Elektrownia Bełchatów została wyróżniona III nagrodą Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, na etapie regionalnym XXVII edycji Konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w 2020 roku, w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 249 osób. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.

elb_new.jpg

Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp. Pracodawca oceniany jest przede wszystkim poprzez pryzmat przestrzegania przepisów dotyczących prawa pracy.

Ważnym elementem w aspekcie oceny stanu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jest ilość zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jak mówi Paweł Noga, dyrektor bełchatowskiej elektrowni, elementami, które pozwoliły na zdobycie tej nagrody, są również popularyzacja wiedzy o ochronie pracy, działania na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy, ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w zakładzie, a także ponoszone nakłady inwestycyjne.

Jako pracodawca staramy się zawsze wspierać swoich pracowników w podnoszeniu poziomu świadomości i zaangażowania, promujemy innowacje w zakresie w bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Jednym z naszych celów strategicznych prowadzonej polityki jest nieustanne podnoszenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez ograniczenie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i poprawę warunków higieniczno-sanitarnych – wyjaśnia Paweł Noga, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

Elektrownia Bełchatów kładzie nacisk również na stałe zarządzanie i monitorowanie ryzyka zawodowego na odpowiednim, akceptowalnym poziomie.

Organizujemy corocznie konkursy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także na temat bezwypadkowej pracy w komórkach organizacyjnych. W ostatnim czasie dużym wyzwaniem dla nas jest modernizacja bloków energetycznych w zakresie organizacyjnym i technicznym oraz zapewnienie zarówno przez nas, jak i przez wykonawców zewnętrznych, właściwych i bezpiecznych warunków pracy. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest nieodłącznym i naturalnym elementem codziennej działalności biznesowej, co w praktyce oznacza zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny – podsumowuje dyrektor Paweł Noga.

W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, podczas którego europoseł Anna Zalewska przedstawi oficjalnie petycję w obronie Kopalni i Elektrowni Turów. Pod petycją w obronie kompleksu podpisało się ponad 30 tys. zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni.

anna_zalewska_briefing_kwbturow2.jpg

 

Przez ostatnie tygodnie czescy politycy podsycali sprawę dotyczącą kompleksu Turów, dlatego uważam, że to bardzo dobry moment na debatę w Brukseli. Uważam, że próba blokowania tego przedsięwzięcia przez czeskich polityków jest niesprawiedliwa. W skardze zgłoszonej przez ministerstwa spraw zagranicznych i środowiska Czech do Komisji Europejskiej w związku z przedłużeniem działalności kopalni węgla brunatnego Turów na terenie Polski, prawdziwe dane prezentowane są „bardzo oszczędnie”. Dlatego, już w następnym tygodniu, zamierzam przedstawić w Brukseli fakty dotyczące Turowa. Fakty, które ukażą społeczny aspekt całego przedsięwzięcia. Chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na niesprawiedliwą próbę blokowania przyszłej działalności kompleksu Turów – podczas gdy Czesi protestują przeciwko dalszemu funkcjonowaniu turoszowskiego kompleksu, w tym samym czasie i w Czechach, i Niemczech działają znacznie większe kopalnie węgla brunatnego – mówiła podczas dzisiejszego briefingu prasowego europoseł Anna Zalewska.

Przypomnijmy, że petycję w obronie kompleksu Turów podpisało około 30 tys. zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów, oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. W akcję zbierania podpisów, zainicjowaną przez PGE, zaangażowali się mieszkańcy okolicznych powiatów, harcerze, a także Pracownicy i Strona Społeczna PGE GiEK. Petycja to odpowiedź na skargę złożoną w Parlamencie Europejskim przez mieszkańców kraju libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów. 23 czerwca petycja w obronie kompleksu Turów została przekazana na ręce Anny Zalewskiej, poseł Parlamentu Europejskiego. Dalsze funkcjonowanie KWB Turów było tematem debaty Komisji Petycji europarlamentu 14 lipca.

Europoseł Anna Zalewska zwróciła uwagę na to, że kompleks Turów pełni bardzo ważną rolę na Dolnym Śląsku – zapewnia byt dziesiątkom tysięcy mieszkańców, gwarantuje pewne dostawy prądu do ponad trzech milionów polskich gospodarstw domowych i jest siłą napędową rozwoju gospodarczego tego regionu.  – Potwierdzeniem tego może być choćby to, że w ostatnich trzech latach Kopalnia Turów współpracowała z ok. 1450 dostawcami, a łączna  wartość obrotów z tytułu dostaw od 2018 roku do zakończenia trzeciego kwartału 2020 roku przekroczyła miliard złotych brutto. W tym samym czasie Elektrownia Turów współpracowała z ok. 1400 dostawcami, a łączna wartość obrotów z tego tytułu przekroczyła pięć miliardów złotych brutto. Warto pamiętać również o tym, że Kopalnia i Elektrownia w Turowie są dużymi oraz stabilnymi płatnikami podatków i innych opłat publicznych, zasilających zarówno budżety Skarbu Państwa, jak też lokalnych samorządów, a to z kolei pozwala na rozwój regionu i realizację różnego rodzaju inwestycji oraz inicjatyw – mówiła europoseł.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy turoszowski kompleks energetyczny, jest odpowiedzialna za wytwarzanie 30 proc. energii elektrycznej w kraju. Misją Spółki jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii elektrycznej, dlatego – co wielokrotnie powtarzała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Spółka podejmuje stanowcze działania w obronie koncesji dla Kopalni Turów. –  Aby zachować ciągłość pracy elektrowni i kopalni oraz ochronić miejsca pracy, w spółce trwają intensywne prace przygotowawcze do transformacji kompleksu po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego.  Zrobimy wszystko, by kompleks Turów działał dalej w interesie mieszkańców Dolnego Śląska. Nasze działania poparte są racjonalnymi argumentami, które wielokrotnie przedstawialiśmy naszym sąsiadom w ramach długotrwałych konsultacji społecznych, również z udziałem mieszkańców Niemiec i Czech – mówi prezes Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Potwierdzeniem słuszności argumentów zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów jest niezależna opinia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, z której wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.Z 30-letniej obserwacji naukowców wynika także, że górski obszar Worka Żytawskiego,w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.  Opracowanie zawiera analizę danych i wykonanych obserwacji uzyskanych na podstawie wieloletnich wyników pomiarowych z wielu stacji opadowych i wodowskazowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Turów i w jej sąsiedztwie, po polskiej i czeskiej stronie granicy. Eksperci IMiGW-PIB w opracowaniu podkreślili także, że obecnie suszę należy analizować nie tylko jako zjawisko naturalne, ale jako synergię naturalnych warunków klimatycznych oraz działalności człowieka, wpływającej na obieg wody. Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania można wpływać na ograniczanie jej skutków. Jest to szczególnie istotne w obszarach o intensywnej działalności gospodarczej. Opracowanie IMiGW–PIB zostało udostępnione opinii publicznej.

Kopalnia Turów w marcu otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat; równolegle stara się o przedłużenie koncesji do 2044 roku. Po zakończeniu wydobycia węgla, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego zostaną poddane rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w koncesji z 1994 r. Starając się o przedłużenie koncesji, spółka PGE GiEK prowadziła wiele działań informacyjnych odnosząc się do wszystkich uwag i zapytań dotyczących dalszego funkcjonowania kopalni oraz jej wpływu na najbliższe otoczenie.

Aktualnie trwa budowa długiego na blisko 1200 metrów ekranu podziemnego, który jest gotowy już w ponad 80 proc. i dodatkowo ma zabezpieczyć ujęcie wody w czeskiej miejscowości Uhelna przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Wartość inwestycji to ok. 17 milionów zł.

anna_zalewska_briefing_kwbturow1.jpg

Po raz kolejny ważna idea honorowego krwiodawstwa połączyła pracowników Kopalni i Elektrowni Bełchatów. 19 listopada kluby z tamtejszych oddziałów wraz z Centralą PGE GiEK, zorganizowały w Domu Parafialnym przy Parafii NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie zbiórkę krwi, przekazując potrzebującym ponad 13 l drogocennego leku.

akcja_hdk_19112020_1.jpg

Wspólna akcja Klubu HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów, Powiatowego Stowarzyszenia HDK przy Kopalni Bełchatów i Centrali PGE GiEK zgromadziła 30 ochotników, którzy przekazali w sumie 13,5 l krwi, ratującej zdrowie i życie.

Inicjatywa pracowników PGE GiEK, tak ważna z punktu widzenia polskiej służby zdrowia i pacjentów, jest szczególnie cenna teraz, w czasach pandemii koronawirusa, kiedy dużo mniej dawców zgłasza się do regionalnych centrów krwiodawstwa.

Wierzę, że wrażliwość i empatia krwiodawców są dla każdego z nas wzorem. Dziękuję klubom z elektrowni i kopalni za każdą akcję, a wszystkim krwiodawcom życzę dużo zdrowia i przy okazji składam najserdeczniejsze gratulacje członkom klubów z bełchatowskich oddziałów, które w tym roku obchodzą jubileusze 40-lecia. Szlachetna idea krwiodawstwa zasługuje na najwyższe słowa uznania – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Podczas zbiórki czterej zasłużeni krwiodawcy z Kopalni Bełchatów otrzymali odznaki Zasłużony dla Zdrowia Narodu. To szczególne wyróżnienie jest przyznawane osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi.

Akcja odbyła się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

W oddziałach PGE GiEK działa 5 klubów HDK. Tylko od początku roku kluby te zorganizowały łącznie 16 akcji, podczas których ponad 190 litrów krwi oddało blisko 340 osób.

akcja_hdk_19112020_2.jpg

W Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zbudowany został nowy węzeł rozładunkowy składający się z wywrotnicy wagonowej oraz zespołu wózków wygarniających. Inwestycja została zrealizowana przez bełchatowską spółkę RAMB, z Grupy PGE. Instalacja przeszła pozytywnie pomiary wydajnościowe, eksploatacyjne i bezawaryjny ruch próbny.

Nowa wywrotnica w ciągu doby potrafi wywrócić i opróżnić ponad 400 wagonów z węglem. Dostosowana jest do rozładunku najbardziej popularnych wagonów węglarek czteroosiowych o masie od 70 do 90 ton brutto i wysokości ponad 3 metry. Konstrukcja wywrotnicy przystosowana jest również do obsługi węglarki dwuosiowej o masie od 40–45 ton i wysokości do prawie 3 metrów.  Nośność tej potężnej maszyny to aż 900 kN (ponad 90 ton).

Kompleksowa budowa wywrotnicy to niezwykle istotny projekt, ponieważ zrealizowany został  wewnątrz Grupy PGE. Dotychczas bowiem funkcjonujące przy naszych oddziałach węzły rozładunkowe budowane były przez firmy zewnętrzne. RAMB wchodzi w nowe obszary działalności i poszerza wachlarz swoich usług. Mam nadzieję, że portfolio wykonanych przez spółkę inwestycji spotka się z uznaniem branży.  Projekt realizowany w Elektrowni Dolna Odra jest trzecią, kompleksowo zrealizowaną przez RAMB inwestycją dla oddziałów naszej spółki. Spółka zbudowała już od podstaw zwałowarkę oraz magistralę węglową dla Kopalni Węgla Brunatnego Turów – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.

Konstrukcja wywrotnicy znacząco ułatwia rozładunek  wagonów, które po wjeździe do tzw. beczki, obracane są za pomocą potężnych silników. Kiedy beczka osiąga graniczny kąt 178 stopni,  w węglarkach nie powinno już być surowca. Wywrotnica wyposażona jest ponadto w wózki wygarniające, które poruszają się po szynach ułożonych bezpośrednio na konstrukcji podtorza. Maksymalna wydajność jednego wózka wygarniającego wynosi 1050 t/h.

Wywrotnica wagonowa, wraz z całym węzłem rozładowczym, to kolejna zrealizowana w ostatnim czasie, niezwykle istotna dla naszej spółki inwestycja. Cieszy fakt, że została oddana w założonym terminie przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich założeń technicznych i wymagań Inwestora. Warto podkreślić, iż zarówno wywrotnica jak i wózki wygarniające to całkowicie nasze produkty – wykonane, zmontowane i uruchomione własnymi siłami spółki – mówi Marcin Ławniczek, prezes zarządu RAMB.

W ramach realizowanej inwestycji RAMB zdemontował istniejącą wywrotnicę wraz z wygarniaczami kołowymi, dostarczył wszystkie niezbędne urządzenia i materiały, wykonał konieczne prace budowlane, dostarczył i zmontował wywrotnicę wagonową oraz wygarniacze węgla, przeszkolił  pracowników w zakresie obsługi i wykonał wszelkie niezbędne prace remontowo-serwisowe. Projekt wywrotnicy w zakresie instalacji elektrycznej i sterowania został wykonany przez Biuro Projektowe działające w strukturach spółki RAMB, natomiast projekt części mechanicznej wykonała Politechnika Wrocławska.

Nadzorowana przez PGE Górnictwo i Energetyka spółka RAMB specjalizuje się w zakresie budowy i remontów maszyn podstawowych, wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych, instalacji przemysłowych, zabezpieczeń antykorozyjnych, robót budowlano-inżynieryjnych, robót elektrycznych, obróbki skrawaniem, remontów i eksploatacji obiektów, remontów agregatów pomp głębinowych, produkcji filtrów a także remontów urządzeń dla górnictwa odkrywkowego i energetyki. Spółka może poszczycić się realizacją niezwykle skomplikowanych i zaawansowanych projektów jak np.:  budowa Zwałowarki Z-49 czy Magistrali Węglowej dla KWB Turów.

  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, od wielu lat angażuje się w działania społeczne, charytatywne oraz sponsoring inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność gospodarczą. 
  • W budowaniu długoterminowej wartości spółka uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Gwarancje wytwarzania energii elektrycznej i stabilność zatrudnienia pracowników spółka umiejętnie łączy z dbałością o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
  • Tylko przez ostatnie dwa lata PGE GiEK zrealizowała w lokalizacji bełchatowskiej setki darowizn na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł.
  • W 2019 i 2020 r. na projekty sponsoringowe w lokalizacji bełchatowskiej, w tym sportu zawodowego i amatorskiego, Grupa PGE przeznaczyła ok. 10 mln zł.
dji_0001.jpg

– Każdego roku realizujemy szereg działań na rzecz lokalnej społeczności we wszystkich lokalizacjach naszej spółki, przeznaczając na ten cel ogromne środki finansowe. Tylko przez dwa ostatnie lata w lokalizacji bełchatowskiej przeznaczyliśmy ponad 1 mln 600 tys. zł na wsparcie lokalnych potrzeb. Ten rok jest wyjątkowy, bo naszą pomoc skierowaliśmy także na walkę z epidemią COVID-19. W ramach tej pomocy w województwie łódzkim wsparliśmy kilkanaście rekomendowanych przez Elektrownię i Kopalnię Bełchatów projektów, w tym zakup środków ochrony indywidualnej dla działających w powiecie bełchatowskim Domów Pomocy Społecznej oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie czy szpitala WAM w Łodzi. PGE i nasza spółka aktywnie wspiera też lokalne projekty sponsoringowe, przeznaczając w tym i poprzednim roku na ich realizację w lokalizacji bełchatowskiej blisko 10 mln zł. Środki te wyraźnie wspierają rozwój amatorskiego i zawodowego sportu w naszym regionie, w tym m.in. siatkarskiego klubu PGE Skra Bełchatów – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Dbałość o środowisko, wsparcie i lokalne partnerstwo

Oprócz standardowego wsparcia lokalnych beneficjentów, PGE GiEK w 2020 r. skupiła się na pomocy lokalnym instytucjom, które walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu. Nasze wsparcie skierowane zostało m.in. do szpitali, domów pomocy społecznej, straży pożarnych, policji i innych ważnych instytucji, które dzięki pomocy PGE GiEK zostały wyposażone w niezbędne środki ochronne. Ok. 4 mln zł spółka PGE GiEK przeznaczyła również na zabezpieczenie Pracowników przed zarażeniem COVID-19, dostarczając do elektrowni i kopalni m.in. miliony sztuk maseczek i płynów dezynfekujących.

Ponadto, spółka PGE GiEK nie zapomina o dbałości o środowisko. Na terenie funkcjonowania bełchatowskiego kompleksu górniczo-energetycznego angażuje się we wsparcie wielu programów i inicjatyw w tym m.in. akcji Lasy Pełne Energii realizowanej corocznie we współpracy z Fundacją PGE, młodzieżą szkolną oraz nadleśnictwami.

Energetyka Od(Nowa) – pod takim hasłem 4 i 5 listopada 2020 r. odbyła się tegoroczna, już 22 edycja Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka Bełchatów 2020. W konferencji uczestniczyło prawie 800 uczestników, którzy podczas dwóch dni obrad zajmowali się najważniejszymi zagadnieniami dla energetyki. Konferencja została zorganizowana w formule online przez BMP, wydawcę magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i portalu kierunekenergetyka.pl, a spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna tradycyjnie była jej honorowym gospodarzem.

prezes-w-czemiel-grzybowska-otwarcie-konferencji.jpg

Jak wskazuje hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia – Energetyka (OdNowa)debaty, rozmowy i wykłady będą koncentrowały się nie tylko na teraźniejszości i tematyce związanej z wytwarzaniem energii. Tematem wiodącym tegorocznego sympozjum jest przyszłość – transformacja sektora i innowacje w branży, które na przestrzeni kilkunastu lat znajdą zastosowanie w naszych aktywach – powiedziała podczas otwarcia sympozjum Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Prezes Wioletta Czemiel-Grzybowska przypomniała również, że resort klimatu i środowiska pracuje nad projektem „Polityki energetycznej Polski”, który przedstawi wizję rządu dla sektora energii. Podkreśliła jednak, że wizja sprawiedliwej i ewolucyjnej transformacji energetycznej, powinna stawiać konsumenta w centrum oraz uwzględniać różne punkty startowe państw członkowskich UE.

Cele polityki klimatyczno-energetycznej powinny brać pod uwagę koszty społeczne i gospodarcze, które będą musiały ponieść regiony UE, których gospodarka opiera produkcję energii z węgla. Komisja Europejska jest gotowa wspierać państwa członkowskie w osiąganiu przez nie neutralności klimatycznej między innymi za pośrednictwem mechanizmu sprawiedliwej transformacji. My z tego wsparcia chcemy skorzystać, jednak należy pamiętać, że planując i wdrażając projekty transformacji, odpowiedzialnego podejścia wymaga również bezpieczeństwo energetyczne, które stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących możliwość zapewnienia każdemu z państw stabilności energetycznej oraz możliwości trwałego i niezakłóconego rozwoju – powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Wrześniowe sympozjum to największe biznesowe spotkanie energetyków w kraju. Regularnie uczestniczy w nim ponad 800 przedstawicieli kadry inżynierskiej elektrowni, elektrociepłowni i firm z otoczenia energetyki oraz wszystkim największych firm i zakładów w kraju. Jestem przekonany, że mimo tej niezwykłej formuły, w części merytorycznej sprostamy państwa oczekiwaniompowiedział podczas otwarcia Adam Grzeszczuk, prezes zarządu firmy BMP, która jest organizatorem wydarzenia.  Podczas swojego wystąpienia przedstawił również założenia programowe tegorocznej konferencji i wygłosił prezentację o najważniejszych wyzwaniach polskiej energetyki, będącą wstępem do dalszej dyskusji.

Europejski Zielony Ład a sprawa Polska

Pierwszy dzień sympozjum wypełniły panele dotyczące ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych w energetyce. Podczas forum energetycznego: „Europejski Zielony Ład a sprawa Polska” z udziałem Zbigniewa Fałka, wiceprezesa zarządu ds. inwestycji i ICT PGE GiEK, dyskutowano nad możliwością osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku, przebudową miksu energetycznego oraz konkurencyjnością polskiego przemysły na świecie. Zastanawiano się również nad  kwestią społeczną, tj. nad wykorzystaniem zasobów ludzkich będących obecnie filarem energetyki konwencjonalnej i możliwością zaangażowania ich do pełnienia nowej i ważnej roli w transformacji polskiej energetyki. Pierwszy dzień zakończyła debata dotycząca innowacji w energetyce, podczas której skupiono się przede wszystkim na innowacjach, startupach i technologiach przyszłości. Podkreślono rolę klastrów, które są motorem napędowym transformacji, a także przedyskutowano potencjał gospodarki wodorowej jako kluczowego elementu przyszłych systemów energetycznych wspomagających transformację do systemu w 100 % bezemisyjnego.

Transformacja polskiej energetyki

Tematyka kolejnego dnia sympozjum koncentrowała się na aspektach transformacji polskiej branży energetycznej. Uczestnicy debaty, w tym Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK ze szczegółami przedstawili obecną strukturę paliwową na tle ambicji klimatycznych, zwrócili uwagę na ryzyka związane z dekarbonizacją i podkreślili znaczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w procesie zmian. W panelach autorzy prezentacji wyjaśnili m.in. rolę gazu jako paliwa alternatywnego dla obniżenia emisji dwutlenku węgla, a także wpływ jednostek wytwórczych klasy 900MW w kontekście wymagań Operatora systemu przesyłowego (OSP) na przykładzie bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Przedstawiciel spółki PGE GiEK przedstawił ponadto najważniejsze inwestycje zrealizowane w oddziałach spółki podkreślając przy tym, że PGE GiEK aktywnie uczestniczy w procesie zmian i pracuje intensywnie nad projektami, które w przyszłości zastąpią konwencjonalne źródła energii.  

O sympozjum

Sympozjum naukowo-techniczne Energetyka Bełchatów to największe w Polsce wydarzenie poświęcone branży elektroenergetycznej. To platforma jednocząca specjalistów i naukowców z prestiżowych uczelni, firm i organizacji. Organizatorem – tradycyjnie firma BMP, wydawca czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i portalu branżowego www.kierunekENERGETYKA.pl.

W tym roku, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID 19 konferencja odbyła się w formule online.

5 listopada 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, nastąpiło przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy, na którym powstaną dwa niskoemisyjne bloki gazowo-parowe o łącznej mocy około 1400 MW. Wcześniej, 29 października 2020 r., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, otrzymała prawomocną decyzję pozwolenie na budowę.

W symbolicznym przekazaniu terenu budowy udział wzięli posłowie Artur Szałabawka i Leszek Dobrzyński, władze samorządowe – Mieczysław Sawaryn, burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, członek Rady Nadzorczej PGE, przedstawiciele spółki PGE GiEK na czele z Tomaszem Makowieckim, zastępcą dyrektora departamentu inwestycji i Sylwestrem Chruszczem pełniącym obowiązki dyrektora Zespołu Elektrownia Dolna Odra, a także przedstawiciele Generalnego Wykonawcy.

Inwestycja budowy bloków gazowo-parowych na terenie Elektrowni Dolna Odra rozpoczęła się miesiąc wcześniej, niż zakłada harmonogram. Przekazanie placu budowy oznacza, że projekt wkroczył w nowy etap – rozpoczęcia prac budowlanych. Już wkrótce na terenie budowy rozpoczną się prace ziemne polegające na wzmocnieniu gruntu pod fundamenty turbozespołów. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal, jako lider oraz General Electric Global Services GmbH oraz General Electric International Inc.

Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra to projekt o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, który jest niezwykle istotny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej. Realizacja projektu o takiej skali to również wsparcie rozwoju regionu. Trzy lata budowy, w którą zaangażowanych będzie przynajmniej kilka tysięcy pracowników to szansa nie tylko dla lokalnych firm budowlanych, ale również dla działalności wspierających jak: usług transportowych czy hotelowo-gastronomicznych – powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Dzisiejsza uroczystość przekazania placu pod budowę dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych dla PGE GiEK o łącznej mocy około 1400 MW to bardzo ważny moment dla naszej firmy. Od dziś, co warto podkreślić miesiąc wcześniej niż zakłada harmonogram, wchodzimy w etap typowej realizacji na placu budowy. Cieszy nas fakt, że zbudujemy kolejne nowoczesne jednostki wytwórcze dla systemu energetycznego kraju – powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal.

Inwestycja w błękitną moc istotnie przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Bloki gazowe z nawiązką będą spełniały normy środowiskowe wymagane przez Unię Europejską; ich emisyjność będzie kształtowała się na poziomie około 320 kg CO2/MWh wobec wymaganych norm unijnych na poziomie 550 kg CO2/MWh. Warto zaznaczyć, że budowa bloków gazowo-parowych pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe. Nowe jednostki będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 2,5 miliona gospodarstw domowych oraz pozwolą na dalszą stabilizację sieci lokalnej, spełniając jednocześnie normy środowiskowe w zakresie emisji.

Umowa na budowę bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra obejmuje zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą. Wartość tego kontraktu to 3,7 miliarda złotych netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 miliard zł netto. Zgodnie z kontraktem początek eksploatacji nowych bloków energetycznych, zasilanych „błękitnym paliwem”, planowany jest na IV kwartał 2023 r.

4 listopada w Bełchatowie rozpoczął się cykl spotkań zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej z pracownikami spółek z Grupy Kapitałowej PGE. Pierwsze spotkanie z udziałem przedstawicieli zarządu PGE, w tym Wojciecha Dąbrowskiego – prezesa zarządu, odbyło się w największej Spółce w Grupie – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

spotkanie_pge-giek_0411.jpg

Spotkanie z pracownikami PGE GiEK było pierwszym z cyklu spotkań w Grupie Kapitałowej PGE z zarządem PGE Polskiej Grupy Energetycznej. PGE GiEK reprezentował cały zarząd, w tym Wioletta Czemiel-Grzybowska – prezes zarządu. Prezes Wojciech Dąbrowski wyjaśniał jak strategia wpłynie na segment wytwarzania konwencjonalnego i odpowiadał na pytania i wątpliwości pracowników, którzy uczestniczyli w spotkaniu w formule online.

Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego spotkania i dziękuję Pracownikom PGE GiEK, że tak licznie w nim uczestniczyli. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na większość pytań i rozwialiśmy chociaż część wątpliwości, które są naturalne przy wprowadzaniu tak kluczowych zmian. Nowa strategia jest tak ważnym dokumentem, że będziemy dalej prowadzić otwartą komunikację jej założeń. Zarząd PGE jest do dyspozycji wszystkich pracowników. Jak tylko sytuacja na to pozwoli, będziemy chcieli doprowadzić do organizacji bezpośrednich spotkań z pracownikami – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

prezes-pge_wojciech_dabrowski_0411.jpg

Pytania pracowników dotyczyły m.in. wydzielenia części konwencjonalnej z Grupy PGE i przejęcia jej przez nowy podmiot, gwarancji zatrudnienia oraz perspektyw dla mieszkańców Bełchatowa i regionu. Prezes Dąbrowski podkreślił, że w Grupa PGE będzie wspierała rozwój regionu bełchatowskiego, dla którego transformacja oznacza nowe perspektywy rozwoju. Nowa Strategia Grupy PGE została przygotowana w taki sposób, aby przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pracownicy pytali także o wykorzystanie istniejącej infrastruktury energetycznej elektrowni Bełchatów, a także, w jaki sposób PGE chce zrealizować zmiany w strukturze zatrudnienia. Prezes Dąbrowski informował, że nowa strategia Grupy nie wiąże się ze zwolnieniami, ponieważ redukcja zatrudnienia zarówno w perspektywie dziesięciu, jak i trzydziestu lat zachodzić będzie ze względu na strukturę demograficzną w zakładach pracy.

Spotkania zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna odbywać się będą cykliczne.

Zarządowi naszej spółki zależy na bezpośredniej komunikacji z pracownikami. Już w czerwcu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odwiedziliśmy wszystkie lokalizacje spółki i odpowiadaliśmy na pytania pracowników. Jestem pewna, że tylko przejrzysta komunikacja z naszymi Pracownikami, pozwoli rozwiać wszystkie wątpliwości – podkreśliła prezes Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Pracownicy PGE GiEK mogli na bieżąco śledzić transmisję ze spotkania online.

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych, na które zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele organizacji związkowych działających w strukturach PGE GiEK. W spotkaniu wziął udział jedynie przedstawiciel jednego związku, zrzeszającego pracowników Elbest sp. z o.o. Pozostałe organizacje społeczne nie były zainteresowane spotkaniem z przedstawicielami Zarządu PGE i omawianymi na nim kwestiami.

Elektrownia Turów, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, po raz kolejny otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Wyróżnienie zostało przyznane na lata 2021-2022 przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy (CIOP) w Warszawie w uznaniu uzyskanych wyników w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Ze względu na trwającą pandemię uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy została przełożona na wiosnę 2021 roku.

elektrownia-turow_2020.jpg

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przyjmowane są przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Obecnie do Forum Liderów należy około 160 głównie dużych przedsiębiorstw, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy stanowi płaszczyznę bezpośrednich kontaktów między jego członkami. Służą one wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu Państwowego Instytutu Badawczego.

Ściśle określone kryteria przyznawania prestiżowych Złotych, Srebrnych i Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy dotyczą m.in. wskaźników wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz działań podejmowanych na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć z dziedziny bhp, w tym podnoszenie wiedzy i kultury bezpieczeństwa pracy. Dla naszej spółki największą wartością są ludzie, dlatego zależy nam na stworzeniu dla nich jak najlepszych warunków pracy. Jest to szczególnie ważne obecnie, w trakcie trwającej od wiosny pandemii - mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy corocznie wyróżnia firmy i instytucje, które prowadzą szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka. Jako członkowie Forum, przedsiębiorstwa i organizacje mają możliwość poddania się ocenie obszaru bhp i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia – Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena przeprowadzana jest w bardzo szerokim zakresie. Poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ocenie poddawana jest m.in. aktywność i innowacyjność przedsiębiorstw w obszarze bhp. Od Liderów oczekuje się również współpracy z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywania dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Ważnym elementem oceny jest też prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i jej efekty. Ostatnim, choć równie istotnym obszarem oceny, jest szerokie upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa pracy.

zlota-karta_elt.jpg

Elektrownia Turów należy do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od jego powstania w 1998 r. W 2014 r. otrzymała Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, w 2016 r. Srebrną a w 2018 r. pierwsza Złotą Kartę. Członkami Forum Liderów Bezpiecznej Pracy są m.in. Elektrownia Bełchatów oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra również należące do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

29 października 2020 r. PGE spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, otrzymała pozwolenie na budowę dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy około 1400 MW. Nowoczesne jednostki wytwórcze powstaną na terenie Elektrowni Dolna Odra w woj. zachodniopomorskim. Inwestycja w błękitną moc istotnie przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE.

elektrownia-dolna-odra_male.jpg

Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra to projekt o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Jest on niezwykle istotny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej. Warto zaznaczyć, że budowa bloków gazowo-parowych pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe.

Realizacja inwestycji w Elektrowni Dolna Odra, która pracuje na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce, zakładającymi budowę niskoemisyjnych jednostek wytwórczych. Projekt jest reakcją nie tylko na wyzwania z jakimi musi zmierzyć się branża energetyczna, ale również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce wytwórcze w regionie zachodniopomorskim – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE GiEK

pozwolenie_na_budowe_fotpowiat_gryfinski-2-.jpg

Inwestycję w Dolnej Odrze zrealizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto. Zgodnie z kontraktem początek eksploatacji nowych bloków energetycznych, zasilanych „błękitnym paliwem”, planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Po zakończeniu budowy, w czwartym kwartale 2023 roku, do polskiej sieci popłynie energia wytworzona ze źródła niskoemisyjnego. To oznacza, że bloki gazowe z nawiązką będą spełniały normy środowiskowe wymagane przez Unię Europejską; ich emisyjność będzie kształtowała się na poziomie około 320 kg CO2/MWh wobec wymaganych norm unijnych na poziomie 550 kg CO2/MWh. Poza tym nowe jednostki będą w stanie osiągnąć poziom emisyjności nawet trzykrotnie niższy od emisyjności jednostek węglowych starszej generacji, obecnie funkcjonujących w polskim systemie elektroenergetycznym – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Nowe bloki gazowo-parowe wyposażone będą w turbiny klasy H. Jednostki tej klasy,w porównaniu do turbin poprzedniej generacji, charakteryzują się przede wszystkim wyższą sprawnością (63 proc. w porównaniu z 59-60 proc.). Nowe bloki będą się charakteryzować także wysoką elastycznością, co ma istotne znaczenie ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych na Pomorzu. Produkcja energii w instalacjach wiatrowych jest zmienna, uzależniona od pogody, dlatego nowe bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra, będą stanowiły znaczące wsparcie dla stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Nowe jednostki będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 2,5 miliona gospodarstw domowych oraz pozwolą na dalszą stabilizację sieci lokalnej, spełniając jednocześnie normy środowiskowe w zakresie emisji.

Jestem pełen uznania dla Zespołu Projektowego oraz pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra zaangażowanych w projekt za uzyskanie w tak szybkim tempie, miesiąc przed zakładanym terminem, pozwolenia na budowę dwóch nowoczesnych bloków gazowo-parowych. Prace na budowie realizowane są zgodnie z harmonogramem, co w tak niecodziennym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa, świadczy jednoznacznie o wysokim profesjonalizmie wszystkich osób zaangażowanych w budowę. Nowa inwestycja da naszej załodze pewność, że Elektrownia Dolna Odra jeszcze przez wiele lat będzie najważniejszą elektrownią w regionie, zapewniając stabilne dostawy energii dla Pomorza Zachodniego – podkreśla Sylwester Chruszcz, p.o. Dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

pozwolenie_na_budowe_fotpowiat_gryfinski-1-.jpg

Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen zabrała głos w sprawie petycji w obronie Kompleksu Turów, pod którą podpisało się ok. 30 tys. zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni. Komisja rozumie Państwa obawy dotyczące zachowania miejsc pracy w regionie oraz zapewnienia niezależności energetycznej Państwa kraju – czytamy w odpowiedzi KE na petycję.

30-tys-podpisow-pod-petycja-w-obronie-kopalni-turow.jpg

W przesłanej na ręce obrońców Turowa odpowiedzi poinformowano m.in., że Komisja jest w pełni świadoma złożoności niniejszej sprawy i analizuje ją z największą uwagą.Na podstawie skargi dotyczącej przedłużenia koncesji kopalni w Turowie, Komisja zwróciła się do polskich władz o informacje na temat zastosowania w tej sprawie wymogów wynikających z unijnego prawa ochrony środowiska.

Jednocześnie Komisja wyraziła gotowość do wspierania państw członkowskich Unii Europejskiej zwracając uwagę na rolę Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji we wspieraniu nie tylko samej transformacji energetycznej, ale również regionów, które zmagają się z wyzwaniami wynikającymi z tej transformacji.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy turoszowski kompleks energetyczny, jest odpowiedzialna za wytwarzanie 30 proc. energii elektrycznej w kraju. Pamiętając o realizowanej misji, jaką jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii elektrycznej, podjęliśmy stanowcze działania w obronie koncesji dla Kopalni Turów, która jest równoznaczna z zachowaniem ciągłości pracy elektrowni i kopalni oraz ochroną miejsc pracy. Odważnie patrzymy w przyszłość, dlatego w spółce trwają intensywne prace przygotowawcze do transformacji kompleksu po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Petycja w obronie kompleksu Turów

Pod petycją w obronie kompleksu Turów podpisy złożyło około 30 tys. zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów. W akcję zbierania podpisów solidarnie zaangażowali się mieszkańcy okolicznych powiatów, a także Pracownicy i Strona Społeczna PGE GiEK. Petycja jest odpowiedzią na skargę podpisaną przez mieszkańców kraju (województwa) libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożoną w Parlamencie Europejskim. W petycji strony polskiej zaakcentowany został aspekt społeczny. Zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. 23 czerwca petycja w obronie kompleksu Turów została przekazana na ręce Anny Zalewskiej, poseł Parlamentu Europejskiego, a następnie złożona u Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Zwolennicy funkcjonowania kompleksu Turów z ogromnym niepokojem śledzili działania czeskich sąsiadów, wspieranych głównie przez organizacje ekologiczne z Czech, których efektem miało być doprowadzenie do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów. Mieszkańcy regionu wyrazili w petycji zaniepokojenie działaniami strony czeskiej, która kwestionuje zasadność działania Kopalni i tym samym Elektrowni Turów, w których zatrudnionych jest około 5 tysięcy mieszkańców regionu. Ponadto zwrócili uwagę,że w firmach działających na rzecz kompleksu pracuje kolejne 10 tysięcy osób.

Z kolei Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE GiEK, podkreślała, że spółka zrobi wszystko, by kompleks Turów działał dalej w interesie mieszkańców Dolnego Śląska.

Nasze działania poparte są racjonalnymi argumentami, które wielokrotnie przedstawialiśmy naszym sąsiadom w ramach długotrwałych konsultacji społecznych, równie z udziałem mieszkańców Niemiec i Czech. Rozmawialiśmy tam o środkach, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Aktualnie trwa budowa długiego na blisko 1200 metrów ekranu podziemnego, który jest gotowy już w ponad 70 proc. i zabezpieczy ujęcie wody w czeskiej miejscowości Uhelna przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Od początku prac nad przedłużeniem koncesji, temat ochrony zasobów wód był dla nas priorytetowy – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Eksperci nie mają wątpliwości

Potwierdzeniem słuszności argumentów zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów jest niezależna opinia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, z której wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Z 30-letniej obserwacji naukowców wynika także, że górski obszar Worka Żytawskiego,w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne. Opracowanie zawiera analizę danych i wykonanych obserwacji uzyskanych na podstawie wieloletnich wyników pomiarowych z wielu stacji opadowych i wodowskazowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Turów i w jej sąsiedztwie, po polskiej i czeskiej stronie granicy. Eksperci IMiGW-PIB w opracowaniu podkreślili także, że obecnie suszę należy analizować nie tylko jako zjawisko naturalne, ale jako synergię naturalnych warunków klimatycznych oraz działalności człowieka, wpływającej na obieg wody. Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania można wpływać na ograniczanie jej skutków. Jest to szczególnie istotne w obszarach o intensywnej działalności gospodarczej. Opracowanie IMiGW – PIB zostało udostępnione opinii publicznej.

Przypomnijmy, że w marcu br. Kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a równolegle stara się o przedłużenie koncesji do 2044 roku. Po 2044 roku, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r. Starając się o przedłużenie koncesji, spółka PGE GiEK prowadziła wiele działań informacyjnych odnosząc się do wszystkich uwag i zapytań dotyczących dalszego funkcjonowania kopalni oraz jej wpływu na najbliższe otoczenie.

Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpoczęła już także przygotowania do transformacji energetycznej regionu zgorzeleckiego poprzez aktywizację działań Południowo-Zachodniego Klastra Energii, który przygotuje w ciągu dwóch kolejnych dekad transformację regionu oraz zajmie się przekwalifikowaniem i kształceniem pracowników dla nowych gałęzi gospodarki.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE wsparła organizację zajęć sportowych, treningów oraz udział w zawodach sportowych zawodników judo z Kejza Team Rybnik.

kejza_pge-giek2.jpg

 

Wsparcie sportu amatorskiego, a zwłaszcza inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży,to jeden z celów PGE GiEK, która od lat angażuje się aktywnie w życie lokalnych społeczności – mówi Wioletta Czemiel – Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Rybnicka elektrownia wspiera klub Kejza Team Rybnik od kilku lat. To dla nas niezmiernie ważne, że dzięki naszej pomocy klub może odnosić sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, ale przede wszystkim szkolić młodych zawodników i pokazywać im,jak ważna jest aktywność fizyczna w codziennym życiu – powiedział Krzysztof Matula, dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnik.

kejza_pge-giek3.jpg

 

Klub Kejza Team Rybnik szkoli około 200 zawodników z Rybnika i okolic. W klubie trenują zarówno przedszkolaki jak i seniorzy. Zawodnikiem klubu jest między innymi obecny, sześciokrotny już, Mistrz Polski w judo w kategorii do 90 kg Piotr Kuczera.

Cieszymy się z zaufania, jakim już po raz kolejny obdarzyła nas rybnicka elektrownia – mówi Artur Kejza, prezes zarządu klubu oraz Trener Roku 2015 Polskiego Związku Judo.– Sukcesami klubu pokazujemy, że warto inwestować w sport oraz dawać młodym ludziom okazję do poznania swoich możliwości. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom i wsparciu coraz więcej przedszkolaków, młodzieży, ale także seniorów będzie mogło się przekonać, jaką frajdę sprawia sportowa rywalizacja i aktywność fizyczna.

kejza_pge-giek1.jpg

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, przeprowadzi rozmowy z Greenpeace Polska w postępowaniu mediacyjnym, w związku z pozwem złożonym w marcu br. przeciwko Spółce.

W trakcie trwania mediacji, PGE GiEK przedstawi m.in. szereg zrealizowanych dotychczas działań, dzięki którym poprawiona już została sprawność jednostek wytwórczych, co doprowadziło do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także inwestycje w nowoczesne moce wytwórcze, które zagwarantują stabilność dostaw energii elektrycznej do polskich domów.

W marcowym pozwie organizacja Greenpeace Polska zaapelowała także do PGE o całkowitą zmianę strategii. 19 października 2020 r. PGE Polska Grupa Energetyczna, spółka dominująca w Grupie PGE, do której należy PGE GiEK, opublikowała nową strategię, w której przedstawiono plan transformacji Grupy PGE, drogę do dekarbonizacji sektora wytwarzania oraz ogłoszono cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., która zostanie osiągnięta poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Dekarbonizacja portfela aktywów wytwórczych będzie procesem złożonym, wymagającym kapitałochłonnych inwestycji. Obecny portfel wytwórczy Grupy PGE jest w ponad 80 proc. oparty na węglu kamiennym i brunatnym.

W spółce PGE GiEK powołane zostały zespoły robocze ds. transformacji Kompleksu Turów i Bełchatów, które mają na celu przygotowanie koncepcji rozwoju kompleksów górniczo-energetycznych z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, oraz określenie projektów możliwych do zaimplementowania w zakresie energetyki zero- i niskoemisyjnej. W skład zespołów, powołanych przez Prezes Zarządu PGE GiEK, wchodzą specjaliści z obszaru inwestycji, rozwoju i innowacji, a także przedstawiciele kadry menedżerskiej PGE GiEK oraz dyrekcji Kopalni i Elektrowni Turów i Bełchatów. Koncepcja docelowej transformacji kompleksów będą wpisywać się w kierunki zawarte w przedstawionym przez Ministerstwo Klimatu projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 i będą stanowić istotny komponent procesu dekarbonizacji polskiego sektora wytwórczego z zachowaniem zrównoważonego rozwoju.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE po raz kolejny wsparła organizację XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy” odbywającego się w Bogatyni. Organizatorem zaplanowanego na 8 października 2020 r. wydarzenia jest Bogatyński Ośrodek Kultury.

spiewajacy-seniorzy-2019-2-.jpg

– Nasza Spółka od lat angażuje się aktywnie w życie lokalnych społeczności oraz wparcie różnego rodzaju działań, m. in. z obszaru sportu, kultury i edukacji w lokalizacjach, w których funkcjonują nasze oddziały. Organizowany w Bogatyni już po raz piętnasty Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych to doroczne spotkanie różnorodnego grona wykonawców. Ze względu na swój międzynarodowy charakter festiwal stanowi prawdziwą mozaikę kulturową i ważny element integracji oraz współpracy transgranicznej m.in. z naszymi sąsiadami z Czech i Niemiec – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Głównym celem przyświecającym organizacji Festiwalu jest propagowanie amatorskiej działalności artystycznej osób starszych z terenu tzw. „Małego Trójkąta” - polskiej Bogatyni, czeskiego Hradka nad Nysą i niemieckiego Zittau oraz z terenu dawnego województwa jeleniogórskiego.

spiewajacy-seniorzy-2019-3-.jpg

Festiwal odbywa się w formule konkursu, którego zwieńczeniem będzie wyłonienie laureatów. Do współzawodnictwa zgłosiło się 11 zespołów, 3 duety i 11 solistów. Festiwal otworzy Reprezentacyjna Orkiestra Elektrowni Turów w Bogatyni, która po raz kolejny uroczyście powita gości i uczestników Festiwalu a gwiazdą wieczoru będzie Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka” z Bolesławca. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczny Festiwal odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości – mówi Bożena Mazowiecka, dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

spiewajacy-seniorzy-2019-1-.jpg

Festiwal wpisuje się w działania PGE GiEK z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu ukierunkowane na wzmacnianie aktywności osób starszych oraz ich aktywizację.

Dziś w Rybniku rozpoczyna się kolejna edycja Wielkiego Sprzątania Rzeki Rudy.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wsparła to wydarzenie kontynuując wieloletnie zaangażowanie rybnickiej elektrowni w jego organizację. Akcja potrwa do niedzieli 4 października.

sprzatanie_rudy.jpg

 

Akcja sprzątania rzeki Rudy jest organizowana od 11 lat na terenie Rybnika i okolic.Jej inicjatorami są członkowie Stowarzyszenia „Aktywni”, którzy zachęcają mieszkańców miasta do oczyszczenia z różnego rodzaju odpadów z rzeki, stanowiącej wizytówkę i nieodłączny element krajobrazu Rybnika. Rzeka Ruda ma szczególne znaczenie dla rybnickich energetyków, bo dzięki niej istnieje jezioro rybnickie, czyli sztuczny zbiornik wodny chłodzący bloki energetyczne elektrowni.

Rybnicka elektrownia od wielu lat angażuje się w działania służące ochronie środowiska,nie tylko inwestując w instalacje proekologiczne, ale też wspierając akcje takie jak ta i dbając o nasze najbliższe otoczenie, czyli park krajobrazowy znajdujący się w naszym sąsiedztwie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest środowisko naturalne, a rzeka Ruda to nie tylko rzeka zasilająca nasz zbiornik wodny, lecz także popularne miejsce spacerów i rekreacji rybniczan – mówi Krzysztof Matula, dyrektor Elektrowni Rybnik.

W tegorocznej akcji sprzątania rzeki oraz jej nabrzeża wezmą udział m.in. kajakarze, piechurzy oraz biegacze.

Więcej szczegółów oraz kontakt do organizatora na stronie: www.aktywni.net.pl.

plakat-aktywni-2020.jpg

 

30 września 2020 roku Elektrownia Turów, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała umowę z SEEN Technologie na rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach dostosowania Elektrowni Turów do wymogów środowiskowych zapisanych m.in. w konkluzjach BAT. Wartość kontraktu to ponad 120 mln zł netto. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od momentu podpisania umowy.

oczyszczalnia_elt.jpg

 

Podpisany dziś kontrakt to nie tylko kolejny ambitny projekt w Grupie PGE, ale przede wszystkim działanie proekologiczne mające na celu poprawę środowiska naturalnego w otoczeniu Kompleksu Turów. Realizowany projekt zapewni dostosowanie Elektrowni Turów do unijnych i krajowych wymagań środowiskowych. Do sierpnia 2021 r. wszystkie nasze elektrownie będą spełniały normy zawarte w konkluzjach BAT – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Planowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych oparta będzie o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe – mikrofiltrację i odwróconą osmozę. Sprawność odwróconej osmozy to ok. 96 proc. co oznacza, że zatrzymanych zostanie ponad 96 proc. wszystkich zanieczyszczeń. Będzie to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej tak szerokie zastosowanie tych technik w obszarze oczyszczania ścieków.Do oczyszczalni będą kierowane wszystkie strumienie ścieków przemysłowych powstających w na terenie Elektrowni Turów, z wyłączeniem ścieków powstających w instalacjach oczyszczania gazów spalinowych, które oczyszczane będą w odrębnej specjalistycznej oczyszczalni.

Oczyszczone w zmodernizowanej oczyszczalni ścieki, spełniać będą wymogi II klasy wód powierzchniowych i będą kierowane do rzeki Miedzianka nie pogarszając jej stanu lub ponownie zagospodarowywane w procesach technologicznych Elektrowni Turów. W wyniku realizacji tego projektu Elektrownia Turów będzie pierwszą elektrownią, której oczyszczone ścieki będą mogły być zawracane do układów technologicznych, co w konsekwencji będzie powodować, że będzie bezściekowa. Mając na uwadze usytuowanie Elektrowni, realizacja tej inwestycji nie tylko poprawi stan środowiska na ternie Polski, ale również korzystnie wpłynie na graniczą rzekę Nysę Łużycką – mówi Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów.

Jesteśmy zadowoleni, że możemy realizować dla PGE inwestycję, dzięki której dostarczymy najnowszą technologie pozwalającą uzyskać oczyszczone ścieki o parametrach wody użytkowej. Dzięki realizacji tego kontraktu przyczynimy się do dalszej eksploatacji Elektrowni Turów przez dalszy okres jej istnienia zgodnie z wymogami środowiskowymi – powiedział Dariusz Jasak, prezes zarządu SEEN Technologie .

Nowa oczyszczalnia będzie największą oczyszczalnią w polskiej energetyce wykorzystującą technologie membranowe o łącznej przepustowości ponad 14 tys. m3 na dobę – dodaje Krzysztof Pacierpnik, dyrektor działu sprzedaży SEEN Technologie.

oczyszczalnia_elt_2.jpg

 

Elektrownia Turów należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE od czasu uruchomienia pierwszego bloku energetycznego w 1962 roku przeszła kilka gruntownych modernizacji. Elektrownia w sposób ciągły analizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie. Rewitalizacja mocy produkcyjnych, realizowana poprzez budowę nowego bloku i kolejne modernizacje bloków 1-3, znacząco wpływa na dalsze zmniejszenie wpływu elektrowni na środowisko naturalne.

W obecnym kształcie Elektrownia Turów jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 2,3 mln gospodarstw. Po zakończeniu budowy nowego bloku energetycznego, turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w prąd dodatkowy milion gospodarstw przez najbliższe 25 lat.

elektrownia-turow_2020.jpg

 

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zatrudniła w Elektrowni Turów pierwszych absolwentów Klas Patronackich PGE. Obecnie spółka patronuje 27 klasom z powiatu zgorzeleckiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w których kształci się ponad 660 uczniów.

klasy_patronackie_2020.jpg

Realizacja Programu wspierania kształcenia zawodowego w PGE GiEK rozpoczęła się w 2018 roku podpisaniem Porozumień z Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Bogatyni. Kolejne klasy patronackie powstały w szkołach działających na terenie Bełchatowa, Kleszczowa i Pajęczna.

Wspieramy szkolnictwo zawodowe szkół znajdujących się w sąsiedztwie oddziałów spółki PGE GiEK. Współpracujemy już z 27 klasami patronackimi. Zdajemy sobie sprawę, że to Pracownicy ze swoją wiedzą i doświadczeniem dają nam gwarancję utrzymania wysokiej pozycji spółki w branży energetycznej i dlatego od lat stawiamy na niezwykle istotny czynnik jakim są zasoby ludzkie. Dzięki Klasom Patronackim PGE mamy realny wpływ na proces kształcenia praktycznego młodzieży i rozwój kompetencji niezbędnych do zawodów zgodnych z profilem działalności naszej spółki podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.

W czerwcu br. uczniowie dwóch Klas Patronackich PGE zakończyli czteroletni okres nauki w zawodzie technik elektryk i technik mechatronik. Pierwsi absolwenci, którzy byli jednocześnie stypendystami realizowanego Programu, zadeklarowali chęć rozpoczęcia pracy w Oddziale Elektrownia Turów.

Zatrudnienie w naszym zakładzie pierwszych absolwentów Klas Patronackich PGE jest spełnieniem idei programu wspierania szkolnictwa zawodowego w Polsce, a Elektrowni Turów da wymierną korzyść w postaci zmotywowanych pracowników o odpowiednich kwalifikacjachmówi Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów.

Program tworzenia klas patronackich PGE jest odpowiedzią na potrzeby spółki, ale również realizacją polityki polskiego rządu, której celem jest odbudowa nauczania branżowego.

PGE GiEK uczestniczy w dostosowaniu szkół branżowych oraz ich programu nauczania do określonych potrzeb. Pomaga kształcić m.in. przyszłych techników: elektryków, mechaników, energetyków, automatyków i mechatroników. Dla spółki istotna jest wiedza teoretyczna, ale również niezbędne są dla praktyczne umiejętności uczniów, dlatego w ramach współpracy organizowane są praktyki zawodowe przygotowujące do zdobycia uprawnień kwalifikacyjnych. Istotnym elementem Programu są stypendia przyznawane wyróżniającym się uczniom, którzy osiągają najlepsze wyniki w zakresie przedmiotów zawodowych oraz wykazują szczególne zaangażowanie podczas praktyk i innych form kształcenia zawodowego organizowanych przez zakład pracy. Ponadto odziały Spółki, ściśle współpracują ze szkołami na rzecz podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowywania programów nauczania pod kątem przyszłych potrzeb oddziałów.

Obchody Dnia Energetyka w Elektrowni Opole, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, odbyły się tradycyjnie w ostatni piątek września. Podczas akademii uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

wreczenie-odznaczen_elo_2020.jpg

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości.

W akademii uczestniczył Adrian Czubak – Wojewoda Opolski. Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentował Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania i zarządzania majątkiem. Gospodarzem uroczystości był Mirosław Pietrucha – dyrektor Elektrowni Opole.

Podczas akademii Norbert Grudzień, podkreślił kluczową rolę, jaką odgrywa Elektrownia Opole w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. – Wykorzystane w opolskiej elektrowni najlepsze technologie oraz rozwiązania lokują ją wśród najnowocześniejszych elektrowni świata i pozwalają na znaczne ograniczenie oddziaływania na środowisko – powiedział Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. wywarzania i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Wiceprezes PGE GiEK jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność podejmowania działań związanych z procesem transformacji energetycznej, w szczególności dotyczących realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój niskoemisyjnej energetyki. W tym obszarze znaczącą rolę w projekcie budowy farm fotowoltaicznych odegrają również tereny Elektrowni Opole.

Podczas akademii 59 wyróżniających się pracowników uhonorowano medalami i odznaczeniami państwowymi, branżowymi i zakładowymi.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE została sponsorem tegorocznej edycji projektu Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska „Daj mi szansę” realizowanego przez Klub Olimpiad Specjalnych „Promyk” w Rybniku. Projekt popularyzuje zajęcia i zawody dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

olimpiady-specjalne_1.jpg

 

– Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  to firma, która realizując swoją podstawową misję, jaką jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego w milionach polskich  domów, nie zapomina o społecznej odpowiedzialności biznesu. W sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budujemy swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem, dlatego cieszymy się, że możemy wziąć udział w kolejnym ważnym projekcie. Warto wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną i warto kibicować Olimpiadom Specjalnym. Przyłączając się z wielką dumą do tej akcji, będziemy z zaangażowaniem obserwować jak te wyjątkowe osoby pracują na treningach i rywalizują podczas zawodów, pokonując wiele przeciwnościpodkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska prezes zarządu PGE GiEK.

„Daj mi szansę” to projekt realizowany od 2016 roku i współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Polega on na organizacji zajęć i zawodów bowlingowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to wspólna inicjatywa rybnickiego Koła Olimpiad Specjalnych „Promyk” oraz pracowników Elektrowni Rybnik, którzy trenują niepełnosprawnych zawodników w swoim czasie wolnym.

olimpiady-specjalne_2.jpg

 

Zawody organizowane w ramach projektu „Daj mi szansę” wpisały się już na stałe w kalendarz wydarzeń nie tylko KOS „Promyk”, ale także miasta. Z roku na rok nasze działania zataczają coraz większy krąg i przyciągają więcej osób chętnych po pomocy i zabawy. Cieszymy się,że dzięki naszej wspólnej inicjatywie zawodnicy mogą poznać ducha sportowej rywalizacji oraz drużynowej współpracy – mówi Mariusz Watoła, kierownik sekcji bowlingowej przy Fundacji PGE EC, pracownik elektrowni oraz Wolontariusz Roku 2016 Miasta Rybnik.

Sport dla zawodników z niepełnosprawnościami pozwala nie tylko na rozwój fizyczny, ale również pełni ważną funkcję integracyjną ze środowiskiem zewnętrznym. Zawodnicy uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. To także doskonała okazja do dzielenia się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązywania przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami i społecznością lokalną.

W projekcie w roku obecnym bierze udział 64 zawodników Olimpiad Specjalnych, którzy trenują w Rybniku, ale także reprezentują Klub „Promyk” na arenie ogólnopolskiej.

Finał projektu „Daj mi szansę” wraz z zawodami finałowymi i galą wręczenia odznaczeń zwycięskim drużynom zaplanowany został na grudzień.

olimpiady-specjalne_3.jpg