PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0384 ha położonej w obr. Bogatynia III. Nieruchomość przeznaczone jest w planie miejscowym pod budownictwo jednorodzinne. Przetarg odbędzie się 05.09.2018 r. o godz. 10 w siedzibie Oddziału KWB Turów.

Zbiór dokumentów do pobrania

PGE GiEK S.A. ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg publiczny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Rogowiec w gminie Kleszczów, oznaczonej w ewidencji nr działek 1053/21 oraz 1053/6. Termin składania ofert do dnia 10.07.2018 r.