Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej, pracowała m.in, w Telekomunikacji Polskiej SA, TP Internet sp. z o.o. w Warszawie. Była wykładowcą w Ośrodku Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, prowadząc zajęcia m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego, budowlanego i ochrony środowiska.

Począwszy od maja 2005 r. prowadzi własną kancelarię.

Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA.