Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

ochrona-srodowiska.jpg