Ogłoszenia

Instrukcje Systemu Zakupowego GK PGE

Regulacje

Help Desk Systemu Zakupowego GK PGE

Pomoc przy rejestracji do Systemu Zakupowego GK PGE na platformie Marketplanet OnePlace

+48 22 257 22 23

oneplace@marketplanet.pl

Pomoc w Systemie Zakupowym GK PGE dedykowana Wykonawcom biorącym udział w przetargach

+48 22 257 22 25

pge_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl

Pomoc w Systemie Zakupowym GK PGE dedykowana Wykonawcom biorącym udział w aukcjach

+48 22 257 22 26

Nie posiadasz jeszcze konta do Systemu Zakupowego GK PGE?

Spółki GK PGE realizują postępowania zakupowe za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE.

Regulacje archiwalne

Information for Suppliers

Zarejestruj się
System Zakupowy GK PGE