Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w roku 2018 zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w roku 2018
Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1. Odnawialne źródła energii (biomasa)

0,61

2. Węgiel kamienny 22,46
3. Węgiel brunatny 73,92
4. Gaz ziemny 2,76
5. Inne 0,25
RAZEM 100,00

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

ochrona-srodowiska.jpg
Emisyjność paliw - informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w roku 2018
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj Paliwa CO2 SO2 NOx Pyły Odpady radioaktywne
[Mg/MWh]
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Biuro Ochrony Środowiska Węgiel brunatny 1,05677
0,00122
0,00082
0,0004
2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Biuro Ochrony Środowiska Węgiel kamienny 0,93948
0,00072
0,00085
0,00004
3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Biuro Ochrony Środowiska Gaz ziemny 0,40876
0,00000 0,00037
0,00000
4. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Biuro Ochrony Środowiska Biomasa 0,00000
0,00010 0,00089
0,00005
RAZEM 0,99720
0,00105
0,00081
0,00004