowanego w Budynku Dyrekcji Oddziału KWB Bełchatów w miejscowości Rogowiec, powiat bełchatowski, województwo łódzkie.

Dokumenty do pobrania:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów Oddział Elektrownia Opole ogłasza przetarg publiczny - licytacja ustna na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Opolu przy ul. Rzeszowskiej 36 o powierzchni użytkowej 64,2 m kw z przynależną piwnicą.

pgegiek_site