Obchody Dnia Energetyka w Elektrowni Opole, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, odbyły się tradycyjnie w ostatni piątek września. Podczas akademii uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

wreczenie-odznaczen_elo_2020.jpg

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości.

W akademii uczestniczył Adrian Czubak – Wojewoda Opolski. Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentował Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania i zarządzania majątkiem. Gospodarzem uroczystości był Mirosław Pietrucha – dyrektor Elektrowni Opole.

Podczas akademii Norbert Grudzień, podkreślił kluczową rolę, jaką odgrywa Elektrownia Opole w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. – Wykorzystane w opolskiej elektrowni najlepsze technologie oraz rozwiązania lokują ją wśród najnowocześniejszych elektrowni świata i pozwalają na znaczne ograniczenie oddziaływania na środowisko – powiedział Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. wywarzania i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Wiceprezes PGE GiEK jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność podejmowania działań związanych z procesem transformacji energetycznej, w szczególności dotyczących realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój niskoemisyjnej energetyki. W tym obszarze znaczącą rolę w projekcie budowy farm fotowoltaicznych odegrają również tereny Elektrowni Opole.

Podczas akademii 59 wyróżniających się pracowników uhonorowano medalami i odznaczeniami państwowymi, branżowymi i zakładowymi.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE została sponsorem tegorocznej edycji projektu Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska „Daj mi szansę” realizowanego przez Klub Olimpiad Specjalnych „Promyk” w Rybniku. Projekt popularyzuje zajęcia i zawody dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

olimpiady-specjalne_1.jpg

 

– Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  to firma, która realizując swoją podstawową misję, jaką jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego w milionach polskich  domów, nie zapomina o społecznej odpowiedzialności biznesu. W sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budujemy swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem, dlatego cieszymy się, że możemy wziąć udział w kolejnym ważnym projekcie. Warto wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną i warto kibicować Olimpiadom Specjalnym. Przyłączając się z wielką dumą do tej akcji, będziemy z zaangażowaniem obserwować jak te wyjątkowe osoby pracują na treningach i rywalizują podczas zawodów, pokonując wiele przeciwnościpodkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska prezes zarządu PGE GiEK.

„Daj mi szansę” to projekt realizowany od 2016 roku i współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Polega on na organizacji zajęć i zawodów bowlingowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to wspólna inicjatywa rybnickiego Koła Olimpiad Specjalnych „Promyk” oraz pracowników Elektrowni Rybnik, którzy trenują niepełnosprawnych zawodników w swoim czasie wolnym.

olimpiady-specjalne_2.jpg

 

Zawody organizowane w ramach projektu „Daj mi szansę” wpisały się już na stałe w kalendarz wydarzeń nie tylko KOS „Promyk”, ale także miasta. Z roku na rok nasze działania zataczają coraz większy krąg i przyciągają więcej osób chętnych po pomocy i zabawy. Cieszymy się,że dzięki naszej wspólnej inicjatywie zawodnicy mogą poznać ducha sportowej rywalizacji oraz drużynowej współpracy – mówi Mariusz Watoła, kierownik sekcji bowlingowej przy Fundacji PGE EC, pracownik elektrowni oraz Wolontariusz Roku 2016 Miasta Rybnik.

Sport dla zawodników z niepełnosprawnościami pozwala nie tylko na rozwój fizyczny, ale również pełni ważną funkcję integracyjną ze środowiskiem zewnętrznym. Zawodnicy uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. To także doskonała okazja do dzielenia się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązywania przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami i społecznością lokalną.

W projekcie w roku obecnym bierze udział 64 zawodników Olimpiad Specjalnych, którzy trenują w Rybniku, ale także reprezentują Klub „Promyk” na arenie ogólnopolskiej.

Finał projektu „Daj mi szansę” wraz z zawodami finałowymi i galą wręczenia odznaczeń zwycięskim drużynom zaplanowany został na grudzień.

olimpiady-specjalne_3.jpg

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wspiera finansowo projekt Filharmonii Opolskiej „Maliszewski odkodowany”, który przypomni melomanom dzieła tego znakomitego kompozytora.

filharmonia-opolska.jpg

„Maliszewski odkodowany” to kolejny projekt realizowany przez Filharmonię Opolską we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Muzyki i Tańca, a także Samorządem Województwa Opolskiego. Efektem współpracy spółki PGE GiEK i opolskiej filharmonii będzie nagranie dwóch symfonii Witolda Maliszewskiego, którego muzyka jest obecnie rzadko wykonywana w repertuarach koncertowych. Odtwarzanie i digitalizowanie dzieł rękopisów polskich kompozytorów to misja, która od kilku lat jest konsekwentnie realizowana przez Filharmonię Opolską.

Nasza spółka rozpoczyna współpracę z państwowymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak Filharmonia Opolska, czy Filharmonia w Szczecinie, gdzie objęliśmy mecenat nad wszystkimi wydarzeniami do końca 2020 roku. Rozwój kultury wysokiej to jeden z filarów strategii sponsoringowej PGE, dlatego bardzo nam zależy na byciu obecnym w życiu kulturalnym szczególnie w tych miejscowościach, gdzie prowadzimy swoją działalność – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Filharmonia Opolska oferuje różnorodny repertuar - od muzyki symfonicznej i operowej przez kameralną, musical, jazz, poezję śpiewaną czy inne rodzaje muzyki popularnej. Jest także ciekawą przestrzenią do spotkań towarzyskich.

Wsparcie Filharmonii Opolskiej przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a także filharmonii w Szczecinie to nie jedyny przykład współpracy Grupy PGE z państwowymi filharmoniami. PGE wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie, a od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku. Z kolei PGE Energia Ciepła wspiera Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, ma również plan współpracy z filharmoniami w kolejnych miastach, w których posiada swoje elektrociepłownie. Są wśród nich Rzeszów, Kielce, Lublin i Gorzów.

Grupa PGE jest jednym z największych mecenasów kultury w kraju. W sezonie artystycznym 2019/2020 w wydarzeniach muzycznych w filharmoniach pod patronatem Grupy PGE wzięło udział blisko 400 tys. słuchaczy.

Jubileusz 45-lecia świętowali krwiodawcy z Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów. Przez ten czas krwiodawcy oddali w sumie ponad15 tysięcy litrów krwi, a w ten sposób przyczynili się do ratowania życia i zdrowia tysięcy osób.

Krwiodawcy zrzeszeni przy bełchatowskiej kopalni, jednym z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, z Grupy Kapitałowej PGE, już od 45 lat oddają krew i wspierają ideę honorowego krwiodawstwa. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, oficjalne uroczystości miały skromny charakter. 12 września w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie odbyła się msza święta w intencji honorowych dawców krwi.

msza-45-lecie-hdk-przy-kwbb-2020.jpg
msza-45-lecie-hdk-przy-kwbb-2020_2.jpg

W czasie 45-letniej działalności Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło 256 akcji honorowego oddawania krwi, w trakcie których oddano łącznie 15,4 tysięca litrów krwi. Członkowie klubu niejednokrotnie oddawali krew również w innych punktach w Polsce i za granicą. Warto wspomnieć również o bożonarodzeniowych akcjach HDK w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, podczas których oddano łącznie 108 litrów krwi, a przy okazji obdarowano świątecznymi upominkami małych pacjentów. Nieodłączną częścią tych wizyt jest udział zakładowej orkiestry górniczej z kopalni. Dotychczas zorganizowano osiem takich akcji.

2019_gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi.jpg

Akcje honorowego krwiodawstwa organizowane przez bełchatowskich górników to piękny gest, który ratuje życie i zdrowie wielu ludzi. To także wyraz bezinteresownego poświęcenia i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Początki ruchu honorowego krwiodawstwa przypadają na rok 1974, kiedy dla uczczenia obchodów dni HDK 56 uczestników oddało 14,250 ml krwi. – Rok później wybrano pierwszą Radę Zakładową Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w budowie, a jej reprezentantowi Wojciechowi Loszkowi powierzono sprawy ochrony zdrowia pracowników zakładu. Efektem tej działalności była akcja honorowego krwiodawstwa w lipcu 1975 r., kiedy to 38 osób oddało 8.800 ml krwi – wspomina Andrzej Chlebicki, prezes Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów. Od tej pory idea krwiodawstwana terenie Bełchatowa zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, a 11 września 1975 r.w strukturach PCK zarejestrowano Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWB Bełchatów. Dziewięć lat później Uchwałą Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi została przyjęta nazwa: Klub HDK PCK im. Centrum Zdrowia Matki Polki przy Kopalni Bełchatów. Kolejne zmiany nastąpiły w 2015 r. 26 maja br. został powołany komitet założycielski Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów, który 13 lipca 2015 r. decyzją Sądu Gospodarczego w Łodzi uzyskał osobowość prawną.

W ostatnim czasie akcje honorowego krwiodawstwa przeprowadzane są również wspólniez członkami Klubu HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów, a także z pracownikami Centrali spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

krwiodawcy_pgegiek_weglowa_3q0a4507.jpg

5 września 2020 roku w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, nastąpiło zakończone sukcesem pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 7 na oleju lekkim. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch bloku energetycznego o mocy 496 MW. Już wkrótce nastąpi pierwsza synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

nowy-blok_elt_2020.jpg

Prace na budowie bloku nr 7 wchodzą w finalną fazę realizacji. Obecny stan zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 97 proc. Po zakończeniu fazy montażu mechanicznego urządzeń i instalacji bloku energetycznego oraz instalacji pozablokowych, zrealizowany został etap rozruchu technologicznego poszczególnych urządzeń i układów bez użycia mediów. Po tym okresie, ale jeszcze przed rozpoczęciem najważniejszego etapu rozruchu, dokonano chemicznego czyszczenia rurociągów bloku nr 7. Po tzw. „trawieniu” i zdemontowaniu tymczasowych układów niezbędnych do realizacji tego procesu, kocioł został przygotowany do pierwszego rozpalenia. Sprawdzone zostały wszystkie układy pomocnicze oraz systemy bezpieczeństwa a także przeprowadzone zostały testy na wszystkich układach pozablokowych niezbędnych do rozpalenia kotła na oleju lekkim.

Budowa nowoczesnej jednostki w Elektrowni Turów to jedna z flagowych inwestycji PGE. Zakończony sukcesem ten etap rozruchu bloku oznacza, że niezwykle skomplikowana zarówno pod względem projektowym, jak i realizacyjnym budowa powoli dobiega końca. Zastosowanie najnowszych technologii w Elektrowni Turów na bloku nr 7 pozwoli na uzyskanie wysokiej, powyżej 43 proc. sprawności produkcji energii elektrycznej. W obecnym kształcie Elektrownia Turów jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 2,3 mln gospodarstw. Po zakończeniu budowy turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w energię elektryczną dodatkowy milion gospodarstw – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Pierwsze rozpalenie kotła ma na celu zabezpieczenie przed korozją część ciśnieniową kotła. Proces przedmuchiwania kotła według technologii przygotowanej przez jego dostawcę będzie trwał ok. 4 tygodni. Po zakończeniu procesu przedmuchiwania para osiągnie czystość pozwalającą na podanie jej na turbinę. Kolejnym etapem rozruchu będzie synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, co planowane jest w listopadzie 2020 roku.

Nowy blok będzie spełniał surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 będzie prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Dodatkowo, blok będzie charakteryzował się emisją CO2 o ok. 15% niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji. Nowa jednostka jest też przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.

Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas oraz Budimex. Rozpoczęcie prac na terenie budowy, czyli faza realizacji inwestycji rozpoczęła się w grudniu 2014 roku. Blok o mocy elektrycznej brutto 496 MW, z parowym kotłem pyłowym o parametrach nadkrytycznych będzie opalanym węglem brunatnym pochodzącym z pobliskiej Kopalni Turów. Nowa jednostka, po jej oddaniu do eksploatacji, pozwoli całkowicie odbudować moc Elektrowni Turów. Siedem pracujących wtedy bloków, w tym całkowicie zmodernizowane bloki nr 1-3, osiągnie moc ponad 2.000 MW. Parametry nowego bloku dobrano w ten sposób, by do zakończenia jego pracy w 2044 roku w pełni i efektywnie wykorzystać zasoby węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich norm i standardów środowiskowych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, podsumowała pilotażowy projekt wolontariatu kompetencji, który realizowany był w minionym roku szkolnym. Projekt zakładał kontynuację i rozwój współpracy z lokalnymi szkołami ponadpodstawowymi poprzez organizację spotkań pracowników spółki – wolontariuszy z młodzieżą szkolną, prezentując potrzebne umiejętności, a także kwalifikacje przydatne na danym stanowisku pracy.

zajecia-z-komunikacji-trener-beata-nawrot-miler.jpg

Projekt dedykowany był uczniom klas pierwszych, którzy mieli możliwość pozyskania praktycznej wiedzy z poszczególnych obszarów, w których zatrudnieni są pracownicy centrali PGE GiEK. Przedstawiciele spółki podczas spotkań opowiadali o swojej codziennej pracy, zdobytych kompetencjach, umiejętnościach i rozwoju.

Wolontariat kompetencji realizowany przez naszą spółkę to budowanie kapitału społecznego, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy oraz pomoc młodzieży szkolnej w podjęciu decyzji, co do dalszej edukacji i wyboru zawodu. Dziękujemy dyrekcjom szkół za wspaniałą współpracę – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W pilotażowym projekcie wzięła udział młodzież z III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. L. Czyżewskiego – łącznie 233 osoby. Spotkania z uczniami odbywały się podczas zajęć z wychowawcą, na których wolontariusze PGE GiEK poprowadzili zajęcia praktyczne np. z komunikacji czy podstaw ekonomii.

Bardzo się cieszę, że pilotażowa edycja projektu była realizowana między innymi w III LO im. A. Mickiewicza w Bełchatowie. Spotkania z pracownikami największej firmy w regionie były bardzo interesujące. Uczniowie uczestniczyli w nich bardzo aktywnie. Dodatkowo zajęcia wpisały się w program nauczania z przedmiotu Przedsiębiorczość. W ten sposób połączyliśmy teorię z praktyką – powiedziała Małgorzata Załęczna, wicedyrektor szkoły.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego projekt będzie kontynuowany w niedawno rozpoczętym roku szkolnym.

Obchody Dnia Energetyka w Zespole Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, odbyły się tradycyjnie w pierwszy piątek września w Elektrowni Dolna Odra. Podczas akademii uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

wreczenie-odznaczen_zedo2020.jpg

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości. W akademii udział wzięli m.in. Michał Jach i Artur Szałabawka – Posłowie na Sejm RP, Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Mieczysław Sawaryn – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna ds. Operacyjnych, a spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentowali Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem oraz Rafał Mucha – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

ryszard-wasilek_wiceprezes-pge.jpg

 

Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE, podczas akademii podkreślił kluczową rolę jaką odgrywa Zespół Elektrowni Dolna Odra w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, jednocześnie odnosząc się do niezbędnych działań podejmowanych przez Grupę PGE, które są związane procesem transformacji energetycznej.

Transformacja energetyczna Polski dzisiaj jest już koniecznością, dlatego Grupa PGE głośno mówi o konkretnych działaniach, które trzeba podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednym z takich działań jest propozycja wydzielenia aktywów węglowych do odrębnej spółki, co pozwoli im funkcjonować i pełnić swoją rolę jeszcze przez 20-25 lat. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są na najwyższym szczeblu rządowym, a finalna decyzja będzie wymagała także zgody instytucji europejskich. W ten proces zaangażowana będzie również Strona Społeczna, ponieważ otwarty dialog pełni kluczową rolę w PGE – powiedział Ryszard Wasiłek.

rafal-mucha_wiceprezes-pge-giek.jpg

 

Rafał Mucha, Wiceprezes Zarządu PGE GiEK, również odniósł się do wyzwań jakie stoją przed branżą energetyczną i konkretnych działań w tym zakresie podejmowanych przez spółkę.

Realizując ogromne wyzwanie, jakim jest transformacja systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym nasza spółka przechodzi szereg zmian, co szczególnie widać w oddziale ZEDO, gdzie po modernizacji Elektrociepłowni Pomorzany przyszedł czas na megainwestycję w Elektrowni Dolna Odra. Nowe bloki to gwarancja długoterminowej stabilności eksploatacji Elektrowni Dolna Odra, ale również gwarancja spełnienia przez elektrownię rygorystycznych wymogów środowiskowych. Ponadto, na terenie Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra  w przyszłym roku  powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Będzie to pierwsza farma słoneczna zbudowana w spółce PGE GiEK – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes PGE GiEK, który w swoim przemówieniu podziękował również wszystkim zaproszonym gościom, a szczególnie pracownikom za dotychczasową współpracę.

Swoje podziękowanie kieruję do pracowników oddziału, którzy w tym trudnym dla nas czasie z należytą starannością wykonywali swoje obowiązki, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i chroniąc tym samym oddział przed skutkami epidemii oraz pozwalając na zachowanie ciągłości pracy – podkreślił wiceprezes PGE GiEK.

Podczas akademii odznaczeniami państwowymi i branżowymi uhonorowano 37 osób, uhonorowano także pracowników z długoletnim stażem. Jeden z jubilatów świętował 50-lecie pracy.

norbert-grudzien_wiceprezes-pge-giek.jpg

 

Do końca 2020 roku mecenat nad wydarzeniami artystycznymi w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie będzie sprawować spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

filharmonia-w-szczecinie-fot-filip-kacalski.jpg

fot. Filip Kacalski

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wspiera wydarzenia i inicjatywy lokalne, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w życiu regionów, w których prowadzi swoją działalność. Jako odpowiedzialny pracodawca zatrudniający prawie 15 tysięcy pracowników na terenie pięciu województw stawiamy sobie za cel propagowanie kultury muzycznej na najwyższym poziomie wśród społeczności lokalnej, dlatego dostrzegamy potrzebę współpracy z taką instytucją jak Filharmonia w Szczecinie. Grupa Kapitałowa PGE wspiera polskie filharmonie, nasza spółka dziś poszerza tą listę, obejmując mecenat nad wydarzeniami artystycznymi szczecińskiej filharmonii. To w Szczecinie znajduje się jeden z siedmiu Oddziałów naszej spółki, Zespół Elektrowni Dolna Odra, a pracownicy oddziału stanowią znaczną część wśród gości szczecińskiej filharmonii  – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Filharmonia jest cenionym obiektem w województwie zachodniopomorskim. Na przestrzeni lat z Orkiestrą Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie współpracowali światowej sławy dyrygenci i soliści, m.in. Renard Czajkowski, Krystian Zimerman, Rafał Blechacz, Leszek Możdżer, Małgorzata Walewska. Filharmonia w Szczecinie dba o rozwój i współpracę młodych muzyków oraz promocję polskiej muzyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Witolda Lutosławskiego – jest bowiem inicjatorem międzynarodowego projektu „International Lustosławski Youth Orchestra”.

Filharmonia mieści się w nowoczesnym, wyróżnianym w wielu konkursach budynku. Budowla charakteryzuje się odwagą i lekkością, a jednocześnie tworzy spójną linię z neogotycką zabudową otoczenia.

Wsparcie przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Filharmonii w Szczecinie to nie jedyny przykład współpracy Grupy PGE z filharmoniami. Grupa angażuje się w mecenat kultury wysokiej, pozostając jednym z największych mecenasów kultury w kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie, a od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku.

Z kolei PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wspiera Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, ma również plan współpracy z filharmoniami w kolejnych miastach, w których posiada swoje elektrociepłownie. Są wśród nich Rzeszów, Kielce, Lublin i Gorzów.

Koncerty w filharmoniach od zawsze cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy.W  sezonie artystycznym 2019/2020 w wydarzeniach muzycznych w filharmoniach pod patronatem Grupy PGE wzięło udział blisko 400 tys. słuchaczy.

pge_giek_mecenas_filharmonii_szczecinskiej_1.jpg

 

Już za kilka tygodni komisja ds. skarg i petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrzy petycję w obronie kompleksu Turów, pod którą podpisało się około 30 tys. osób, zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów, oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE.

zbiorka-podpisow-w-obronie-kopalni-turow_1.jpg

W akcję zbierania podpisów, zainicjowaną przez PGE, solidarnie zaangażowali się mieszkańcy okolicznych powiatów, harcerze a także Pracownicy i Strona Społeczna PGE GiEK. Podpisy zbierane były również w parafiach i przez harcerzy. Petycja jest odpowiedzią na skargę podpisaną przez mieszkańców kraju libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożoną w Parlamencie Europejskim. W petycji strony polskiej zaakcentowany został aspekt społeczny. Zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. 23 czerwca petycja w obronie kompleksu Turów została przekazana na ręce Anny Zalewskiej, poseł Parlamentu Europejskiego. Dalsze funkcjonowanie KWB Turów było tematem debaty Komisji Petycji europarlamentu 14 lipca. Za kilka tygodni sprawa będzie rozpatrywana przez komisje skarg i petycji PE.

Mamy do czynienia z wielkim przejawem solidarności polskiego społeczeństwa, które sprzeciwia się niesprawiedliwemu traktowaniu. Nie ma naszej zgody na oczekiwania, że Polska jako jedyny europejski kraj, zlikwiduje kopalnie węgla brunatnego w ciągu 10 lat, podczas gdy inne – bogatsze od Polski kraje – mają na to znacznie więcej czasu. Będziemy bronić polskie interesy na arenie międzynarodowej – podkreślała podczas przekazania petycji Anna Zalewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przeciwnicy likwidacji kompleksu Turów z ogromnym niepokojem śledzili działania czeskich sąsiadów, wspieranych głównie przez organizacje ekologiczne z Czech, których efektem miało być doprowadzenie do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów. Mieszkańcy regionu wyrazili w petycji zaniepokojenie działaniami strony czeskiej, która kwestionuje zasadność działania Kopalni i tym samym Elektrowni Turów, w których zatrudnionych jest około 5 tysięcy mieszkańców regionu. Ponadto zwrócili uwagę, że w firmach działających na rzecz kompleksu pracuje kolejne 10 tysięcy osób.

Zrobimy wszystko, by kompleks Turów działał dalej w interesie mieszkańców Dolnego Śląska.  Nasze działania poparte są racjonalnymi argumentami, które wielokrotnie przedstawialiśmy naszym sąsiadom w ramach długotrwałych konsultacji społecznych, równie z udziałem mieszkańców Niemiec i Czech. Rozmawialiśmy tam o środkach, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Aktualnie trwa budowa długiego na blisko 1200 metrów ekranu podziemnego, który jest gotowy już w 70 proc. i zabezpieczy ujęcie wody w czeskiej miejscowości Uhelna przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Od początku prac nad przedłużeniem koncesji, temat ochrony zasobów wód był dla nas priorytetowy – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Potwierdzeniem słuszności argumentów zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów jest niezależna opinia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, z której wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Z 30 - letniej obserwacji naukowców wynika także, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.  Opracowanie zawiera analizę danych i wykonanych obserwacji uzyskanych na podstawie wieloletnich wyników pomiarowych z wielu stacji opadowych i wodowskazowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Turów i w jej sąsiedztwie, po polskiej i czeskiej stronie granicy. Eksperci IMiGW-PIB w opracowaniu podkreślili także, że obecnie suszę należy analizować nie tylko jako zjawisko naturalne, ale jako synergię naturalnych warunków klimatycznych oraz działalności człowieka, wpływającej na obieg wody. Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania można wpływać na ograniczanie jej skutków. Jest to szczególnie istotne w obszarach o intensywnej działalności gospodarczej. Opracowanie IMiGW – PIB zostało udostępnione opinii publicznej.

Przypomnijmy, że w marcu Kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a równolegle stara się o przedłużenie koncesji do 2044 roku, czyli do całkowitego wyczerpania pokładów węgla. Po 2044 roku, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r. Starając się o przedłużenie koncesji, spółka PGE GiEK prowadziła wiele działań informacyjnych odnosząc się do wszystkich uwag i zapytań dotyczących dalszego funkcjonowania kopalni oraz jej wpływu na najbliższe otoczenie.

Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpoczęła już także przygotowania do transformacji energetycznej regionu zgorzeleckiego poprzez aktywizację działań Południowo-Zachodniego Klastra Energii, który wspólnie ze Zgorzeleckim Klastrem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej przygotuje w ciągu dwóch kolejnych dekad transformację regionu oraz zajmie się przekwalifikowaniem i kształceniem pracowników dla nowych gałęzi gospodarki.

30-tys-podpisow-pod-petycja-w-obronie-kopalni-turow.jpg

Defence of the Turów complex in the European Parliament

In just a few weeks, the European Parliament's Complaints and Petitions Committee will consider the petition in defence of the Turów complex, signed by around 30,000 people, supporters of the operation of the Turów Mine and power plant, branches of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna from the PGE Group.

zbiorka-podpisow-w-obronie-kopalni-turow_1.jpg

The actions of collecting signatures, initiated by PGE, were jointly and severally engaged by residents of the surrounding poviats, scouts as well as PGE GiEK employees and community representation. Signatures were also collected in parishes and by scouts. The petition is a response to a complaint signed by the inhabitants of the Liberec Region regarding shitting down Turów Mine submitted to the European Parliament. In the petition of the Polish side, the social aspect was emphasized. It also drew attention to the much larger lignite mines operating in the Czech Republic and Germany. On 23 June, the petition in defence of the Turów complex was handed over to Anna Zalewska, Member of the European Parliament. The further operation of the Turów Committee on Petitions was the subject of a debate in the European Parliament's Committee on Petitions on 14 July. In a few weeks' time, the matter will be considered by the EP Complaints and Petitions Committees.

We are dealing with a great manifestation of the solidarity of the Polish society, which is against unfair treatment. We do not agree to the expectations that Poland, as the only European country, will close its lignite mines within 10 years, while other countries - richer than Poland - have much more time to do so. We will defend Polish interests on the international arenaas emphasized by Anna Zalewska, Member of the European Parliament, during the transfer of the petition.

Opponents of the liquidation of the Turów complex followed with great concern the actions of their Czech neighbours, supported mainly by environmental organizations from the Czech Republic, the effect of which was to lead to the closure of the Turów mining and energy complex. In a petition, the inhabitants of the region expressed their concern about the actions of the Czech side, which questions the legitimacy of the operation of the Mine and thus the Turów Power Plant, which employs approximately 5,000 inhabitants of the region. In addition, they noted that another 10,000 people work in the companies operating for the complex.

We will do everything to make the Turów complex continue to function in the interests of the inhabitants of Lower Silesia.  Our actions are supported by rational arguments, which we presented to our neighbours many times as part of long-term public consultations, also with the participation of residents of Germany and the Czech Republic. We talked there about the measures that will be taken to eliminate the potential impact of the Turoszów opencast mine on the border areas. Currently, the construction of a nearly 1,200-meter-long underground screen, which is already 70% ready, is underway and it will protect the water intake in the Czech town of Uhelna against the potential impact of the Turów Mine. From the beginning of works on the extension of the license, the protection of water resources was a priority for us - as underlined by Wioletta Czemiel-Grzybowska, President of the Management Board of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

The correctness of the arguments of the supporters of the operation of the Turów Mine and power plant is confirmed by the independent opinion of the Institute of Meteorology and Water Management of the National Research Institute, which shows that the weather conditions, not the activity of the Turów Lignite Mine, have the main impact on the water resources at the Czech border. The 30-year observation of scientists also shows that the mountain area of Worka Żytawski, where the Turoszów energy complex is located, is particularly vulnerable to hydrological droughts.  The study contains an analysis of data and observations made on the basis of long-term measurement results from many rainfall and water gauge stations located in the Turów Mine and in its vicinity, on the Polish and Czech sides of the border. In the study, the experts of the Institute of Meteorology and Water Management also emphasized that currently the drought should be analysed not only as a natural phenomenon, but as a synergy of natural climatic conditions and human activity affecting the water cycle. The occurrence of a drought cannot be prevented, but by understanding the mechanisms of its occurrence, it is possible to limit its effects. This is especially important in areas with intensive economic activity. The study of IMiGW - PIB has been made available to the public.

Let us recall that in March, the Turów Mine was granted an extension of the mining license for 6 consecutive years, and at the same time it is trying to extend the license until 2044, i.e. until the coal deposits are completely exhausted. After 2044, in line with the European Union's Green Deal policy, the areas of the Turoszów energy complex will undergo a reclamation process. As part of the license renewed in 2020, the Turów Mine conducts its mining activities in the mining area reduced by more than a half in relation to the area specified in the old license from 1994. When trying to extend the license, PGE GiEK carried out many information activities referring to all comments and questions regarding the further operation of the mine and its impact on the immediate surroundings.

Extending the operation of the Turów Mine guarantees the continued operation of the Turów Power Plant, and thus a reliable supply of electricity to over 3 million households.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna has also started preparations for the energy transformation of the Zgorzelec region by activating the activities of the South-Western Energy Cluster, which, together with the Zgorzelec Cluster for the Development of Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, will prepare the transformation of the region over the next two decades and will retrain and educate employees for new branches of the economy.

30-tys-podpisow-pod-petycja-w-obronie-kopalni-turow.jpg

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, powstaje ekran przeciwfiltracyjny, który będzie zabezpieczał ewentualny przepływ wody z ujęcia w czeskiej wsi Uhelna w kierunku kopalni. Inwestycja proekologiczna jest odpowiedzią kopalni na obawy strony czeskiej o lokalne ujęcie wodne.

infografika_ekrany-przeciwfiltracyjny-w-kwbt_1.jpg

W czerwcu 2020 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy  przygotował niezależne opracowanie naukowe, w którym wskazano, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Realizowana inwestycja o wartości 17 milionów złotych jest działaniem profilaktycznym. Ekran jest gotowy w blisko 70 proc.

Budowa ekranu przeciwfiltracyjnego w pobliżu czeskiej miejscowości Uhelna jest wyjściem naprzeciw postulatom strony czeskiej wynikającym z obaw o lokalne ujęcie wodne. Inwestycja jest działaniem profilaktycznym, do którego Kopalnia Turów zobowiązała się z własnej inicjatywy. Ekran przeciwfiltracyjny będzie miał długość ok. 1100 m, szerokość ok. 1 m, a jego głębokość wyniesie od 65 m do 117 m. Inwestycja realizowana jest w celu eliminacji potencjalnego wpływu eksploatacji górniczej na rozwój leja depresji na południe od Kopalni Turów.

Budowa podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego to wyraz naszej troski o zasoby naturalne. W okolicach naszych kopalni szczególnie zwracamy uwagę na temat ujęć wodnych, stąd nasze zobowiązanie do ich szczególnej ochrony. Dodatkowe zabezpieczenie jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej przy pomocy ekranu przeciwfiltracyjnego jest działaniem prewencyjnym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy potwierdził w niezależnym badaniu, że to warunki meteorologiczne, a nie Kopalnia Turów, mają największy wpływ na poziom wód po czeskiej stronie – mówi Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu PGE GiEK ds. Wydobycia.

Poziom wód podziemnych w rejonie Kopalni Turów jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej.

Zakończenie prac objętych umową na wybudowanie ekranu, zgodnie z pozwoleniem na budowę, przewidziano na koniec września 2021 r. Po tym terminie zostaną przeprowadzone badania i analizy hydrodynamiczne oraz techniczne, sprawdzające działanie przesłony. Ekran, w razie potrzeby będzie można rozbudować. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez szczegółowy, polsko-czeski system monitoringu.

Ekrany przeciwfiltracyjne są najbardziej rozpowszechnionym sposobem budowania przesłon hydroizolacyjnych. Te, które wykonywane są w wersji niskociśnieniowej, jak ma to miejsce w przypadku Kopalni Turów, znajdują zastosowanie w budowie nieprzepuszczalnych ekranów w celu zabezpieczenia wyrobisk i szybów górniczych, obwałowań rzek, zbiorników wodnych, zabezpieczenia głębokich wykopów budowlanych czy izolowania składowisk odpadów. Cechują się one bardzo wysoką skutecznością.

Podobne ekrany przeciwfiltracyjne wykonywano w kopalniach diamentu w Rosji, m.in. wokół nieczynnej już kopalni Mir w Mirnym, będącej  drugim najgłębszym wyrobiskiem, jakie kiedykolwiek wydrążono w Ziemi, a także podczas uszczelniania podłoża tamy Peribonka w Kanadzie. W Polsce tego typu ekran przeciwfiltracyjny od trzech lat funkcjonuje w Katowicach przy szybie „Czułów”. Z kolei w ubiegłym roku zakończono budowę przesłony hydroizolacyjnej w kopalni odkrywkowej bursztynu w Górce Lubartowskiej, umożliwiając tym samym jego bezpieczne wydobycie.

Ochrona środowiska, w tym troska o zasoby wód, ma dla spółki PGE GiEK ogromne znaczenie. Od początku prac nad przedłużeniem koncesji na wydobycie węgla w KWB Turów, temat ochrony zasobów wód był dla Kopalni Turów priorytetowy. Dotychczas nie ma jednoznacznych ekspertyz i dowodów, wskazujących że kopalnia ma wpływ na osiem czynnych ujęć wody znajdujących się na terenie Czech. Z opracowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy niezależnej analizy naukowej wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne. Podczas 30-letniej obserwacji naukowcy stwierdzili, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.

infografika_ekrany-przeciwfiltracyjny-w-kwbt_2.jpg

The mine in Turów protects drinking water resources on the Czech side

In the Turów Lignite Mine, owned by PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna from the PGE Group, a cut-off wall is being built, which will protect the possible flow of water from the intake in the Czech village of Uhelna towards the mine. The pro-ecological investment is the mine's response to the Czech side's concerns about the local water intake.

In June 2020, the Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute, prepared an independent scientific study, which indicated that the weather conditions, and not the activity of the Turów Lignite Mine, had the main impact on the water resources at the Czech border. The implemented investment worth PLN 17 million is a preventive measure. The screen is ready in nearly 70 percent.

The construction of a cut-off wall near the Czech town of Uhelna is a response to the demands of the Czech side resulting from concerns about the local water intake. Investment is a preventive measure to which the Turów Mine has committed itself on its own initiative. The cut-off wall will be approx. 1100 m long, approx. 1 m wide, and its depth will range from 65 m to 117 m. The investment is being implemented to eliminate the potential impact of mining operations on the development of the depression cone south of the Turów Mine.

The construction of an underground cut-off wall is an expression of our concern for natural resources. In the vicinity of our mines, we pay particular attention to water intakes, hence our commitment to their special protection. Additional protection of the only drinking water intake in Uhelna with the use of a cut-off wall is a preventive measure. The Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute confirmed in an independent study that it is the meteorological conditions, and not the Turów Mine, that have the greatest impact on the water level on the Czech side - says Zbigniew Kasztelewicz, Vice President PGE GiEK for Mining.

The groundwater level in the area of the Turów Mine has been monitored for many years by Polish-Czech and Polish-German teams of specialists. The measurement network includes 550 measurement sites for the groundwater table, of which over 150 belong to the Polish-Czech and Polish-German measurement network. The results of the specialists' research confirm that the mine does not dehydrate the drinking water intakes.

Completion of the works included in the contract for the construction of the screen, in accordance with the building permit, is scheduled for the end of September 2021. After this date, hydrodynamic and technical tests and analyses will be carried out to check the barrier's operation. The wall can be expanded if necessary. The wall’s effectiveness will be monitored on an ongoing basis by a detailed Polish-Czech monitoring system.

Cut-off walls are the most common way to build waterproofing screens. Those made in a low-pressure version, as is the case with the Turów Mine, are used in the construction of impermeable screens to protect mine workings and shafts, river embankments, water reservoirs, protect deep construction excavations or isolate landfills. They are very effective.

Similar cut-off wall were made in diamond mines in Russia, e.g. around the now closed Mir mine in Mirny, which is the second deepest excavation ever drilled into the Earth, and during the sealing of the ground of the Peribonka Dam in Canada. In Poland, this type of a cut-off wall has been used in Katowice for three years at the "Czułów" shaft. Last year, the construction of a waterproofing barrier in an amber opencast mine was completed in Górka Lubartowska, thus enabling safe extraction of amber.

Environmental protection, including care for water resources, is of great importance to PGE GiEK. From the beginning of works on the extension of the license for coal mining in KWB Turów, the protection of water resources was a priority for the Turów Mine. So far, there is no unequivocal expertise and evidence that the mine has an impact on eight active water intakes located in the Czech Republic. The independent scientific analysis prepared by the Institute of Meteorology and Water Management of the National Research Institute shows that the meteorological conditions have the main impact on the water resources at the Czech border. The 30-year observation of scientists also shows that the mountain area of Worka Żytawski, where the Turoszów energy complex is located, is particularly vulnerable to hydrological droughts.

Obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, rozpoczęły się tradycyjnie 14 sierpnia w Bełchatowie mszą św. w intencji energetyków i ich rodzin, celebrowaną przez ks. Biskupa Marka Marczaka. Po mszy w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej odbyła się akademia, na której uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

dzien-energetyka-pge-giek-2020.jpg

W związku z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, z ograniczoną liczbą gości. W akademii udział wzięli m.in. Paweł Sałek, Minister Kancelarii Prezydenta RP - Doradca Prezydenta RP, europoseł Anna Zalewska, Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, Piotr Adamczyk, wicemarszałek woj. łódzkiego, a także przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz cały zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na czele z prezes Wiolettą Czemiel-Grzybowską.

Wśród wielu gratulacji, które otrzymali energetycy z PGE GiEK, były życzenia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz Michała Kurtyki – ministra klimatu.

pawel-salek-minister-kancelarii-prezydenta.jpg

Reprezentują Państwo szczególnie newralgiczny sektor gospodarki narodowej. Rozwinięta, nowoczesna energetyka stanowi jeden z głównych filarów bezpieczeństwa, stabilnościi ekonomicznego wzrostu każdego państwa, także Polski. To od wysiłku tysięcy polskich energetyków zależy prawidłowe funkcjonowanie niemal wszystkich dziedzin życia w naszym kraju. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za Państwa pracęi starannie, które służą obywatelom, polskiej gospodarce i jej dalszemu rozwojowi - podkreślił w liście Andrzej Duda Prezydent RP.

Państwa koncern - lider branży wydobywczej węgla brunatnego i największy dostawca energii elektrycznej - jest niezastąpiony w podtrzymywaniu sprawnego funkcjonowania systemu energetycznego w Polsce. Tworzą go doświadczeni profesjonaliści, ludzie, na których można polegać. Prezentujecie Państwo zawód wymagający ciągłego doskonalenia, zdobywania nowych kompetencji i szczególnej odpowiedzialności – czytamy w liście Mateusza Morawieckiego, Premiera RP.

 

PGE GiEK na drodze transformacji

Podczas energetycznej gali prezes PGE Wojciech Dąbrowski nawiązując do pandemii podkreślił, że PGE Polska Grupa Energetyczna, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, bez zakłóceń wypełniała misję, którą jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii elektrycznej. Odniósł się także do transformacji energetycznej.

wojciech-dabrowski-prezes-pge.jpg

Przed Grupą Kapitałową PGE, podobnie jak przed całą branżą energetyczną w Polsce, stoją wielkie wyzwania związane z transformacją energetyczną. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja to aspekty, które już dziś wpływają na sektor energetyczny, determinując prace Zarządu PGE i spółek z naszej Grupy Kapitałowej. Zmiany otoczenia gospodarczego, wynikające także z pandemii koronawirusa, skłoniły nas do intensyfikacji prac nad nową strategią Grupy Kapitałowej PGE, której osią będzie zielony kierunekz uszanowaniem konwencjonalnej podstawy. Jesienią przedstawimy plan na kolejne lata, wizję Grupy nowoczesnej, która sprosta współczesnym wyzwaniom. Chcę jednak podkreślić, że kwestie społeczne mają dla nas kluczowe znaczenie, zaś każdą decyzję, która będzie podejmowana w przyszłości, poprzedzą nie tylko szczegółowe analizy i uważna rozmowa ze Stroną Społeczną, ale też będzie ona uwzględniać dobro naszych pracowników – zapewnił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Do transformacji polskiej energetyki odniosła się także w swoim wystąpieniu prezes zarządu PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska.

wioletta-czemiel-grzybowska-prezes-pge-giek.jpg

Dzisiaj PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna włącza się w przemianę polskiej energetyki, z pełnym przekonaniem, że będzie to przemiana skuteczna. Naszym największym atutem są bowiem ludzie - znakomici specjaliści, pracujący zarówno bezpośrednio przy wydobyciu węgla i wytwarzaniu energii, jak też ci dbający o pozostałe obszary działalności Spółki. Mając takich pracowników możemy być spokojni o dalsze funkcjonowanie i śmiało podejmować kolejne - nawet najtrudniejsze - wyzwania – podkreślała Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Prezes PGE GiEK podziękowała także za wsparcie, jakie spółka otrzymuje od władz krajowych, parlamentarzystów oraz samorządowców wszystkich regionów, na terenie których prowadzi swoją działalność.

Zwłaszcza dziś, gdy kształtują się rozwiązania decydujące o przyszłości i kształcie polskiego miksu energetycznego, ten wspólny głos, podkreślający znaczenie polskiej energetyki wyznaczający jej kierunki rozwoju, jest dla nas fundamentem, na którym, jako spółka Skarbu Państwa, opieramy nasze działania – dodała prezes PGE GiEK.

Ze względu na pandemię, liczba zaproszonych na uroczystość pracowników z najdłuższym stażem pracy i sukcesami na rzecz spółki została znacznie ograniczona. Kilkadziesiąt osób uhonorowano odznaczeniami państwowymi i branżowym. Za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za propagowanie idei czerwonokrzyskiej Złotym Krzyżem Zasługi został uhonorowany Mariusz Warchoł, pracownik Elektrowni Bełchatów. Podczas akademii wręczono także 22 Złote Medale za Długoletnią Służbę, 17 odznaczeń za zasługi dla energetyki oraz jeden dyplom za zaangażowanie w rozwój innowacyjności.

wreczenie-odznaczen.jpg

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE otrzyma pół miliarda złotych dofinansowania w formie pożyczek od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej.  Umowy podpisane z NFOŚiGW obejmują cztery projekty z zakresu ochrony środowiska, które będą realizowane w Elektrowni Bełchatów. Dzięki ich realizacji obniżone zostaną emisje tlenków siarki, rtęci i pyłu.

podpisanie_umow_pge_nfosigw_4.jpg

Inwestycje prośrodowiskowe, które otrzymają dofinansowanie, przeprowadzone będą na wszystkich dwunastu pracujących blokach energetycznych. Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3–6 oraz 8–12 i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł. Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2, Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 42 mln zł, a na redukcję emisji rtęci z bloków 2–12 i 14 niemal 18 mln zł.

W elektrowniach należących do PGE GiEK z powodzeniem łączymy naszą misję zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju z troską o środowisko naturalne. Do tej pory udało nam się zrealizować już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych i tym bardziej cieszy fakt, że zyskują one także aprobatę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dowód na to, że działania spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane. Pozyskanie tak dużego wsparcia finansowego przyczyni się do dostosowania pracy bloków w Elektrowni Bełchatów do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać już w sierpniu przyszłego roku – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Elektrownia Bełchatów spełnia obecnie wszystkie obowiązujące normy emisyjne i intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie nowych, zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z konkluzji BAT, co nastąpi w sierpniu 2021 r. Elektrownia Bełchatów nieustannie analizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie, inicjując także liczne działania związane z badaniami i rozwojem.  Efektem tych prac jest znacząca redukcja emisji do atmosfery w tej lokalizacji. Od lat 90-tych do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emisja SO2 zredukowana została o 90 proc., emisja NOx o 47 proc., a pyłów o 97 proc. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii. 

Elektrownia Bełchatów jest największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej, pokrywając ok. 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, a także najważniejszym stabilizatorem polskiego systemu elektroenergetycznego.

Elektrownia Bełchatów nie jest jedyna jednostką z Grupy PGE, która w 2020 roku otrzymało z NFOŚiGW dofinansowanie na inwestycje proekologiczne. Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 9 mln zł przyznane zostało na modernizację sieci i węzłów w elektrociepłowni PGE Toruń, a także 2 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, odpowiedział na pismo Dominika Drzazgi, burmistrza gminy Złoczew, w sprawie przyszłości kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i przyszłości gminy Złoczew. W piśmie prezes Wojciech Dąbrowski zaproponował burmistrzowi spotkanie i rozmowę.

W piśmie przekazanym PGE, Dominik Drzazga, burmistrz Złoczewa, przedstawił sytuację gminy Złoczew i jej Mieszkańców oraz zwrócił się do PGE z pytaniami dotyczącymi powstania kopalni odkrywkowej i związanej z nią przyszłością gminy. W piśmie burmistrz podniósł aspekt Mieszkańców Gminy Złoczew, którzy z jednej strony rozumieją korzyści gospodarcze a z drugiej nie zapominają o negatywnych skutkach, jakie w środowisku naturalnym może spowodować ta inwestycja. 

W przesłanej do burmistrza odpowiedzi, PGE informuje m.in. o wymogach formalnych  procesu  uzyskania koncesji,  w tym o zaskarżeniach organizacji pozarządowych, które wpływają na wydłużenie procesu koncesyjnego. W piśmie PGE podkreśla, że projekt złoża Złoczew analizowany jest również z perspektywy nadziei jak i obaw Mieszkańców oraz korzyści jak i strat ekonomicznych a samo uzyskanie koncesji nie będzie tożsame z rozpoczęciem realizacji inwestycji, której powodzenie zależeć będzie w głównej mierze od otoczenia regulacyjnego w kraju i Unii Europejskiej.

Prezes zarządu Wojciech Dąbrowski podkreśla w piśmie, że trwają prace nad nową strategią Grupy PGE. Jesienią ma zostać zaprezentowany dokument przedstawiający plany Grupy do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Ze względu na wagę i znaczenie przyszłości gminy i złoża Złoczew dla Mieszkańców prezes Wojciech Dąbrowski zaproponował spotkanie i wspólną  rozmowę z burmistrzem.

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów powstaje nowa nitka magistrali węglowej na potrzeby dostaw węgla brunatnego do pobliskiej Elektrowni Turów. Magistrala będzie transportować węgiel, który zostanie wykorzystany jako paliwo dla budowanego bloku energetycznego nr 7. Generalnym wykonawcą prac jest spółka RAMB z Bełchatowa, nadzorowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

nowa_magistrala_kwbt_ramb1.jpg

Budowa nowej nitki przenośników magistrali węglowej jest związana z budową nowego bloku w Elektrowni Turów a także postępującym frontem zwałowiska wewnętrznego. W trakcie budowy powstaną cztery kompletne przenośniki taśmowe. Zagwarantują one sprawne i nieprzerwane dostawy węgla do pobliskiej elektrowni. Długość nowej magistrali układu wyniesie ponad 3 km, jej wydajność teoretyczna to 8.100m3/h, a prędkość taśmy 5,24m/s.

Budowa magistrali to kolejna inwestycja towarzysząca budowie bloku w Elektrowni Turów – naszej najważniejszej obecnie, obok rozpoczynającej się budowy bloków w Elektrowni Dolna Odra inwestycji. Cieszę się, że wykonawcą prac jest bardzo doświadczona w realizacji tego typu zadań spółka RAMB z Grupy PGE. Przypomnę, że w maju tego roku jedna z największych maszyn podstawowych, jakie powstały dla europejskiego przemysłu górniczego, czyli zwałowarka ZGOT 11500, rozpoczęła pracę w turoszowskiej kopalni. Ta maszyna również wybudowana została przez spółkę RAMB z Grupy PGE - mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

nowa_magistrala_kwbt_ramb2.jpg

Istniejąca od 2000 roku spółka RAMB z Grupy PGE specjalizuje się w robotach towarzyszących branży górnictwa odkrywkowego, w szczególności w zabezpieczeniach antykorozyjnych, wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych a także robotach ogólnobudowlanych i elektrycznych. Dla turoszowskiej i bełchatowskiej kopalni spółka zrealizowała już kilkadziesiąt kontraktów, w tym budowy kilometrów tras przenośników, stacje zwrotne i napędowe a także przeprowadziła remonty maszyn podstawowych oraz budowy systemów kanałów i rowów odwodnieniowych.

Cieszymy się, że to właśnie naszej spółce przypadła w udziale realizacja tak istotnego dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zadania. Budowana przez RAMB magistrala będzie kolejnym elementem kluczowego zarówno dla kopalni jak i elektrowni ciągu KTZ. To niezwykle zaawansowany technologicznie obiekt z uwagi na zastosowane układy sterowania oraz rozdrabniania mające na celu transport wymaganej ilości węgla o określonej granulacji do miejsca docelowego – mówi Marcin Ławniczek, prezes spółki RAMB.

W nowej magistrali węglowej zostaną zastosowane innowacyjne napędy falownikowe. Umożliwią one płynną regulację prędkości taśmy przenośnika w zależności od ilości transportowanego węgla mierzonego za pomocą wagi taśmowej. Przełoży się to na niższą emisję hałasu podczas pracy, oszczędność energii elektrycznej oraz niższe zużycie techniczne podzespołów i urządzeń przenośnika. Ponadto na jednym z ciągów zostanie zabudowana kruszarka młotkowa, która będzie rozdrabniała węgiel. To podobny sposób kruszenia węgla jak na koparkach KWK-1500 w naszej kopalni – podkreśla Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

nowa_magistrala_kwbt_ramb3.jpg

Kopalnia Turów jest jedynym dostawcą paliwa do pobliskiej Elektrowni Turów, która obecnie jest w stanie wyprodukować energię elektryczną dla ok. 2,3 mln gospodarstw domowych. Turoszowska elektrownia spełnia wszystkie obowiązujące normy emisyjne i jest przygotowana na wejście w życie zaostrzonych unijnych wymogów emisyjnych. W Elektrowni Turów trwa obecnie budowa nowego bloku energetycznego – ten blok będzie charakteryzował się emisją CO2 na poziomie ok. 0,9 t/MWh, czyli ok. 15 proc. niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji.

Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowane w nowobudowanym bloku energetycznym zagwarantują wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwolą na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich norm i standardów środowiskowych. Po zakończeniu budowy nowego bloku energetycznego, turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w energię elektryczną dodatkowy milion gospodarstw przez najbliższych 25 lat.

23 lipca Fundacja PGE Energia Ciepła, nadzorowana przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, przekazała na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku darowiznę w wysokości 95 tysięcy złotych. Ofiarowana kwota przeznaczona zostanie na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników szpitala związanych z epidemią COVID-19.

przekazanie-czeku-od-fundacji-pge-ec_1.jpg

Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Katarzyna Dutkiewicz, prezes zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła przekazały na ręce Bożeny Mocha-Dziechciarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku czek o wartości 95 tysięcy złotych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nigdy nie była obojętna na to, co dzieje się w otoczeniu jej zakładów. Jako największy producent energii elektrycznej zatrudniający prawie 15 tysięcy pracowników w kraju walczymy z koronawirusem na wielu frontach chroniąc zdrowie załogi i tym samym wspierając administrację rządową. Chylimy czoła całemu personelowi medycznemu za codzienne poświęcenie. Mamy nadzieję, że pieniądze, które dziś przekazujemy pomogą szpitalowi, ale także nam wszystkim przejść bezpiecznie przez ten trudny okres – powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Przekazane środki przeznaczone są na zakup środków ochrony osobistej pracowników szpitala, m.in. specjalistycznych maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji.

Wojewódzki szpital w Rybniku jak większość placówek w dobie ogólnokrajowej pandemii, znalazł się na pierwszej linii walki z COVIDEM. Jak zawsze w trudnych sytuacjach możemy liczyć na sprawdzonych przyjaciół - a takim przyjacielem szpitala jest Fundacja, która po raz kolejny nas wspiera. Środki przekazane na zakupy związane z szeroko rozumianym zabezpieczeniem Pracowników Szpitala przed epidemią, skutecznie wspomogą nas w obecnej sytuacji. Fundacja doskonale rozumiejąc potrzeby zdrowotne regionu celnie i skutecznie wspomaga lokalną społeczność za co w imieniu szpitala, personelu a także pacjentów składam serdeczne podziękowanie – powiedziała Bożena Mocha-Dziechciarz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku.

Wszyscy mamy świadomość wyzwań, jakie stoją dziś przed całym społeczeństwem, a w szczególności przed personelem medycznym. Jesteśmy bardzo wdzięczni medykom, którzy codziennie wykonują ogromną pracę, opiekując się chorymi na COVID-19, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie. Solidarnie podjęliśmy działania wobec tej trudnej sytuacji i mając na uwadze bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek oraz sanitariuszy tym symbolicznym gestem chcemy wyrazić wdzięczność za ich poświęcenie – powiedziała Katarzyna Dutkiewicz, prezes zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła.

Fundacja PGE Energia Ciepła przekazała w 2018 roku, na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim darowiznę w wysokości 250 tys. złotych na realizację przygotowania zaplecza zabiegowego pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe, szczególnie chirurgii onkologicznej jamy brzusznej. W lutym 2019 roku Fundacja wsparła Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, przekazując 300 tys. złotych na zakup nowej specjalistycznej neonatologicznej karetki ratującej zdrowie i życie noworodków, a we wrześniu kwotą 150 tys. utworzenie Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, która będzie zajmować się wszczepieniami kardiostymulatorów, defibrylatorów i gdzie wykonywane będą zabiegi ablacji oraz krioablacji.

Fundacja PGE Energia Ciepła jest organizacją pożytku publicznego. Zakres działalności Fundacji obejmuje zarówno ochronę i promocję zdrowia, jak i działania oświatowe, edukacyjne, kulturalne i sportowe. Fundacja PGE Energia Ciepła uczy świadomego korzystania z zasobów energetycznych ziemi, wyzwala energię do poszukiwania i tworzenia rozwiązań dla lepszej jakości życia wszystkich ludzi, wspiera rozwój lokalny.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, szanuje środowisko naturalne i jego zasoby, a działania na rzecz ochrony środowiska należą do jej priorytetów. Przykładem troski spółki o otaczającą ją przyrodę są zrekultywowane tereny pogórnicze, w szczególności wzgórza przy Kopalni Bełchatów i Turów, ze zróżnicowaną i bogatą fauną i florą, wśród której są rzadkie i ginące gatunki.Na obszarach poprzemysłowych PGE GiEK powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy, dzięki którym zyskuje bioróżnorodność.

Kompleksy górniczo-energetyczne PGE GiEK w Bełchatowie i Turowie są przykładami dbałości o środowisko naturalne, która zawsze leżała u podstaw działalności spółki. Swoją strategię zrównoważonego rozwoju firma opiera m.in. na trosce o minimalizowanie oddziaływania na środowisko.

 

gora-kamiensk_kwb-belchatow.jpg

– W trosce o zachowanie równowagi naturalnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wykorzystuje wiele rozwiązań, które pozwalają jej ograniczyć negatywny wpływ na przyrodę, zapewniając zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki. Za przykład niech posłużą choćby nasze kopalnie, które zrekultywowały już blisko 6 tysięcy ha terenów pogórniczych, na których łącznie posadziły blisko 47 milionów drzew – podaje Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

 

Drugie życie terenów pogórniczych

 

Prowadzenie eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje tymczasowe, wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni terenu, a w efekcie zmiany w środowisku naturalnym. By je minimalizować kopalnie PGE GiEK rekultywują obszary pogórnicze z największą starannością, a efektem tych działań jest drugie życie terenów poprzemysłowych.

 

kwb-belchatow_nasadzenia-na-zwalowisku-zewnetrznym-pola-szczercow.jpg

Tereny poeksploatacyjne podlegają bieżącej rekultywacji w całym okresie działalności górniczej, zgodnie z warunkami decyzji administracyjnych. Rekultywacja wykonywana na tych obszarach polega na przywracaniu im wartości użytkowych i przyrodniczych. Takie działania przyczyniły się do powstania nowych kompleksów leśnych i wodnych, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin. Dzięki zwiększaniu zdolności do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywaniu ich przez dłuższy czas (retencji), uregulowaniu spływu wód deszczowych, ograniczeniu spływu powierzchniowego i erozji skarp poprawiła się jakość wód odprowadzanych do odbiorników powierzchniowych, a fauna i flora zyskały życiodajne siedliska.

 

Odpowiedzialnie zarządzamy naszym wpływem na otoczenie, a duża skala produkcji przekłada się na zobowiązania wobec środowiska naturalnego. Jesteśmy w gronie spółek, które spełniają wysokie standardy środowiskowepodkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska.

 

Trzy „górniczo-energetyczne” wzgórza

 

Góra Kamieńsk - wzgórze największego kompleksu wypoczynkowego w centralnej Polsce

Zrekultywowane tereny Kopalni Bełchatów pokrywają dzisiaj lasy, w których swoje miejsce do życia znaleźli reprezentanci świata roślin i zwierząt, a wśród nich sporo rzadkich i chronionych gatunków. Zalesiony teren zwałowiska zewnętrznego, dzisiaj nazywany Górą Kamieńsk, zamieszkują m.in. drapieżne ptaki: jastrzębie, myszołowy, sokoły pustułki, a także wiele gatunków ssaków: zające, lisy, jenoty, sarny, dziki i jelenie.

 

sarny-przy-kwb-belchatow_1.jpg

Dotychczas Kopalnia Bełchatów zrekultywowała ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych. Ponad 1500 ha przeobrażonych, zalesionych gruntów przekazała Lasom Państwowym. Góra Kamieńsk jest dzisiaj najbardziej spektakularnym efektem działań rekultywacyjnych kopalni. To największe obecnie w centralnej Polsce wzgórze (maksymalna wysokość ponad 407 m n.p.m.) stało się turystyczną atrakcją regionu; zimą staje się centrum sportów narciarskich, a w cieplejszych porach roku miejscem turystyki rowerowej i pieszej. W przyszłości stanie się elementem największego w centralnej Polsce kompleksu wypoczynkowego, który ma powstać na terenach pogórniczych. Zgodnie z planem, po 2050 r. nastąpi likwidacja wyrobisk górniczych. Po napełnieniu ich wodą powstaną jeziora, których lustro wody będzie miało łączną powierzchnię ok. 4000 hektarów, co oznacza, że na powierzchni jezior zmieściłoby się 3200 boisk piłkarskich wielkości murawy na stadionie PGE Narodowy. Maksymalna głębokość sięgnie ok. 170 m. Jeziora będą dwa razy głębsze od Hańczy, najgłębszego jeziora w Polsce.

 

Zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców – „bliźniacza” Góra Kamieńsk

Kolejnym przykładem zielonego wzgórza w pobliżu Kopalni Bełchatów jest zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców. Jego formowanie zajęło górnikom 17 lat. Góra zajmuje powierzchnię ok. 1130 ha, przy wysokości względnej ok. 140 m. Na razie rosną na niej młode drzewa, a powierzchnię pokrywa sporo terenów trawiastych. Wśród zwierząt żyjących na zwałowisku można spotkać liczne stada saren, dziki i zające. Stałymi mieszkańcami są także lisy. Z ptaków przeważają gatunki odkrytych terenów polnych i łąkowych, a wśród nich m.in. polny skowronek. Oprócz niego na górze można spotkać świergotka polnego i drzewnego, kuropatwę czy bażanta. Nieuformowane fragmenty wierzchowiny od lat zasiedlają dwie pary rzadkiej sieweczki obrożnej. Teren patrolują kruki, myszołowy i pustułki. Sporą niespodzianką jest stale żerująca i przemieszczająca się po skarpach para żurawi.

 

blizniacza-gora-kamiensk_kwb-belchatow.jpg

Ślady wilka

Rekultywacji poddawane jest także tereny zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów. Już dzisiaj na jego zboczach możemy spotkać nowych lokatorów, którymi są np. sarny, zające, lisy, jenoty, myszy polne, norniki, dziki a nawet borsuki. Czasami można natknąć się na samotny ślad wędrującego po Polsce i przechodzącego przez kopalniane tereny wilka. Ptaki osiadłe to: kosy, drozdy śpiewaki, sójki, bażanty czy grzywacze. Drobne ptactwo reprezentowane jest także przez zięby, trznadle, potrzeszcze, trzciniaki, skowronki polne, świergotki oraz sikory. Z ptaków drapieżnych polują tu myszołowy, pustułki czy jastrzębie. Czasami na przelotach pojawi się tu nawet czasowo bielik. Nowe, zrekultywowane siedliska są przyjazne dla gadów i płazów, które chętnie zasiedlają te tereny. Można tu spotkać jaszczurki zwinki, a w zarybionych dwóch oczkach wodnych na wierzchowinie: ropuchy zielone i szare oraz żaby: wodne, rzekotkę, moczarowe i trawne. Nad brzegami zbiorników można napotkać czyhającego na nie węża zaskrońca. W ciągu ostatnich lat w wodzie pojawiły się nawet wydry i bobry. Nie mniej bogaty jest świat bezkręgowców - na odsłoniętych fragmentach zadarnionych skarp i półek można spotkać piękne motyle, a wśród nich najpiękniejszego, jakim niewątpliwie jest paź królowej. Na piaszczystych drogach swoje pułapki kopią mrówkolwy i uganiają się za innymi owadami polujące chrząszcze trzyszcze piaskowce.

 

Bioróżnorodność na wzgórzu przy Kopalni Turów

Nie mniejszą bioróżnorodnością mogą poszczycić się poprzemysłowe tereny Kopalni Turów, która prowadzi rekultywację wszystkich terenów pogórniczych od końca lat 50. ubiegłego wieku. Dotychczas zrekultywowała blisko 2900 ha, z czego 2400 przekazała m.in. Nadleśnictwu Pieńsk oraz Starostwu Powiatowemu w Zgorzelcu. Przykładem doskonałej harmonii z przyrodą jest zwarty kompleks leśny o powierzchni ponad 2000 ha, na którym zasadzono ok. 20 mln drzew. Żyją w nim sarny, dziki, lisy, piżmaki, zające, borsuki, kuny, tchórze zwyczajne, a nawet chronione łasice, łaski i gronostaje. Ptaki reprezentowane są przez gatunki zalatujące, lęgowe oraz zimujące. Niektóre z nich, takie jak pustułka czy puszczyk, są zaliczane do gatunków coraz rzadziej występujących w Polsce. W miejscach wilgotnych można spotkać płazy i gady, a wśród nich chronione rzekotki drzewne, kumaki nizinne, traszki górskie, ropuchy szare, jaszczurki żyworodne czy zaskrońce zwyczajne.

 

zwalowisko_zewnetrzne_kwb-turow.jpg

Obecnie zwałowiska pokrywają kilkudziesięcioletnie drzewostany, a także zupełnie nowe uprawy zakładane w ostatnich latach. Prowadzona sukcesywnie rekultywacja przynosi zamierzone efekty w postaci coraz bogatszych ekosystemów i wzrostu wskaźnika lesistości. W gminie Bogatynia wzrósł on z 27 do niemal 30 proc. Wśród roślinności drzewiastej obecnej na pogórniczych terenach można spotkać olszę szarą i czarną, brzozę brodawkowatą, modrzew europejski, czerwone i szypułkowe dęby, klony czy pospolitą i czarną sosnę. Górzysty teren Dolnego Śląska sprawił, że całość sprawia wrażenie naturalnego lasu, a antropogeniczna góra doskonale wpisuje się w krajobraz. Turoszowskie tereny są atrakcyjnym miejscem dla uprawiania turystyki i poznawania przyrody.

 

Doceniane przez niezależnych ekspertów i stawiane za wzór proekologiczne działania Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Turów istotnie wpływają na zmniejszenie stopnia uciążliwości dla środowiska. Na obszarach poprzemysłowych powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy charakteryzujące się wyjątkową bioróżnorodnością – podsumowuje prezes PGE GiEK.

Cztery samochody będące w użytkowaniu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, trafiły do Wojska Obrony Terytorialnej. Dzięki temu terytorialsi wzmocnią wsparcie systemu opieki zdrowotnej w zakresie działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.

przekazanie-samochodow-terytorialsom-wot.jpg

W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) dotyczącą wsparcia Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie potrzeb transportowych w czasie pandemii COVID-19, wytypowano cztery samochody osobowe.

Samochody, które użyczyliśmy Wojskom Obrony Terytorialnej będą służyły społeczeństwu w czasie trwającej jeszcze pandemii. Wspieramy walkę z koronawirusem na wielu płaszczyznach, gwarantując nie tylko niezawodne dostawy energii, ale wspierając także administrację państwową i terytorialsów, którzy codziennie pomagają placówkom medycznym i samorządom w walce z pandemią - mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

PGE GiEK i Betrans przekazały do MAP i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu cztery samochody osobowe na okres 3 miesięcy.

Przeznaczone do rekultywacji tereny pokopalniane wokół odkrywki Bełchatów i 40 hektarów należących do Gminy Kleszczów zostaną zagospodarowane. PGE i Gmina Kleszczów podpisały List Intencyjny zakładający współpracę przy rewitalizacji terenów pokopalnianych, odtworzeniu walorów krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej Gminy Kleszczów. Intencją PGE jest udział w  tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury sprzyjającej rozwojowi obszaru bełchatowskiego.

pge_podpisanie-listu-intencyjnego-z-gmina-kleszczow_2.jpg

Dzięki PGE i dobrej współpracy z władzami gminy, Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce oddziałującą na rozwój Bełchatowa – informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Gmina Kleszczów opracowuje obecnie koncepcję zagospodarowania gminnych terenów o powierzchni 40 ha oraz terenów pokopalnianych przeznaczonych do rekultywacji. PGE postrzega rekultywację jako integralną część działalności górniczej, dzięki której następuje odtworzenie i zagospodarowanie przekształconego środowiska.

List Intencyjny podpisany w Urzędzie Gminy Kleszczów przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PGE i Sławomira Chojnowskiego, wójta Gminy Kleszczów, dotyczy wzajemnego wsparcia w procesie pozyskania dofinansowania i wspólnej pracy nad rozwojem obszaru bełchatowskiego w kierunku rekreacyjno-sportowym, wodnym i leśnym ze szczególnym uwzględnieniem społecznej użyteczności. 

Gmina Kleszczów podejmuje lokalne działania organizacyjne i inwestycyjne służące wspieraniu rozwoju sportu i aktywności fizycznej, mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku różnych grup społecznych. List Intencyjny to wyraz woli podjęcia współpracy z PGE na rzecz budowy ośrodka przygotowań olimpijskich, paraolimpijskich na rewitalizowanych terenach pokopalnianych oraz uzyskania finansowania Projektu ze środków unijnych perspektywy 2021-2027 roku – mówi Sławomir Chojnowski, wójt Gminy Kleszczów.

Opracowywana w Gminie koncepcja rozwoju infrastruktury służącej celom sportu i rekreacji wpisuje się w rządowe plany systemowego zwiększania dostępności zajęć i obiektów sportowych dla sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami, zapewnienia im optymalnych warunków treningu i pobytu, przygotowujących się do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich.

PGE jest najlepszym pracodawcą w energetyce. Przypomnę, że wśród polskich spółek publicznych PGE pozostaje liderem płatności odprowadzanych na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządowych. Jesteśmy też odpowiedzialnym sponsorem bełchatowskiego sportu. Naszą intencją jest prowadzenie rewitalizacji terenów pokopalnianych w uzgodnieniu z Gminą Kleszczów i w sposób spójny z oczekiwaniami pracowników Grupy PGE, Strony Społecznej i lokalnych społeczności. Chcemy mieć udział w  tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury sprzyjającej szeroko pojętemu rozwojowi obszaru bełchatowskiego - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.