Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył też Studia Doktoranckie w SGH (Kolegium Zarządzania i Finansów) w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania w administracji publicznej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1989 r. w Zakładzie Poszukiwania Nafty i Gazu w Wołominie. W kolejnych latach pracował: w Najwyższej Izbie Kontroli; w PZU S.A. gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Dyrektora Koordynatora Biura Nadzoru. Kierował też Oddziałem Okręgowym PZU S.A. w Warszawie; w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy gdzie był Zastępcą Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego; w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz w Telewizji Polskiej S.A. W TVP S.A. pełnił m.in. funkcje Dyrektora Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Zastępcy Dyrektora Biura Finansów a następnie Biura Kontrolingu. Przez dłuższy czas pełnił też równolegle funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami. Był również członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Mediów Publicznych oraz reprezentował TVP S.A. w pracach Grupy Audytu Wewnętrznego Europejskiego Stowarzyszenia Nadawców Publicznych (EBU). W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek. Od X 2016 roku związany z PGE S.A. gdzie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Audytu.