PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, przeprowadzi rozmowy z Greenpeace Polska w postępowaniu mediacyjnym, w związku z pozwem złożonym w marcu br. przeciwko Spółce.

W trakcie trwania mediacji, PGE GiEK przedstawi m.in. szereg zrealizowanych dotychczas działań, dzięki którym poprawiona już została sprawność jednostek wytwórczych, co doprowadziło do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także inwestycje w nowoczesne moce wytwórcze, które zagwarantują stabilność dostaw energii elektrycznej do polskich domów.

W marcowym pozwie organizacja Greenpeace Polska zaapelowała także do PGE o całkowitą zmianę strategii. 19 października 2020 r. PGE Polska Grupa Energetyczna, spółka dominująca w Grupie PGE, do której należy PGE GiEK, opublikowała nową strategię, w której przedstawiono plan transformacji Grupy PGE, drogę do dekarbonizacji sektora wytwarzania oraz ogłoszono cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., która zostanie osiągnięta poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Dekarbonizacja portfela aktywów wytwórczych będzie procesem złożonym, wymagającym kapitałochłonnych inwestycji. Obecny portfel wytwórczy Grupy PGE jest w ponad 80 proc. oparty na węglu kamiennym i brunatnym.

W spółce PGE GiEK powołane zostały zespoły robocze ds. transformacji Kompleksu Turów i Bełchatów, które mają na celu przygotowanie koncepcji rozwoju kompleksów górniczo-energetycznych z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, oraz określenie projektów możliwych do zaimplementowania w zakresie energetyki zero- i niskoemisyjnej. W skład zespołów, powołanych przez Prezes Zarządu PGE GiEK, wchodzą specjaliści z obszaru inwestycji, rozwoju i innowacji, a także przedstawiciele kadry menedżerskiej PGE GiEK oraz dyrekcji Kopalni i Elektrowni Turów i Bełchatów. Koncepcja docelowej transformacji kompleksów będą wpisywać się w kierunki zawarte w przedstawionym przez Ministerstwo Klimatu projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 i będą stanowić istotny komponent procesu dekarbonizacji polskiego sektora wytwórczego z zachowaniem zrównoważonego rozwoju.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE po raz kolejny wsparła organizację XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy” odbywającego się w Bogatyni. Organizatorem zaplanowanego na 8 października 2020 r. wydarzenia jest Bogatyński Ośrodek Kultury.

spiewajacy-seniorzy-2019-2-.jpg

– Nasza Spółka od lat angażuje się aktywnie w życie lokalnych społeczności oraz wparcie różnego rodzaju działań, m. in. z obszaru sportu, kultury i edukacji w lokalizacjach, w których funkcjonują nasze oddziały. Organizowany w Bogatyni już po raz piętnasty Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych to doroczne spotkanie różnorodnego grona wykonawców. Ze względu na swój międzynarodowy charakter festiwal stanowi prawdziwą mozaikę kulturową i ważny element integracji oraz współpracy transgranicznej m.in. z naszymi sąsiadami z Czech i Niemiec – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Głównym celem przyświecającym organizacji Festiwalu jest propagowanie amatorskiej działalności artystycznej osób starszych z terenu tzw. „Małego Trójkąta” - polskiej Bogatyni, czeskiego Hradka nad Nysą i niemieckiego Zittau oraz z terenu dawnego województwa jeleniogórskiego.

spiewajacy-seniorzy-2019-3-.jpg

Festiwal odbywa się w formule konkursu, którego zwieńczeniem będzie wyłonienie laureatów. Do współzawodnictwa zgłosiło się 11 zespołów, 3 duety i 11 solistów. Festiwal otworzy Reprezentacyjna Orkiestra Elektrowni Turów w Bogatyni, która po raz kolejny uroczyście powita gości i uczestników Festiwalu a gwiazdą wieczoru będzie Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka” z Bolesławca. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczny Festiwal odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości – mówi Bożena Mazowiecka, dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

spiewajacy-seniorzy-2019-1-.jpg

Festiwal wpisuje się w działania PGE GiEK z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu ukierunkowane na wzmacnianie aktywności osób starszych oraz ich aktywizację.

Dziś w Rybniku rozpoczyna się kolejna edycja Wielkiego Sprzątania Rzeki Rudy.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wsparła to wydarzenie kontynuując wieloletnie zaangażowanie rybnickiej elektrowni w jego organizację. Akcja potrwa do niedzieli 4 października.

sprzatanie_rudy.jpg

 

Akcja sprzątania rzeki Rudy jest organizowana od 11 lat na terenie Rybnika i okolic.Jej inicjatorami są członkowie Stowarzyszenia „Aktywni”, którzy zachęcają mieszkańców miasta do oczyszczenia z różnego rodzaju odpadów z rzeki, stanowiącej wizytówkę i nieodłączny element krajobrazu Rybnika. Rzeka Ruda ma szczególne znaczenie dla rybnickich energetyków, bo dzięki niej istnieje jezioro rybnickie, czyli sztuczny zbiornik wodny chłodzący bloki energetyczne elektrowni.

Rybnicka elektrownia od wielu lat angażuje się w działania służące ochronie środowiska,nie tylko inwestując w instalacje proekologiczne, ale też wspierając akcje takie jak ta i dbając o nasze najbliższe otoczenie, czyli park krajobrazowy znajdujący się w naszym sąsiedztwie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest środowisko naturalne, a rzeka Ruda to nie tylko rzeka zasilająca nasz zbiornik wodny, lecz także popularne miejsce spacerów i rekreacji rybniczan – mówi Krzysztof Matula, dyrektor Elektrowni Rybnik.

W tegorocznej akcji sprzątania rzeki oraz jej nabrzeża wezmą udział m.in. kajakarze, piechurzy oraz biegacze.

Więcej szczegółów oraz kontakt do organizatora na stronie: www.aktywni.net.pl.

plakat-aktywni-2020.jpg

 

30 września 2020 roku Elektrownia Turów, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała umowę z SEEN Technologie na rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach dostosowania Elektrowni Turów do wymogów środowiskowych zapisanych m.in. w konkluzjach BAT. Wartość kontraktu to ponad 120 mln zł netto. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od momentu podpisania umowy.

oczyszczalnia_elt.jpg

 

Podpisany dziś kontrakt to nie tylko kolejny ambitny projekt w Grupie PGE, ale przede wszystkim działanie proekologiczne mające na celu poprawę środowiska naturalnego w otoczeniu Kompleksu Turów. Realizowany projekt zapewni dostosowanie Elektrowni Turów do unijnych i krajowych wymagań środowiskowych. Do sierpnia 2021 r. wszystkie nasze elektrownie będą spełniały normy zawarte w konkluzjach BAT – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Planowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych oparta będzie o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe – mikrofiltrację i odwróconą osmozę. Sprawność odwróconej osmozy to ok. 96 proc. co oznacza, że zatrzymanych zostanie ponad 96 proc. wszystkich zanieczyszczeń. Będzie to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej tak szerokie zastosowanie tych technik w obszarze oczyszczania ścieków.Do oczyszczalni będą kierowane wszystkie strumienie ścieków przemysłowych powstających w na terenie Elektrowni Turów, z wyłączeniem ścieków powstających w instalacjach oczyszczania gazów spalinowych, które oczyszczane będą w odrębnej specjalistycznej oczyszczalni.

Oczyszczone w zmodernizowanej oczyszczalni ścieki, spełniać będą wymogi II klasy wód powierzchniowych i będą kierowane do rzeki Miedzianka nie pogarszając jej stanu lub ponownie zagospodarowywane w procesach technologicznych Elektrowni Turów. W wyniku realizacji tego projektu Elektrownia Turów będzie pierwszą elektrownią, której oczyszczone ścieki będą mogły być zawracane do układów technologicznych, co w konsekwencji będzie powodować, że będzie bezściekowa. Mając na uwadze usytuowanie Elektrowni, realizacja tej inwestycji nie tylko poprawi stan środowiska na ternie Polski, ale również korzystnie wpłynie na graniczą rzekę Nysę Łużycką – mówi Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów.

Jesteśmy zadowoleni, że możemy realizować dla PGE inwestycję, dzięki której dostarczymy najnowszą technologie pozwalającą uzyskać oczyszczone ścieki o parametrach wody użytkowej. Dzięki realizacji tego kontraktu przyczynimy się do dalszej eksploatacji Elektrowni Turów przez dalszy okres jej istnienia zgodnie z wymogami środowiskowymi – powiedział Dariusz Jasak, prezes zarządu SEEN Technologie .

Nowa oczyszczalnia będzie największą oczyszczalnią w polskiej energetyce wykorzystującą technologie membranowe o łącznej przepustowości ponad 14 tys. m3 na dobę – dodaje Krzysztof Pacierpnik, dyrektor działu sprzedaży SEEN Technologie.

oczyszczalnia_elt_2.jpg

 

Elektrownia Turów należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE od czasu uruchomienia pierwszego bloku energetycznego w 1962 roku przeszła kilka gruntownych modernizacji. Elektrownia w sposób ciągły analizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie. Rewitalizacja mocy produkcyjnych, realizowana poprzez budowę nowego bloku i kolejne modernizacje bloków 1-3, znacząco wpływa na dalsze zmniejszenie wpływu elektrowni na środowisko naturalne.

W obecnym kształcie Elektrownia Turów jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 2,3 mln gospodarstw. Po zakończeniu budowy nowego bloku energetycznego, turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w prąd dodatkowy milion gospodarstw przez najbliższe 25 lat.

elektrownia-turow_2020.jpg

 

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zatrudniła w Elektrowni Turów pierwszych absolwentów Klas Patronackich PGE. Obecnie spółka patronuje 27 klasom z powiatu zgorzeleckiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w których kształci się ponad 660 uczniów.

klasy_patronackie_2020.jpg

Realizacja Programu wspierania kształcenia zawodowego w PGE GiEK rozpoczęła się w 2018 roku podpisaniem Porozumień z Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Bogatyni. Kolejne klasy patronackie powstały w szkołach działających na terenie Bełchatowa, Kleszczowa i Pajęczna.

Wspieramy szkolnictwo zawodowe szkół znajdujących się w sąsiedztwie oddziałów spółki PGE GiEK. Współpracujemy już z 27 klasami patronackimi. Zdajemy sobie sprawę, że to Pracownicy ze swoją wiedzą i doświadczeniem dają nam gwarancję utrzymania wysokiej pozycji spółki w branży energetycznej i dlatego od lat stawiamy na niezwykle istotny czynnik jakim są zasoby ludzkie. Dzięki Klasom Patronackim PGE mamy realny wpływ na proces kształcenia praktycznego młodzieży i rozwój kompetencji niezbędnych do zawodów zgodnych z profilem działalności naszej spółki podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.

W czerwcu br. uczniowie dwóch Klas Patronackich PGE zakończyli czteroletni okres nauki w zawodzie technik elektryk i technik mechatronik. Pierwsi absolwenci, którzy byli jednocześnie stypendystami realizowanego Programu, zadeklarowali chęć rozpoczęcia pracy w Oddziale Elektrownia Turów.

Zatrudnienie w naszym zakładzie pierwszych absolwentów Klas Patronackich PGE jest spełnieniem idei programu wspierania szkolnictwa zawodowego w Polsce, a Elektrowni Turów da wymierną korzyść w postaci zmotywowanych pracowników o odpowiednich kwalifikacjachmówi Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów.

Program tworzenia klas patronackich PGE jest odpowiedzią na potrzeby spółki, ale również realizacją polityki polskiego rządu, której celem jest odbudowa nauczania branżowego.

PGE GiEK uczestniczy w dostosowaniu szkół branżowych oraz ich programu nauczania do określonych potrzeb. Pomaga kształcić m.in. przyszłych techników: elektryków, mechaników, energetyków, automatyków i mechatroników. Dla spółki istotna jest wiedza teoretyczna, ale również niezbędne są dla praktyczne umiejętności uczniów, dlatego w ramach współpracy organizowane są praktyki zawodowe przygotowujące do zdobycia uprawnień kwalifikacyjnych. Istotnym elementem Programu są stypendia przyznawane wyróżniającym się uczniom, którzy osiągają najlepsze wyniki w zakresie przedmiotów zawodowych oraz wykazują szczególne zaangażowanie podczas praktyk i innych form kształcenia zawodowego organizowanych przez zakład pracy. Ponadto odziały Spółki, ściśle współpracują ze szkołami na rzecz podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowywania programów nauczania pod kątem przyszłych potrzeb oddziałów.

Obchody Dnia Energetyka w Elektrowni Opole, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, odbyły się tradycyjnie w ostatni piątek września. Podczas akademii uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

wreczenie-odznaczen_elo_2020.jpg

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości.

W akademii uczestniczył Adrian Czubak – Wojewoda Opolski. Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentował Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania i zarządzania majątkiem. Gospodarzem uroczystości był Mirosław Pietrucha – dyrektor Elektrowni Opole.

Podczas akademii Norbert Grudzień, podkreślił kluczową rolę, jaką odgrywa Elektrownia Opole w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. – Wykorzystane w opolskiej elektrowni najlepsze technologie oraz rozwiązania lokują ją wśród najnowocześniejszych elektrowni świata i pozwalają na znaczne ograniczenie oddziaływania na środowisko – powiedział Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. wywarzania i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Wiceprezes PGE GiEK jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność podejmowania działań związanych z procesem transformacji energetycznej, w szczególności dotyczących realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój niskoemisyjnej energetyki. W tym obszarze znaczącą rolę w projekcie budowy farm fotowoltaicznych odegrają również tereny Elektrowni Opole.

Podczas akademii 59 wyróżniających się pracowników uhonorowano medalami i odznaczeniami państwowymi, branżowymi i zakładowymi.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE została sponsorem tegorocznej edycji projektu Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska „Daj mi szansę” realizowanego przez Klub Olimpiad Specjalnych „Promyk” w Rybniku. Projekt popularyzuje zajęcia i zawody dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

olimpiady-specjalne_1.jpg

 

– Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  to firma, która realizując swoją podstawową misję, jaką jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego w milionach polskich  domów, nie zapomina o społecznej odpowiedzialności biznesu. W sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budujemy swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem, dlatego cieszymy się, że możemy wziąć udział w kolejnym ważnym projekcie. Warto wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną i warto kibicować Olimpiadom Specjalnym. Przyłączając się z wielką dumą do tej akcji, będziemy z zaangażowaniem obserwować jak te wyjątkowe osoby pracują na treningach i rywalizują podczas zawodów, pokonując wiele przeciwnościpodkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska prezes zarządu PGE GiEK.

„Daj mi szansę” to projekt realizowany od 2016 roku i współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Polega on na organizacji zajęć i zawodów bowlingowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to wspólna inicjatywa rybnickiego Koła Olimpiad Specjalnych „Promyk” oraz pracowników Elektrowni Rybnik, którzy trenują niepełnosprawnych zawodników w swoim czasie wolnym.

olimpiady-specjalne_2.jpg

 

Zawody organizowane w ramach projektu „Daj mi szansę” wpisały się już na stałe w kalendarz wydarzeń nie tylko KOS „Promyk”, ale także miasta. Z roku na rok nasze działania zataczają coraz większy krąg i przyciągają więcej osób chętnych po pomocy i zabawy. Cieszymy się,że dzięki naszej wspólnej inicjatywie zawodnicy mogą poznać ducha sportowej rywalizacji oraz drużynowej współpracy – mówi Mariusz Watoła, kierownik sekcji bowlingowej przy Fundacji PGE EC, pracownik elektrowni oraz Wolontariusz Roku 2016 Miasta Rybnik.

Sport dla zawodników z niepełnosprawnościami pozwala nie tylko na rozwój fizyczny, ale również pełni ważną funkcję integracyjną ze środowiskiem zewnętrznym. Zawodnicy uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. To także doskonała okazja do dzielenia się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązywania przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami i społecznością lokalną.

W projekcie w roku obecnym bierze udział 64 zawodników Olimpiad Specjalnych, którzy trenują w Rybniku, ale także reprezentują Klub „Promyk” na arenie ogólnopolskiej.

Finał projektu „Daj mi szansę” wraz z zawodami finałowymi i galą wręczenia odznaczeń zwycięskim drużynom zaplanowany został na grudzień.

olimpiady-specjalne_3.jpg

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wspiera finansowo projekt Filharmonii Opolskiej „Maliszewski odkodowany”, który przypomni melomanom dzieła tego znakomitego kompozytora.

filharmonia-opolska.jpg

„Maliszewski odkodowany” to kolejny projekt realizowany przez Filharmonię Opolską we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Muzyki i Tańca, a także Samorządem Województwa Opolskiego. Efektem współpracy spółki PGE GiEK i opolskiej filharmonii będzie nagranie dwóch symfonii Witolda Maliszewskiego, którego muzyka jest obecnie rzadko wykonywana w repertuarach koncertowych. Odtwarzanie i digitalizowanie dzieł rękopisów polskich kompozytorów to misja, która od kilku lat jest konsekwentnie realizowana przez Filharmonię Opolską.

Nasza spółka rozpoczyna współpracę z państwowymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak Filharmonia Opolska, czy Filharmonia w Szczecinie, gdzie objęliśmy mecenat nad wszystkimi wydarzeniami do końca 2020 roku. Rozwój kultury wysokiej to jeden z filarów strategii sponsoringowej PGE, dlatego bardzo nam zależy na byciu obecnym w życiu kulturalnym szczególnie w tych miejscowościach, gdzie prowadzimy swoją działalność – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Filharmonia Opolska oferuje różnorodny repertuar - od muzyki symfonicznej i operowej przez kameralną, musical, jazz, poezję śpiewaną czy inne rodzaje muzyki popularnej. Jest także ciekawą przestrzenią do spotkań towarzyskich.

Wsparcie Filharmonii Opolskiej przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a także filharmonii w Szczecinie to nie jedyny przykład współpracy Grupy PGE z państwowymi filharmoniami. PGE wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie, a od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku. Z kolei PGE Energia Ciepła wspiera Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, ma również plan współpracy z filharmoniami w kolejnych miastach, w których posiada swoje elektrociepłownie. Są wśród nich Rzeszów, Kielce, Lublin i Gorzów.

Grupa PGE jest jednym z największych mecenasów kultury w kraju. W sezonie artystycznym 2019/2020 w wydarzeniach muzycznych w filharmoniach pod patronatem Grupy PGE wzięło udział blisko 400 tys. słuchaczy.

Jubileusz 45-lecia świętowali krwiodawcy z Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów. Przez ten czas krwiodawcy oddali w sumie ponad15 tysięcy litrów krwi, a w ten sposób przyczynili się do ratowania życia i zdrowia tysięcy osób.

Krwiodawcy zrzeszeni przy bełchatowskiej kopalni, jednym z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, z Grupy Kapitałowej PGE, już od 45 lat oddają krew i wspierają ideę honorowego krwiodawstwa. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, oficjalne uroczystości miały skromny charakter. 12 września w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie odbyła się msza święta w intencji honorowych dawców krwi.

msza-45-lecie-hdk-przy-kwbb-2020.jpg
msza-45-lecie-hdk-przy-kwbb-2020_2.jpg

W czasie 45-letniej działalności Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło 256 akcji honorowego oddawania krwi, w trakcie których oddano łącznie 15,4 tysięca litrów krwi. Członkowie klubu niejednokrotnie oddawali krew również w innych punktach w Polsce i za granicą. Warto wspomnieć również o bożonarodzeniowych akcjach HDK w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, podczas których oddano łącznie 108 litrów krwi, a przy okazji obdarowano świątecznymi upominkami małych pacjentów. Nieodłączną częścią tych wizyt jest udział zakładowej orkiestry górniczej z kopalni. Dotychczas zorganizowano osiem takich akcji.

2019_gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi.jpg

Akcje honorowego krwiodawstwa organizowane przez bełchatowskich górników to piękny gest, który ratuje życie i zdrowie wielu ludzi. To także wyraz bezinteresownego poświęcenia i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Początki ruchu honorowego krwiodawstwa przypadają na rok 1974, kiedy dla uczczenia obchodów dni HDK 56 uczestników oddało 14,250 ml krwi. – Rok później wybrano pierwszą Radę Zakładową Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w budowie, a jej reprezentantowi Wojciechowi Loszkowi powierzono sprawy ochrony zdrowia pracowników zakładu. Efektem tej działalności była akcja honorowego krwiodawstwa w lipcu 1975 r., kiedy to 38 osób oddało 8.800 ml krwi – wspomina Andrzej Chlebicki, prezes Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów. Od tej pory idea krwiodawstwana terenie Bełchatowa zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, a 11 września 1975 r.w strukturach PCK zarejestrowano Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWB Bełchatów. Dziewięć lat później Uchwałą Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi została przyjęta nazwa: Klub HDK PCK im. Centrum Zdrowia Matki Polki przy Kopalni Bełchatów. Kolejne zmiany nastąpiły w 2015 r. 26 maja br. został powołany komitet założycielski Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów, który 13 lipca 2015 r. decyzją Sądu Gospodarczego w Łodzi uzyskał osobowość prawną.

W ostatnim czasie akcje honorowego krwiodawstwa przeprowadzane są również wspólniez członkami Klubu HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów, a także z pracownikami Centrali spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

krwiodawcy_pgegiek_weglowa_3q0a4507.jpg

5 września 2020 roku w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, nastąpiło zakończone sukcesem pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 7 na oleju lekkim. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch bloku energetycznego o mocy 496 MW. Już wkrótce nastąpi pierwsza synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

nowy-blok_elt_2020.jpg

Prace na budowie bloku nr 7 wchodzą w finalną fazę realizacji. Obecny stan zaawansowania realizacji inwestycji wynosi ponad 97 proc. Po zakończeniu fazy montażu mechanicznego urządzeń i instalacji bloku energetycznego oraz instalacji pozablokowych, zrealizowany został etap rozruchu technologicznego poszczególnych urządzeń i układów bez użycia mediów. Po tym okresie, ale jeszcze przed rozpoczęciem najważniejszego etapu rozruchu, dokonano chemicznego czyszczenia rurociągów bloku nr 7. Po tzw. „trawieniu” i zdemontowaniu tymczasowych układów niezbędnych do realizacji tego procesu, kocioł został przygotowany do pierwszego rozpalenia. Sprawdzone zostały wszystkie układy pomocnicze oraz systemy bezpieczeństwa a także przeprowadzone zostały testy na wszystkich układach pozablokowych niezbędnych do rozpalenia kotła na oleju lekkim.

Budowa nowoczesnej jednostki w Elektrowni Turów to jedna z flagowych inwestycji PGE. Zakończony sukcesem ten etap rozruchu bloku oznacza, że niezwykle skomplikowana zarówno pod względem projektowym, jak i realizacyjnym budowa powoli dobiega końca. Zastosowanie najnowszych technologii w Elektrowni Turów na bloku nr 7 pozwoli na uzyskanie wysokiej, powyżej 43 proc. sprawności produkcji energii elektrycznej. W obecnym kształcie Elektrownia Turów jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 2,3 mln gospodarstw. Po zakończeniu budowy turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w energię elektryczną dodatkowy milion gospodarstw – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Pierwsze rozpalenie kotła ma na celu zabezpieczenie przed korozją część ciśnieniową kotła. Proces przedmuchiwania kotła według technologii przygotowanej przez jego dostawcę będzie trwał ok. 4 tygodni. Po zakończeniu procesu przedmuchiwania para osiągnie czystość pozwalającą na podanie jej na turbinę. Kolejnym etapem rozruchu będzie synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, co planowane jest w listopadzie 2020 roku.

Nowy blok będzie spełniał surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 będzie prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Dodatkowo, blok będzie charakteryzował się emisją CO2 o ok. 15% niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji. Nowa jednostka jest też przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.

Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas oraz Budimex. Rozpoczęcie prac na terenie budowy, czyli faza realizacji inwestycji rozpoczęła się w grudniu 2014 roku. Blok o mocy elektrycznej brutto 496 MW, z parowym kotłem pyłowym o parametrach nadkrytycznych będzie opalanym węglem brunatnym pochodzącym z pobliskiej Kopalni Turów. Nowa jednostka, po jej oddaniu do eksploatacji, pozwoli całkowicie odbudować moc Elektrowni Turów. Siedem pracujących wtedy bloków, w tym całkowicie zmodernizowane bloki nr 1-3, osiągnie moc ponad 2.000 MW. Parametry nowego bloku dobrano w ten sposób, by do zakończenia jego pracy w 2044 roku w pełni i efektywnie wykorzystać zasoby węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich norm i standardów środowiskowych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, podsumowała pilotażowy projekt wolontariatu kompetencji, który realizowany był w minionym roku szkolnym. Projekt zakładał kontynuację i rozwój współpracy z lokalnymi szkołami ponadpodstawowymi poprzez organizację spotkań pracowników spółki – wolontariuszy z młodzieżą szkolną, prezentując potrzebne umiejętności, a także kwalifikacje przydatne na danym stanowisku pracy.

zajecia-z-komunikacji-trener-beata-nawrot-miler.jpg

Projekt dedykowany był uczniom klas pierwszych, którzy mieli możliwość pozyskania praktycznej wiedzy z poszczególnych obszarów, w których zatrudnieni są pracownicy centrali PGE GiEK. Przedstawiciele spółki podczas spotkań opowiadali o swojej codziennej pracy, zdobytych kompetencjach, umiejętnościach i rozwoju.

Wolontariat kompetencji realizowany przez naszą spółkę to budowanie kapitału społecznego, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy oraz pomoc młodzieży szkolnej w podjęciu decyzji, co do dalszej edukacji i wyboru zawodu. Dziękujemy dyrekcjom szkół za wspaniałą współpracę – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W pilotażowym projekcie wzięła udział młodzież z III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. L. Czyżewskiego – łącznie 233 osoby. Spotkania z uczniami odbywały się podczas zajęć z wychowawcą, na których wolontariusze PGE GiEK poprowadzili zajęcia praktyczne np. z komunikacji czy podstaw ekonomii.

Bardzo się cieszę, że pilotażowa edycja projektu była realizowana między innymi w III LO im. A. Mickiewicza w Bełchatowie. Spotkania z pracownikami największej firmy w regionie były bardzo interesujące. Uczniowie uczestniczyli w nich bardzo aktywnie. Dodatkowo zajęcia wpisały się w program nauczania z przedmiotu Przedsiębiorczość. W ten sposób połączyliśmy teorię z praktyką – powiedziała Małgorzata Załęczna, wicedyrektor szkoły.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego projekt będzie kontynuowany w niedawno rozpoczętym roku szkolnym.

Obchody Dnia Energetyka w Zespole Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, odbyły się tradycyjnie w pierwszy piątek września w Elektrowni Dolna Odra. Podczas akademii uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

wreczenie-odznaczen_zedo2020.jpg

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości. W akademii udział wzięli m.in. Michał Jach i Artur Szałabawka – Posłowie na Sejm RP, Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Mieczysław Sawaryn – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna ds. Operacyjnych, a spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentowali Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem oraz Rafał Mucha – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

ryszard-wasilek_wiceprezes-pge.jpg

 

Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE, podczas akademii podkreślił kluczową rolę jaką odgrywa Zespół Elektrowni Dolna Odra w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, jednocześnie odnosząc się do niezbędnych działań podejmowanych przez Grupę PGE, które są związane procesem transformacji energetycznej.

Transformacja energetyczna Polski dzisiaj jest już koniecznością, dlatego Grupa PGE głośno mówi o konkretnych działaniach, które trzeba podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednym z takich działań jest propozycja wydzielenia aktywów węglowych do odrębnej spółki, co pozwoli im funkcjonować i pełnić swoją rolę jeszcze przez 20-25 lat. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są na najwyższym szczeblu rządowym, a finalna decyzja będzie wymagała także zgody instytucji europejskich. W ten proces zaangażowana będzie również Strona Społeczna, ponieważ otwarty dialog pełni kluczową rolę w PGE – powiedział Ryszard Wasiłek.

rafal-mucha_wiceprezes-pge-giek.jpg

 

Rafał Mucha, Wiceprezes Zarządu PGE GiEK, również odniósł się do wyzwań jakie stoją przed branżą energetyczną i konkretnych działań w tym zakresie podejmowanych przez spółkę.

Realizując ogromne wyzwanie, jakim jest transformacja systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym nasza spółka przechodzi szereg zmian, co szczególnie widać w oddziale ZEDO, gdzie po modernizacji Elektrociepłowni Pomorzany przyszedł czas na megainwestycję w Elektrowni Dolna Odra. Nowe bloki to gwarancja długoterminowej stabilności eksploatacji Elektrowni Dolna Odra, ale również gwarancja spełnienia przez elektrownię rygorystycznych wymogów środowiskowych. Ponadto, na terenie Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra  w przyszłym roku  powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Będzie to pierwsza farma słoneczna zbudowana w spółce PGE GiEK – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes PGE GiEK, który w swoim przemówieniu podziękował również wszystkim zaproszonym gościom, a szczególnie pracownikom za dotychczasową współpracę.

Swoje podziękowanie kieruję do pracowników oddziału, którzy w tym trudnym dla nas czasie z należytą starannością wykonywali swoje obowiązki, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i chroniąc tym samym oddział przed skutkami epidemii oraz pozwalając na zachowanie ciągłości pracy – podkreślił wiceprezes PGE GiEK.

Podczas akademii odznaczeniami państwowymi i branżowymi uhonorowano 37 osób, uhonorowano także pracowników z długoletnim stażem. Jeden z jubilatów świętował 50-lecie pracy.

norbert-grudzien_wiceprezes-pge-giek.jpg

 

Do końca 2020 roku mecenat nad wydarzeniami artystycznymi w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie będzie sprawować spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

filharmonia-w-szczecinie-fot-filip-kacalski.jpg

fot. Filip Kacalski

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wspiera wydarzenia i inicjatywy lokalne, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w życiu regionów, w których prowadzi swoją działalność. Jako odpowiedzialny pracodawca zatrudniający prawie 15 tysięcy pracowników na terenie pięciu województw stawiamy sobie za cel propagowanie kultury muzycznej na najwyższym poziomie wśród społeczności lokalnej, dlatego dostrzegamy potrzebę współpracy z taką instytucją jak Filharmonia w Szczecinie. Grupa Kapitałowa PGE wspiera polskie filharmonie, nasza spółka dziś poszerza tą listę, obejmując mecenat nad wydarzeniami artystycznymi szczecińskiej filharmonii. To w Szczecinie znajduje się jeden z siedmiu Oddziałów naszej spółki, Zespół Elektrowni Dolna Odra, a pracownicy oddziału stanowią znaczną część wśród gości szczecińskiej filharmonii  – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Filharmonia jest cenionym obiektem w województwie zachodniopomorskim. Na przestrzeni lat z Orkiestrą Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie współpracowali światowej sławy dyrygenci i soliści, m.in. Renard Czajkowski, Krystian Zimerman, Rafał Blechacz, Leszek Możdżer, Małgorzata Walewska. Filharmonia w Szczecinie dba o rozwój i współpracę młodych muzyków oraz promocję polskiej muzyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Witolda Lutosławskiego – jest bowiem inicjatorem międzynarodowego projektu „International Lustosławski Youth Orchestra”.

Filharmonia mieści się w nowoczesnym, wyróżnianym w wielu konkursach budynku. Budowla charakteryzuje się odwagą i lekkością, a jednocześnie tworzy spójną linię z neogotycką zabudową otoczenia.

Wsparcie przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Filharmonii w Szczecinie to nie jedyny przykład współpracy Grupy PGE z filharmoniami. Grupa angażuje się w mecenat kultury wysokiej, pozostając jednym z największych mecenasów kultury w kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie, a od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku.

Z kolei PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wspiera Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, ma również plan współpracy z filharmoniami w kolejnych miastach, w których posiada swoje elektrociepłownie. Są wśród nich Rzeszów, Kielce, Lublin i Gorzów.

Koncerty w filharmoniach od zawsze cieszą się dużą popularnością wśród słuchaczy.W  sezonie artystycznym 2019/2020 w wydarzeniach muzycznych w filharmoniach pod patronatem Grupy PGE wzięło udział blisko 400 tys. słuchaczy.

pge_giek_mecenas_filharmonii_szczecinskiej_1.jpg

 

Już za kilka tygodni komisja ds. skarg i petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrzy petycję w obronie kompleksu Turów, pod którą podpisało się około 30 tys. osób, zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów, oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE.

zbiorka-podpisow-w-obronie-kopalni-turow_1.jpg

W akcję zbierania podpisów, zainicjowaną przez PGE, solidarnie zaangażowali się mieszkańcy okolicznych powiatów, harcerze a także Pracownicy i Strona Społeczna PGE GiEK. Podpisy zbierane były również w parafiach i przez harcerzy. Petycja jest odpowiedzią na skargę podpisaną przez mieszkańców kraju libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożoną w Parlamencie Europejskim. W petycji strony polskiej zaakcentowany został aspekt społeczny. Zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. 23 czerwca petycja w obronie kompleksu Turów została przekazana na ręce Anny Zalewskiej, poseł Parlamentu Europejskiego. Dalsze funkcjonowanie KWB Turów było tematem debaty Komisji Petycji europarlamentu 14 lipca. Za kilka tygodni sprawa będzie rozpatrywana przez komisje skarg i petycji PE.

Mamy do czynienia z wielkim przejawem solidarności polskiego społeczeństwa, które sprzeciwia się niesprawiedliwemu traktowaniu. Nie ma naszej zgody na oczekiwania, że Polska jako jedyny europejski kraj, zlikwiduje kopalnie węgla brunatnego w ciągu 10 lat, podczas gdy inne – bogatsze od Polski kraje – mają na to znacznie więcej czasu. Będziemy bronić polskie interesy na arenie międzynarodowej – podkreślała podczas przekazania petycji Anna Zalewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przeciwnicy likwidacji kompleksu Turów z ogromnym niepokojem śledzili działania czeskich sąsiadów, wspieranych głównie przez organizacje ekologiczne z Czech, których efektem miało być doprowadzenie do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów. Mieszkańcy regionu wyrazili w petycji zaniepokojenie działaniami strony czeskiej, która kwestionuje zasadność działania Kopalni i tym samym Elektrowni Turów, w których zatrudnionych jest około 5 tysięcy mieszkańców regionu. Ponadto zwrócili uwagę, że w firmach działających na rzecz kompleksu pracuje kolejne 10 tysięcy osób.

Zrobimy wszystko, by kompleks Turów działał dalej w interesie mieszkańców Dolnego Śląska.  Nasze działania poparte są racjonalnymi argumentami, które wielokrotnie przedstawialiśmy naszym sąsiadom w ramach długotrwałych konsultacji społecznych, równie z udziałem mieszkańców Niemiec i Czech. Rozmawialiśmy tam o środkach, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Aktualnie trwa budowa długiego na blisko 1200 metrów ekranu podziemnego, który jest gotowy już w 70 proc. i zabezpieczy ujęcie wody w czeskiej miejscowości Uhelna przed potencjalnym wpływem Kopalni Turów. Od początku prac nad przedłużeniem koncesji, temat ochrony zasobów wód był dla nas priorytetowy – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Potwierdzeniem słuszności argumentów zwolenników funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów jest niezależna opinia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, z której wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Z 30 - letniej obserwacji naukowców wynika także, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.  Opracowanie zawiera analizę danych i wykonanych obserwacji uzyskanych na podstawie wieloletnich wyników pomiarowych z wielu stacji opadowych i wodowskazowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Turów i w jej sąsiedztwie, po polskiej i czeskiej stronie granicy. Eksperci IMiGW-PIB w opracowaniu podkreślili także, że obecnie suszę należy analizować nie tylko jako zjawisko naturalne, ale jako synergię naturalnych warunków klimatycznych oraz działalności człowieka, wpływającej na obieg wody. Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania można wpływać na ograniczanie jej skutków. Jest to szczególnie istotne w obszarach o intensywnej działalności gospodarczej. Opracowanie IMiGW – PIB zostało udostępnione opinii publicznej.

Przypomnijmy, że w marcu Kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a równolegle stara się o przedłużenie koncesji do 2044 roku, czyli do całkowitego wyczerpania pokładów węgla. Po 2044 roku, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r. Starając się o przedłużenie koncesji, spółka PGE GiEK prowadziła wiele działań informacyjnych odnosząc się do wszystkich uwag i zapytań dotyczących dalszego funkcjonowania kopalni oraz jej wpływu na najbliższe otoczenie.

Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpoczęła już także przygotowania do transformacji energetycznej regionu zgorzeleckiego poprzez aktywizację działań Południowo-Zachodniego Klastra Energii, który wspólnie ze Zgorzeleckim Klastrem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej przygotuje w ciągu dwóch kolejnych dekad transformację regionu oraz zajmie się przekwalifikowaniem i kształceniem pracowników dla nowych gałęzi gospodarki.

30-tys-podpisow-pod-petycja-w-obronie-kopalni-turow.jpg

Defence of the Turów complex in the European Parliament

In just a few weeks, the European Parliament's Complaints and Petitions Committee will consider the petition in defence of the Turów complex, signed by around 30,000 people, supporters of the operation of the Turów Mine and power plant, branches of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna from the PGE Group.

zbiorka-podpisow-w-obronie-kopalni-turow_1.jpg

The actions of collecting signatures, initiated by PGE, were jointly and severally engaged by residents of the surrounding poviats, scouts as well as PGE GiEK employees and community representation. Signatures were also collected in parishes and by scouts. The petition is a response to a complaint signed by the inhabitants of the Liberec Region regarding shitting down Turów Mine submitted to the European Parliament. In the petition of the Polish side, the social aspect was emphasized. It also drew attention to the much larger lignite mines operating in the Czech Republic and Germany. On 23 June, the petition in defence of the Turów complex was handed over to Anna Zalewska, Member of the European Parliament. The further operation of the Turów Committee on Petitions was the subject of a debate in the European Parliament's Committee on Petitions on 14 July. In a few weeks' time, the matter will be considered by the EP Complaints and Petitions Committees.

We are dealing with a great manifestation of the solidarity of the Polish society, which is against unfair treatment. We do not agree to the expectations that Poland, as the only European country, will close its lignite mines within 10 years, while other countries - richer than Poland - have much more time to do so. We will defend Polish interests on the international arenaas emphasized by Anna Zalewska, Member of the European Parliament, during the transfer of the petition.

Opponents of the liquidation of the Turów complex followed with great concern the actions of their Czech neighbours, supported mainly by environmental organizations from the Czech Republic, the effect of which was to lead to the closure of the Turów mining and energy complex. In a petition, the inhabitants of the region expressed their concern about the actions of the Czech side, which questions the legitimacy of the operation of the Mine and thus the Turów Power Plant, which employs approximately 5,000 inhabitants of the region. In addition, they noted that another 10,000 people work in the companies operating for the complex.

We will do everything to make the Turów complex continue to function in the interests of the inhabitants of Lower Silesia.  Our actions are supported by rational arguments, which we presented to our neighbours many times as part of long-term public consultations, also with the participation of residents of Germany and the Czech Republic. We talked there about the measures that will be taken to eliminate the potential impact of the Turoszów opencast mine on the border areas. Currently, the construction of a nearly 1,200-meter-long underground screen, which is already 70% ready, is underway and it will protect the water intake in the Czech town of Uhelna against the potential impact of the Turów Mine. From the beginning of works on the extension of the license, the protection of water resources was a priority for us - as underlined by Wioletta Czemiel-Grzybowska, President of the Management Board of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

The correctness of the arguments of the supporters of the operation of the Turów Mine and power plant is confirmed by the independent opinion of the Institute of Meteorology and Water Management of the National Research Institute, which shows that the weather conditions, not the activity of the Turów Lignite Mine, have the main impact on the water resources at the Czech border. The 30-year observation of scientists also shows that the mountain area of Worka Żytawski, where the Turoszów energy complex is located, is particularly vulnerable to hydrological droughts.  The study contains an analysis of data and observations made on the basis of long-term measurement results from many rainfall and water gauge stations located in the Turów Mine and in its vicinity, on the Polish and Czech sides of the border. In the study, the experts of the Institute of Meteorology and Water Management also emphasized that currently the drought should be analysed not only as a natural phenomenon, but as a synergy of natural climatic conditions and human activity affecting the water cycle. The occurrence of a drought cannot be prevented, but by understanding the mechanisms of its occurrence, it is possible to limit its effects. This is especially important in areas with intensive economic activity. The study of IMiGW - PIB has been made available to the public.

Let us recall that in March, the Turów Mine was granted an extension of the mining license for 6 consecutive years, and at the same time it is trying to extend the license until 2044, i.e. until the coal deposits are completely exhausted. After 2044, in line with the European Union's Green Deal policy, the areas of the Turoszów energy complex will undergo a reclamation process. As part of the license renewed in 2020, the Turów Mine conducts its mining activities in the mining area reduced by more than a half in relation to the area specified in the old license from 1994. When trying to extend the license, PGE GiEK carried out many information activities referring to all comments and questions regarding the further operation of the mine and its impact on the immediate surroundings.

Extending the operation of the Turów Mine guarantees the continued operation of the Turów Power Plant, and thus a reliable supply of electricity to over 3 million households.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna has also started preparations for the energy transformation of the Zgorzelec region by activating the activities of the South-Western Energy Cluster, which, together with the Zgorzelec Cluster for the Development of Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, will prepare the transformation of the region over the next two decades and will retrain and educate employees for new branches of the economy.

30-tys-podpisow-pod-petycja-w-obronie-kopalni-turow.jpg

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, powstaje ekran przeciwfiltracyjny, który będzie zabezpieczał ewentualny przepływ wody z ujęcia w czeskiej wsi Uhelna w kierunku kopalni. Inwestycja proekologiczna jest odpowiedzią kopalni na obawy strony czeskiej o lokalne ujęcie wodne.

infografika_ekrany-przeciwfiltracyjny-w-kwbt_1.jpg

W czerwcu 2020 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy  przygotował niezależne opracowanie naukowe, w którym wskazano, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Realizowana inwestycja o wartości 17 milionów złotych jest działaniem profilaktycznym. Ekran jest gotowy w blisko 70 proc.

Budowa ekranu przeciwfiltracyjnego w pobliżu czeskiej miejscowości Uhelna jest wyjściem naprzeciw postulatom strony czeskiej wynikającym z obaw o lokalne ujęcie wodne. Inwestycja jest działaniem profilaktycznym, do którego Kopalnia Turów zobowiązała się z własnej inicjatywy. Ekran przeciwfiltracyjny będzie miał długość ok. 1100 m, szerokość ok. 1 m, a jego głębokość wyniesie od 65 m do 117 m. Inwestycja realizowana jest w celu eliminacji potencjalnego wpływu eksploatacji górniczej na rozwój leja depresji na południe od Kopalni Turów.

Budowa podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego to wyraz naszej troski o zasoby naturalne. W okolicach naszych kopalni szczególnie zwracamy uwagę na temat ujęć wodnych, stąd nasze zobowiązanie do ich szczególnej ochrony. Dodatkowe zabezpieczenie jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej przy pomocy ekranu przeciwfiltracyjnego jest działaniem prewencyjnym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy potwierdził w niezależnym badaniu, że to warunki meteorologiczne, a nie Kopalnia Turów, mają największy wpływ na poziom wód po czeskiej stronie – mówi Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu PGE GiEK ds. Wydobycia.

Poziom wód podziemnych w rejonie Kopalni Turów jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej.

Zakończenie prac objętych umową na wybudowanie ekranu, zgodnie z pozwoleniem na budowę, przewidziano na koniec września 2021 r. Po tym terminie zostaną przeprowadzone badania i analizy hydrodynamiczne oraz techniczne, sprawdzające działanie przesłony. Ekran, w razie potrzeby będzie można rozbudować. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez szczegółowy, polsko-czeski system monitoringu.

Ekrany przeciwfiltracyjne są najbardziej rozpowszechnionym sposobem budowania przesłon hydroizolacyjnych. Te, które wykonywane są w wersji niskociśnieniowej, jak ma to miejsce w przypadku Kopalni Turów, znajdują zastosowanie w budowie nieprzepuszczalnych ekranów w celu zabezpieczenia wyrobisk i szybów górniczych, obwałowań rzek, zbiorników wodnych, zabezpieczenia głębokich wykopów budowlanych czy izolowania składowisk odpadów. Cechują się one bardzo wysoką skutecznością.

Podobne ekrany przeciwfiltracyjne wykonywano w kopalniach diamentu w Rosji, m.in. wokół nieczynnej już kopalni Mir w Mirnym, będącej  drugim najgłębszym wyrobiskiem, jakie kiedykolwiek wydrążono w Ziemi, a także podczas uszczelniania podłoża tamy Peribonka w Kanadzie. W Polsce tego typu ekran przeciwfiltracyjny od trzech lat funkcjonuje w Katowicach przy szybie „Czułów”. Z kolei w ubiegłym roku zakończono budowę przesłony hydroizolacyjnej w kopalni odkrywkowej bursztynu w Górce Lubartowskiej, umożliwiając tym samym jego bezpieczne wydobycie.

Ochrona środowiska, w tym troska o zasoby wód, ma dla spółki PGE GiEK ogromne znaczenie. Od początku prac nad przedłużeniem koncesji na wydobycie węgla w KWB Turów, temat ochrony zasobów wód był dla Kopalni Turów priorytetowy. Dotychczas nie ma jednoznacznych ekspertyz i dowodów, wskazujących że kopalnia ma wpływ na osiem czynnych ujęć wody znajdujących się na terenie Czech. Z opracowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy niezależnej analizy naukowej wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne. Podczas 30-letniej obserwacji naukowcy stwierdzili, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.

infografika_ekrany-przeciwfiltracyjny-w-kwbt_2.jpg

The mine in Turów protects drinking water resources on the Czech side

In the Turów Lignite Mine, owned by PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna from the PGE Group, a cut-off wall is being built, which will protect the possible flow of water from the intake in the Czech village of Uhelna towards the mine. The pro-ecological investment is the mine's response to the Czech side's concerns about the local water intake.

In June 2020, the Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute, prepared an independent scientific study, which indicated that the weather conditions, and not the activity of the Turów Lignite Mine, had the main impact on the water resources at the Czech border. The implemented investment worth PLN 17 million is a preventive measure. The screen is ready in nearly 70 percent.

The construction of a cut-off wall near the Czech town of Uhelna is a response to the demands of the Czech side resulting from concerns about the local water intake. Investment is a preventive measure to which the Turów Mine has committed itself on its own initiative. The cut-off wall will be approx. 1100 m long, approx. 1 m wide, and its depth will range from 65 m to 117 m. The investment is being implemented to eliminate the potential impact of mining operations on the development of the depression cone south of the Turów Mine.

The construction of an underground cut-off wall is an expression of our concern for natural resources. In the vicinity of our mines, we pay particular attention to water intakes, hence our commitment to their special protection. Additional protection of the only drinking water intake in Uhelna with the use of a cut-off wall is a preventive measure. The Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute confirmed in an independent study that it is the meteorological conditions, and not the Turów Mine, that have the greatest impact on the water level on the Czech side - says Zbigniew Kasztelewicz, Vice President PGE GiEK for Mining.

The groundwater level in the area of the Turów Mine has been monitored for many years by Polish-Czech and Polish-German teams of specialists. The measurement network includes 550 measurement sites for the groundwater table, of which over 150 belong to the Polish-Czech and Polish-German measurement network. The results of the specialists' research confirm that the mine does not dehydrate the drinking water intakes.

Completion of the works included in the contract for the construction of the screen, in accordance with the building permit, is scheduled for the end of September 2021. After this date, hydrodynamic and technical tests and analyses will be carried out to check the barrier's operation. The wall can be expanded if necessary. The wall’s effectiveness will be monitored on an ongoing basis by a detailed Polish-Czech monitoring system.

Cut-off walls are the most common way to build waterproofing screens. Those made in a low-pressure version, as is the case with the Turów Mine, are used in the construction of impermeable screens to protect mine workings and shafts, river embankments, water reservoirs, protect deep construction excavations or isolate landfills. They are very effective.

Similar cut-off wall were made in diamond mines in Russia, e.g. around the now closed Mir mine in Mirny, which is the second deepest excavation ever drilled into the Earth, and during the sealing of the ground of the Peribonka Dam in Canada. In Poland, this type of a cut-off wall has been used in Katowice for three years at the "Czułów" shaft. Last year, the construction of a waterproofing barrier in an amber opencast mine was completed in Górka Lubartowska, thus enabling safe extraction of amber.

Environmental protection, including care for water resources, is of great importance to PGE GiEK. From the beginning of works on the extension of the license for coal mining in KWB Turów, the protection of water resources was a priority for the Turów Mine. So far, there is no unequivocal expertise and evidence that the mine has an impact on eight active water intakes located in the Czech Republic. The independent scientific analysis prepared by the Institute of Meteorology and Water Management of the National Research Institute shows that the meteorological conditions have the main impact on the water resources at the Czech border. The 30-year observation of scientists also shows that the mountain area of Worka Żytawski, where the Turoszów energy complex is located, is particularly vulnerable to hydrological droughts.