Trzy małe sokoły wędrowne, które przyszły w tym roku na świat w Elektrowni Bełchatów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zostały zaobrączkowane. Wśród sokolich trojaczków są dwie samiczki i jeden samiec. Sokoły wędrowne to jeden z najrzadziej występujących gatunków ptaków w Polsce. W Elektrowni Bełchatów pojawiły się w 2019 roku.

Czujemy dumę, że nasze sokoły wędrowne czują się w Elektrowni Bełchatów na tyle dobrze, że kolejny raz zdecydowały się na powiększenie swojej sokolej rodziny. Obecność tak wyjątkowego gatunku w największej polskiej elektrowni jest potwierdzeniem, że te wyjątkowe osobniki mają zapewnione tu najlepsze warunki do życia i czują się u nas doskonale – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Ornitolodzy ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, którzy obrączkowali sokole pisklęta, rozpoznali wśród potomstwa dwa osobniki płci żeńskiej i jednego samca. Cała trójka jest zdrowa i niebawem opuści rodzinne gniazdo.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku sokoli rodzice, lub też ich potomstwo, zdecydują się wprowadzić do nowej, komfortowej budki, którą zamontowaliśmy w marcu tego roku na dachu jednego z bloków energetycznych. Ze swojej strony możemy zagwarantować, że wciąż będziemy dbali o to, aby nasi wyjątkowi lokatorzy czuli się u nas komfortowo – podkreśla Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

Sokoły wędrowne obdarzyły obiekty PGE wyjątkową sympatią. Gniazda tego rzadkiego gatunku latających drapieżników znajdują na kominach Elektrowni Dolna Odra oraz w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Dzięki zamontowanym kamerom można obserwować pary sokołów wędrownych na kominie elektrociepłowni w Gdyni, elektrociepłowni w Lublinie Wrotków i elektrociepłowni w Toruniu. Obserwacja życia  sokołów wędrownych cieszy się ogromną popularnością i jest okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat prac związanych z odbudową populacji jednego z najrzadszych ptaków objętych ścisłą ochroną.

Blisko 19 litrów oddanej krwi – to bilans wspólnej kolejnej akcji bełchatowskich górników i energetyków ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. 22 maja w siedzibie spółki w Bełchatowie odbyła się zbiórka z zachowaniem szczególnych procedur bezpieczeństwa, obowiązujących w czasie pandemii.

Po raz kolejny pracownicy Kopalni i Elektrowni Bełchatów połączyli siły i dali wyraz społecznej solidarności i odpowiedzialności. W akcji krwiodawczej wzięło udział 43 pracowników bełchatowskiego kompleksu energetycznego i Centrali PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

– Krew jest potrzebna ciągle, a bez jej zasobów ograniczone są możliwości ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Szczególnie teraz, w dobie pandemii, praca placówek medycznych na rzecz wspólnego bezpieczeństwa zależy w pełni od naszych krwiodawców. Akcja, którą wspólnie zorganizowaliśmy w siedzibie spółki, jest doskonałym przykładem solidarności i odpowiedzialności naszych Pracowników, którym dziękuję za każdą kroplę drogocennego leku – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Organizatorzy zadbali o zachowanie wszystkich zasad higieny i najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nad przebiegiem akcji czuwał personel medyczny z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi oraz członkowie klubów HDK Elektrowni i Kopalni Bełchatów.

Mimo pandemii krwiodawcy z PGE GiEK regularnie biorą udział w zbiórkach. Członkowie klubu bełchatowskiej kopalni od początku roku oddali w sumie ponad 30 l krwi. Podobną liczbą mogą pochwalić się krwiodawcy z bełchatowskiej elektrowni. Swoje ostatnie akcje organizowali w marcu i kwietniu z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zakończyła formowanie IV poziomu zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów. Prace wykonano tak, by uformowana powierzchnia mogła stanowić linię brzegową jezior, które powstaną po zakończeniu eksploatacji odkrywki. W ramach rekultywacji w miejscu obecnych wyrobisk górniczych – Pól Bełchatów i Szczerców  – powstaną dwa najgłębsze jeziora w Polsce, które połączą się w końcowej fazie ich napełniania.

Tereny pogórnicze bełchatowskiego kompleksu energetycznego kształtowane są z myślą o utworzeniu tu największego w centralnej Polsce kompleksu wypoczynkowego. Zgodnie z planem, po 2050 r. nastąpi likwidacja wyrobisk górniczych. Po napełnieniu ich wodą powstaną jeziora, których lustro wody będzie miało łączną powierzchnię ok. 4000 hektarów, a ich maksymalna głębokość sięgnie ok. 170 m. Dla porównania warto przypomnieć, że maksymalna głębokość Hańczy, najgłębszego jeziora w Polsce, wynosi nieco ponad 100 metrów – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Podczas formowania IV poziomu zwałowiska wewnętrznego maszyny górnicze usypały powierzchnię o niewielkim nachyleniu. Na tak ukształtowanym terenie w przyszłości powstanie plaża i wschodnia część linii brzegowej jeziora.

plaza_kwbb_2.jpg

Prowadzone obecnie prace na zwałowisku wewnętrznym Pola Bełchatów polegają na przemieszczaniu ogromnych ilości mas nadkładowych w celu nadania pożądanego kształtu dna i skarp docelowych zbiorników. Kolejnym etapem będzie wypełnianie wyrobisk wodą. Proces ten będzie musiał być kontrolowany i prowadzony w taki sposób, by ciśnienie spływowe wód, działające na skarpy od zewnątrz, nie spowodowało utraty ich stateczności – wyjaśnia Dariusz Grzesista, dyrektor Kopalni Bełchatów.

Napełnianie zbiorników wodą realizowane będzie po 2050 roku, kiedy to w Polu Szczerców zakończone zostaną wszelkie roboty górnicze przygotowujące wyrobisko do napełniania wodą. Poziom lustra wody będzie stopniowo podnoszony jednocześnie w Polu Bełchatów i w Polu Szczerców. Napełnianie wodami głębinowymi oraz powierzchniowymi potrwa około 20 lat.

Bełchatowskie jezioro nie będzie pierwszym zbiornikiem utworzonym w miejscu po odkrywkowej eksploatacji górniczej.  Od 2010 roku funkcjonuje Jezioro Tarnobrzeskie, stworzone na terenie byłej kopalni odkrywkowej siarki, a w Niemczech w okolicy Görlitz, tuż przy polskiej granicy, od kilku lat korzystać można z jeziora Berzdorfer See, które powstało po zalaniu kopalni węgla brunatnego. Również w zagłębiu konińskim korzystać można z jezior powstałych po wypełnieniu wodą byłych odkrywek węgla brunatnego: Morzysław, Gosławice, Pątnów, Kazimierz, Lubstów, Jóźwin II B, Drzewce i Tomisławice, o łącznej powierzchni przekraczającej 2650 ha.

Koncepcja stworzenia jeziora na terenie odkrywki Bełchatów wpisuje się w prowadzone działania rekultywacyjne. Kopalnia posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przyjaznych naturze, które pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć środowiskowe skutki wydobywania węgla. W ramach tych zadań od początku funkcjonowania kopalni prowadzona jest rekultywacja na ogromną skalę. Dotychczas kopalnia zrekultywowała już ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych i przekazała Lasom Państwowym ponad 1500 ha zrekultywowanych, zalesionych gruntów. Góra Kamieńsk, zwałowisko zewnętrzne bełchatowskiej odkrywki, jest obecnie najwyższym wzniesieniem w środkowej Polsce o wysokości maksymalnej 407 m n.p.m. Rekultywacja polegała tu na odtworzeniu gleby oraz zasadzeniu lasów, które dzisiaj są domem dla wielu gatunków zwierząt, w tym także tych rzadkich. Zimą miejsce to staje się centrum sportów narciarskich, a w cieplejszych porach roku zalesione wzgórze jest miejscem turystyki rowerowej i pieszej. W ubiegłym roku zakończono formowanie drugiej góry w pobliżu Kopalni Bełchatów – Bliźniaczej Góry Kamieńsk, która w przyszłości zostanie w całości zalesiona i będzie mogła zapewnić turystom szereg ciekawych atrakcji m.in. pole golfowe, autodrom, hipodrom czy profesjonalny stok narciarski. Na jej szczycie powstanie także farma fotowoltaiczna. 

schemat_zagospodarowania_wyrobisk_koncowych_kwbb.jpg

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna, należący do Elbest Hotels, od 16 maja jest dostępny dla gości i mieszkańców regionu. Osoby odwiedzające ośrodek mogą liczyć na bezpieczny wypoczynek, który zapewnią wdrożone środki bezpieczeństwa. Na Wawrzkowiźnie można już korzystać m.in. z wypożyczalni sprzętu wodnego, a od najbliższego weekendu także z restauracji.

W ośrodku Wawrzkowizna, podobnie jak w pozostałych obiektach sieci Elbest Hotels, w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort Gości, jak i wszystkich Pracowników, wdrożyliśmy wszystkie niezbędne procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości w czasie epidemii koronawirusa. To bezpieczne miejsce zarówno na kilkudniowy, jak i popołudniowy wypoczynek – podkreśla Michał Król, prezes Elbest sp. z o.o.

W ośrodku Wawrzkowizna, na około 50 hektarach powierzchni, goście mogą skorzystać z szeregu atrakcji. Czynne są korty tenisowe, stadnina koni, boiska do siatkówki, piłki plażowej, koszykówki a także wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego, w tym rowerów i go-kartów. Póki co, z uwagi na epidemię koronawirusa, wyłączona z użytku jest plaża z kąpieliskiem, ale gdy tylko będzie to możliwe, działanie wznowi również ta atrakcja ośrodka. Obiekt otwarty jest codziennie od 9:00 do 20:00, a dla gości, którzy posiadają rezerwację ośrodek jest dostępny całą dobę.

W okolicach Wawrzkowizny znajdują się malownicze trasy zachęcające do pieszych i rowerowych wędrówek. Warto wybrać się stąd w kierunku Elektrowni i Kopalni Bełchatów, a także Góry Kamieńsk – najwyższego wzniesienia w centralnej Polsce.

Pozostałe obiekty z sieci Elbest Hotels również sukcesywnie wznawiają swoją działalność. Hotel Solina w Bieszczadach jest otwarty dla gości od 4 maja, Hotel Krynica w Beskidach ruszył 15 maja, a Hotel Wolin w Międzyzdrojach będzie przyjmował gości od 22 maja 2020 r.

Ośrodek Wawrzkowizna jeszcze do niedawna widniał na liście obiektów wyznaczonych do utworzenia tzw. izolatoriów dla szpitali zakaźnych i jednoimiennych w związku z epidemią COVID-19. Od 8 maja obiekt ten został usunięty z listy tego typu obiektów i może już przyjmować gości. W czasie kiedy ośrodek znajdował się na liście izolatoriów, nie został tam skierowany żaden pacjent zakażony lub oczekujący na wynik testu.

Szczegółowe wytyczne dot. bezpieczeństwa w hotelach Elbestu znajdują się na stronie internetowej: https://elbesthotels.pl/bezpieczne-hotele-i-osrodki/

Należące do Grupy Kapitałowej PGE spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna będą współpracowały przy kolejnym projekcie fotowoltaicznym. Tym razem na terenach należących do Elektrowni Opole zostanie zbudowana farma słoneczna, której produkcja wystarczy na zaspokojenie potrzeb energetycznych blisko 900 gospodarstw domowych.

elo_male.jpg

Na mocy umowy, PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna grunty o łącznej powierzchni ok. 2,1 ha. Pod inwestycję fotowoltaiczną trafi część terenu przy rezerwowym składowisku odpadów paleniskowych „Groszowice” należącego do Elektrowni Opole.

Dbałość o środowisko naturalne jest nieodzownym elementem naszej działalności, dlatego cieszy fakt, że należące do naszej elektrowni tereny staną się w Opolu symbolem zmian, jakie zachodzą w polskim sektorze energetycznym – mówi Wioletta Czemiel–Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Elektrownia Opole to kolejny oddział spółki PGE GiEK, na terenie którego zbudowana zostanie farma słoneczna. W listopadzie 2019 roku spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialna ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. Powstanie na nich jedna z największych w kraju instalacja fotowoltaiczna, której produkcja wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych niemal 30 tys. gospodarstw domowych.

Nasza spółka z powodzeniem realizuje projekty ukierunkowane na rozwój niskoemisyjnej energetyki. W samym kompleksie bełchatowskim planujemy przeznaczyć w sumie cztery lokalizacje pod budowę farm fotowoltaicznych. Budowa instalacji PV o mocy do 125 MW planowana jest również na terenach Elektrowni Dolna Odra w województwie zachodniopomorskim – dodaje  Wioletta Czemiel–Grzybowska.

Budowa farm fotowoltaicznych, które powstaną na terenie Elektrowni Opole oraz w bełchatowskim kompleksie energetycznym to część realizowanego w Grupie PGE Programu PV, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Do tej pory udało nam się zabezpieczyć ponad 1000 ha gruntów, na których można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 500 MW – mówi Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

12 maja 2020 r. do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna został doręczony pozew Fundacji Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie skierowany przeciwko działalności prowadzonej przez Spółkę.

Złożenie pozwu zapowiedział 13 lutego 2020 r. Paweł Szypulski – Prezes Fundacji Greenpeace Polska.

Obecnie trwa analiza prawna pozwu. PGE GiEK  złoży odpowiedź na pozew w wyznaczonym terminie.

Para sokołów wędrownych z Elektrowni Bełchatów, jednych z najrzadziej występujących w Polsce ptaków drapieżnych, doczekała się kolejnego potomstwa. W tym roku przyszły na świat trzy małe pisklęta, które niedługo zostaną zaobrączkowane.

piskle_sokoly_w_elb2.jpg

Ten wyjątkowy gatunek ptaków zadomowił się w bełchatowskiej elektrowni w 2019 roku na wysokości 75 metrów. Para sokołów osiadła na galerii nawęglania jednego z 13 pracujących wówczas bloków energetycznych. W tym roku sokoły zmieniły miejsce gniazdowania, przeprowadzając się na sąsiednią galerię, gdzie wykluły się aż trzy młode osobniki.

Fakt, że tak wyjątkowy gatunek ptaków na dobre zadomowił się w największej polskiej elektrowni, jest potwierdzeniem, że spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna odpowiedzialnie podchodzi do prowadzonej działalności, która zawsze realizowana jest z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych. Cieszy nas, że nasze sokoły wędrowne czują się w Elektrowni Bełchatów na tyle dobrze, że kolejny raz zdecydowały się u nas powiększyć swoją sokolą rodzinę – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.  

W ubiegłym roku sokola para z Elektrowni Bełchatów doczekała się jednego potomka, który został zaobrączkowany przez ornitologów ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” z Włocławka. Jeszcze w maju, tegoroczne sokole pisklęta, podobnie jak ich o rok starszy brat, również dostaną swoje obrączki. Dwa miesiące temu ornitolodzy zamontowali na dachu jednego z bloków energetycznych specjalną, komfortową budkę, która w przyszłości stanie się docelowym domem dla bełchatowskich sokołów wędrownych.

Powiększenie sokolej rodziny cieszy tym bardziej, że jeszcze 20 lat temu ten gatunek nie występował w Polsce. Obecność sokołów potwierdza, że ptaki te nie są narażone na jakąkolwiek uciążliwość związaną z działalnością bełchatowskiego zakładu. Mamy nadzieję, że niebawem sokola rodzina wprowadzi się do nowego, przygotowanego miejsca, w którym będzie miała komfortowe warunki do życia i piękny widok na okolicę – podkreśla Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

Bełchatowskie sokoły to nie jedyne ptaki, które upodobały sobie przemysłowe obiekty Grupy PGE. Gniazda tego rzadkiego gatunku latających drapieżników znajdują na kominach Elektrowni Dolna Odra oraz w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Dzięki zamontowanym kamerom można obserwować pary sokołów wędrownych na kominie elektrociepłowni w Gdyni, elektrociepłowni w Lublinie Wrotków i elektrociepłowni w Toruniu. Obserwacja życia sokołów wędrownych cieszy się ogromną popularnością i jest okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat prac związanych z odbudową populacji jednego z najrzadszych ptaków objętych ścisłą ochroną.

Do ubiegłorocznego gniazda sokołów wędrownych z Elektrowni Bełchatów wprowadziły się pustułki - średniej wielkości drapieżni kuzyni z rodziny sokołowatych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, bez zakłóceń prowadzi swoje projekty inwestycyjne. W Elektrowni Dolna Odra trwa realizacja projektu „Dostosowanie bloków nr 5 – 8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT”. 8 maja rozpoczęła się modernizacja bloku nr 7.

pge_elektrownia_dolna_odra.jpg

W Dolnej Odrze rozpoczął się kolejny etap modernizacji jednostek wytwórczych – zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) na bloku nr 7. W trakcie 120 dni postoju remontowego bloku wykonawca dokona m.in. wymiany wentylatorów spalin, modernizację obrotowych podgrzewaczy powietrza i wymianę kanałów spalin.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne regionu i przyszłość funkcjonowania Zespołu Elektrowni Dolna Odra, największego na Pomorzu Zachodnim zakładu produkującego energię elektryczną, prowadzimy modernizację istniejących jednostek. Realizowane projekty zapewnią dostosowanie do unijnych wymagań środowiskowych. Do 16 sierpnia 2021 r. wszystkie nasze elektrownie będą spełniały normy zawarte w konkluzjach BAT – mówi Wioletta Czemiel–Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Na kotle bloku nr 6, pierwszym poddanym modernizacji urządzeniu, zakończono już montaż zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia zabudowanych urządzeń instalacji SCR-6 oraz stacji magazynowania i dystrybucji wody amoniakalnej. Uruchomienie bloku nr 6 zaplanowano na drugą połowę czerwca 2020 r.

Z kolei na bloku nr 5 od połowy marca trwa zabudowa reaktora SCR-5 oraz rurociągów powietrza gorącego. Zgodnie z harmonogramem, remont bloku nr 5 rozpocznie się we wrześniu 2020 r. Instalacja odazotowania spalin budowana jest w oparciu o technologię katalityczną (SCR), a jej wykonawcą jest konsorcjum firm w składzie SBB Energy (lider konsorcjum wykonawczego), Polimex Energetyka i Polimex Mostostal. Trwa także modernizacja instalacji odsiarczania spalin bloków energetycznych nr 7 i 8. Jej efektem będzie mniejsza emisja tlenków siarki. Wykonawcą prac jest Remak-Energomontaż.

Pandemia koronawirusa nie wpływa na tempo prac modernizacyjnych, które realizowane są płynnie, zgodnie z harmonogramem i z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy – powiedział Piotr Litwin, dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

W Elektrowni Dolna Odra trwają także prace związane z budową dwóch niskoemisyjnych bloków energetycznych gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW. PGE GiEK podpisała już z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie nowych bloków do sieci przesyłowej i umowę z GAZ-SYSTEM na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej. Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Nowe bloki zaspokoją potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospodarstw domowych a ich uruchomienie pozwoli na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

Olbrzymia maszyna zbudowana od podstaw przez RAMB, spółkę z Grupy PGE, przeszła pomyślnie próby funkcjonalne i rozpoczęła pracę na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Maszyna górnicza uzupełniła nowoczesny park technologiczny turoszowskiej odkrywki, a jej zadaniem będzie zwałowanie nadkładu, znajdującego się nad pokładami węgla brunatnego.

zwalowarka_ramb_kwbt.jpg

Próby funkcjonalne pod obciążeniem oraz próby wydajności rozpoczęły się 30 kwietnia. Nowo wybudowana zwałowarka to potężna maszyna. Waży 2600 ton, ma długość 190 metrów, ok. 50 metrów wysokości, a wydajność teoretyczna wynosi 11 500 m3 nadkładu na godzinę. Dla porównania taka ilość surowca mogłaby wypełnić w godzinę trzy baseny olimpijskie. Maszyna porusza się z prędkością do 9 metrów na minutę. Średnica łożyska obrotu zwałowarki wynosi aż 10 metrów.

Wybudowanie jednej z największych maszyn podstawowych, jakie powstały w ostatnich latach na europejskim obszarze przemysłu górniczego i energetycznego, napawa dumą, tym bardziej, że to właśnie w Grupie PGE powstało i pracuje tak gigantyczne urządzenie mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Zadaniem zwałowarki typu ZGOT 11500 jest odtworzenie potencjału maszyn zwałujących w kopalni Turów. Zwałowarka w pierwszej fazie będzie pracowała na zwałowisku południowozachodnim i będzie przemieszczać się w kierunku zwałowiska północnego. Maszynę obsługuje 4-osobowa, doświadczona załoga, która wcześniej pracowała na innych zwałowarkach. Są to wysokiej klasy specjaliści, którzy brali udział w rozruchu i transporcie zwałowarki z placu montażowego na docelowe miejsce pracy, gdzie dokonano szeregu kontroli urządzeń zabezpieczających maszynę.

Po 34 miesiącach budowy maszyna ruszyła, podaje nadkład i możemy potwierdzić, że funkcjonuje zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zwałowarka pracować będzie do końca eksploatacji złoża, a nawet dłużej, ponieważ jej celem będzie też formowanie skarpy docelowej, zgodnej z kierunkiem rekultywacji – mówi Sławomir Wochna, dyrektor PGE GiEK KWB Turów.

Jesteśmy przekonani, że wybudowana przez RAMB zwałowarka z powodzeniem pracować będzie w turoszowskiej kopalni, tak jak kolejna budowana przez naszą spółkę maszyna – koparka K-20, która obecnie poddawana jest próbom rozruchowym. Jej budowa zakończy się w połowie roku – powiedział Marcin Ławniczek, prezes spółki RAMB z Grupy PGE.

Umowę na  budowę zwałowarki podpisano w 2017 roku, a pierwsze prace na placu montażowym kopalni w Turowie rozpoczęły się na początku 2018 r. Przy budowie zwałowarki spółka RAMB współpracowała wyłącznie z krajowymi podwykonawcami, zarówno wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PGE, jak również wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi. Projekt techniczny zrealizowała wrocławska firma Poltegor-Projekt.

Ponad półtora miliona rękawiczek, ponad milion sztuk maseczek ochronnych różnego rodzaju, prawie sto tysięcy litrów płynu dezynfekującego do rąk, trzydzieści dwa tysiące litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, a także prawie sześć i pół tysiąca kombinezonów otrzymali od początku epidemii koronawirusa pracownicy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – największej spółki z Grupy Kapitałowej PGE.

Tuż po pojawieniu się pierwszych informacji o obecności koronawirusa w Polsce PGE GiEK błyskawicznie zareagowała na nową sytuację. Spółka dokłada wszelkich starań, by chronić życie i zdrowie niemal szesnastu tysięcy swoich pracowników. Procedury pracy w PGE GiEK zostały dostosowane do decyzji podejmowanych przez administrację rządową, Spółka wykorzystuje ponadto własne możliwości. Codziennie odbywają się posiedzenia Sztabu Kryzysowego, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a tym samym utrzymanie ciągłości produkcji energii elektrycznej.

By skutecznie walczyć ze skutkami epidemii COVID-19, działamy wspólniei odpowiedzialnie. Pomiary temperatur przy wejściu do naszych jednostek, zapewnienie środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej to tylko najbardziej widoczne przykłady tego, jak dbamy o pracowników. Każdego dnia wydawanych jest około 16 tysięcy maseczek ochronnych, około 22 tysięcy par rękawiczek i niemal 1300 litrów płynów do dezynfekcji. Do tej pory przekazaliśmy już ponad milion maseczek oraz ponad osiemset pięćdziesiąt tysięcy par rękawiczek - mówi Wioletta Czemiel – Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ma opracowane procedury i jest gotowa na różne scenariusze rozwoju epidemii. W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników i ich rodzin wprowadzono rozwiązania, które mają ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Rotacyjny system pracy w oddziałach sprawia, że poszczególne zespoły mają ze sobą kontakt ograniczony do niezbędnego minimum. Wszędzie, gdzie było to możliwe, pracowników skierowano do pracy zdalnej. Spółka na bieżąco przekazuje też wszelkie informacje, dotyczące w szczególności podstawowych zasad ochrony przed koronawirusem, profilaktyki i kwarantanny.

W tej trudnej sytuacji maksymalna mobilizacja pracowników oraz odpowiedzialność i troska o zdrowie swoje i współpracowników przekładają się na niezakłócone dostawy energii. Dzięki temu gwarantujemy ciągłość produkcji energii elektrycznej – nasze jednostki wytwórcze realizują potrzeby gospodarki i społeczeństwa. A obok zdrowia pracowników to jest dla nas najważniejsze – dodaje Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Prezes PGE GiEK zapewnia też, że tak jak dotychczas Spółka będzie dostosowywać swoje działania do wszelkich wymogów nakładanych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Sanitarny, by jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników.

 • Na liście obiektów wyznaczonych do utworzenia izolatoriów znalazły się cztery ośrodki hotelowe należące do Grupy PGE.
 • Na terenie województwa łódzkiego są to: Hotel Wodnik pod Bełchatowem, Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna i Hotel Sport zlokalizowany w centrum Bełchatowa, natomiast w woj. lubelskim Centrum Szkoleń i Rekreacji Krasnobród.
 • W efekcie uzgodnień pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a służbami wojewody łódzkiego i lubelskiego, placówki medyczne mają do dyspozycji ponad 660 miejsc w ok. 300 pokojach i domkach obiektów hotelowych Elbest, spółki nadzorowanej przez PGE GiEK.

Izolatoria są obiektami, które tworzy się blisko szpitali jednoimiennych lub innych szpitali zakaźnych i placówek dysponujących oddziałami zakaźnymi. Do izolatorów trafią osoby oczekujące na wynik testu na obecność koronawirusa oraz zakażeni, których stan nie wymaga hospitalizacji. Izolowani pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę medyczną i wyżywienie.

PGE GiEK jest właścicielem hoteli, które spełniają kryteria Ministerstwa Zdrowia, dlatego znalazły się na liście izolatoriów na terenie województw łódzkiego oraz lubelskiego i będą służyły społeczeństwu, odciążając szpitale. Wspieramy walkę z koronawirusem na wielu płaszczyznach, gwarantując nie tylko niezawodne dostawy energii, ale również wspierając administrację państwową w walce z pandemią – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE GiEK. 

Każdy z obiektów przekształconych w izolatorium musi spełnić kilka warunków, które wskazał resort zdrowia w specjalnym rozporządzeniu. Znajdujący się w nim pacjenci muszą mieć zapewnioną opiekę medyczną na miejscu w izolatorium i łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium. Ponadto pacjenci muszą mieć do dyspozycji osobny pokój z łazienką i zapewnione trzy posiłki dziennie. Zasady finansowania pobytu osób kierowanych przez placówki medyczne reguluje Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

24 litry krwi zebrano podczas dwóch akcji krwiodawstwa, zorganizowanych przez Kluby Honorowych Krwiodawców, działające przy Kopalni i Elektrowni Bełchatów – oddziałach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE.

hdk_kwbb.jpg

Podczas akcji krwiodawczej zorganizowanej 17 kwietnia przez Klubu HDK przy bełchatowskiej kopalni zebrano prawie 10 litrów krwi. Wcześniej taką samą akcję przeprowadzili krwiodawcy z klubu przy Elektrowni Bełchatów. Wówczas zebrano prawie 14 litrów krwi.

Ludzka krew jest niezastąpionym lekiem, dlatego tak ważne jest, by akcje krwiodawcze odbywały się regularnie. Szczególnie w czasie epidemii COVID-19, kiedy placówki medyczne działają w wyjątkowych warunkach i wielu honorowych dawców krwi nie może jej oddać na rzecz potrzebujących. Z pomocą służb medycznych zorganizowaliśmy taką akcję w spółce PGE GiEK, a Pracownicy po raz kolejny dali wspólne świadectwo odpowiedzialności i przyczynili się do ratowania zdrowia i życia, za co wszystkim bardzo dziękuję – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

hdk_2020_1.jpg

Akcje krwiodawstwa na terenie bełchatowskich oddziałów odbywają się z zachowaniem wszystkich zasad higieny i najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nad przestrzeganiem niezbędnych procedur czuwa personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Na wszystkich etapach oddawania krwi używany jest wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku. Każdy Dawca jest badany i kwalifikowany przez lekarza, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz wytycznymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Przypominamy, że krew mogą oddawać osoby pełnoletnie, zdrowe i ważące co najmniej 50 kg.

 • Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nowo budowanych bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra została podpisana 30 marca pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE).
 • Tym samym PGE GiEK osiągnęła kolejny kamień milowy przy realizacji inwestycjii  wypełniła niezbędny warunek, jakim jest zapewnienie możliwości wyprowadzenia mocy z bloków do sieci przesyłowej KSE, a także zapewnienie dla nowych jednostek zasilania rezerwowego.
 • Nowe bloki gazowo-parowe będą spełniały najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe w zakresie emisji; projekt pozwoli na ograniczenie emisji CO2 z elektrowni Grupy o ok. 2-3 mln ton rocznie.
 • Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jako największy wytwórca energii elektrycznej w północno-zachodnim regionie Polski - nowe bloki o łącznej mocy ok. 1400 MW będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 1 milion gospodarstw domowych.
eldo.jpg

Podpisanie umowy z PSE jest kolejnym krokiem w realizacji projektu budowy niskoemisyjnych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra. W celu realizacji inwestycji  General Electric - lider konsorcjum wykonawczego, ogłosił już zamówienie na zakup dwóch turbin gazowych GE 9HA.01 oraz dwóch turbin parowych STF-D650. PGE GiEK podpisała także umowę ze spółką GAZ-SYSTEM na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej.

Budowa nowych jednostek jest bardzo istotna z puntu widzenia udziału spółki PGE GiEK w transformacji systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym. Nowe bloki gazowo-parowe będą spełniać limity emisyjne, które zaczną obowiązywać już w 2023 roku. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi około 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach wyniesie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Projekt ten pozwoli na ograniczenie emisji CO2 z elektrowni Grupy o ok. 2-3 mln ton rocznie - mówi Wioletta Czemiel - Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Projekt budowy nowoczesnych bloków energetycznych realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric, jako lider konsorcjum i Polimex Mostostal, które wygrało przetarg na zaprojektowanie, dostawę budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna zaspokoi potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospodarstw domowych oraz pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Wartość kontraktu, razem z 12-letnią umową serwisową, to ok. 4,7 mld zł netto. Wyposażenie technologiczne dla tego projektu wyprodukowane zostanie w polskich fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu.

***

Informacje dodatkowe

Umowa z PSE: terminy realizacji kluczowych działań

- IV kwartał 2021 r. przełączenie bloku nr 6 do systemu przesyłowego 220 kV;

- I kwartał 2023 r.  realizacja w zakresie umożliwiającym podanie napięcia na transformator rezerwowy;

- II kwartał 2023 r. realizacja bloku nr 9 i 10 w zakresie umożliwiającym podanie napięciaz systemu 400kV;

- III kwartał 2023 r. - realizacja bloku nr 9 w zakresie umożliwiającym jego synchronizację;

- III kwartał 2023 r. - realizacja bloku nr 10 w zakresie umożliwiającym jego synchronizację;

- IV kwartał 2023 r. - zakończenie prac i przekazanie bloków do eksploatacji.

Elektrownia Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę, dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jako największy wytwórca energii elektrycznej w północno-zachodnim regionie Polski. Budowane obecnie bloki nr 9 i 10 uzyskały 17-letni kontrakt w ramach aukcji Rynku Mocy od początku 2024 roku. Planowane przekazanie do eksploatacji bloków 9 i 10 to grudzień 2023 roku.

Aktualnie w Elektrowni Dolna Odra pracuje sześć bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym, które oprócz energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Wszystkie pracujące w elektrowni jednostki wytwórcze są wyposażone w instalacje ograniczające emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełniają aktualne normy emisyjne. W ciągu ostatnich 20 lat w Elektrowni Dolna Odra emisja tlenków azotu została zredukowana ponad 7-krotnie, tlenków siarki 32-krotnie, a pyłów aż 50-krotnie.

W przyszłości, w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE, na terenach PGE Elektrowni Dolna Odra ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy ok. 100 MW.

Rada Nadzorcza PGE GiEK, po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa Zarządu PGE GiEK i Wiceprezesa Zarządu PGE GiEK ds. Wytwarzania, powołała z dniem 1 kwietnia 2020 r. do składu Zarządu Spółki Panią Wiolettę Czemiel–Grzybowską na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Zbigniewa Fałka na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Wytwarzania.

Skład Zarządu PGE GiEK przedstawia się następująco:

 1. Wioletta Czemiel-Grzybowska – Prezes Zarządu,
 2. Zbigniew Fałek – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania,
 3. Norbert Grudzień - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem,
 4. Zbigniew Kasztelewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia,
 5. Rafał Mucha - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 6. Andrzej Kopertowski - Wiceprezes Zarządu (wybrany przez pracowników Spółki).

Prezes Zarządu Wioletta Czemiel-Grzybowska:

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendystka staży zagranicznych, m.in. na Illinois University of Chicago czy Long Island University of New York.

Od 2007 roku związana gazownictwem - kierownik Działu Inwestycji w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Od 30 marca 2016 roku Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Warszawie, od października 2017 do stycznia 2020 pełniła funkcje Członka Zarządu ds. rozwoju i inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

Nauczyciel akademicki, praktyk gospodarczy, a także ekspert ekonomiczny administracji publicznej, wieloletni członek Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Pełnomocnik Dziekana do Spraw Współpracy z Przedsiębiorstwami i Administracją Publiczną na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Innowator i wdrożeniowiec prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Autorka książek i ponad 70 publikacji, w tym międzynarodowych z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości technologicznej, a także inwestycji infrastrukturalnych.

Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania Zbigniew Fałek:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w energetyce). Absolwent studiów doktoranckich i studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa). Ukończył również studia magisterskie na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności informatyka, a także program o treści MBA The Strategic Leadership Academy, Executive Development Program Management II prowadzony przez Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business School Publishing. Od 1994 roku nieprzerwanie w branży energetycznej. W latach 2006-2009 był Prezesem Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. (Obecnie PGE Dystrybucja S.A.). Następnie zajmował się działalnością doradczą z zakresu modelowania i optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. W latach 2015-2019 był Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto i jednocześnie Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren S.A.

Ekspert European Cybersecurity Forum (CYBERSEC) oraz projektów B&R w branży energetycznej. Twórca rozwiązań z zakresu ochrony środowiska pracy w elektrowniach węglowych i elektrociepłowniach (zapylenie, hałas, mikroklimat) oraz budowy i interpretacji złożonych modeli ryzyka, audytu procesów biznesowych i analizy przepływów finansowych przedsiębiorstwa. Autor kilkunastu opracowań z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, projektowania systemów ICT/OT oraz publikacji w magazynach branżowych i magazynach dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw.

 • Minister Klimatu wydał decyzję o przedłużeniu koncesji z 27 kwietnia 1994 r. o numerze 65/94  na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża węgla brunatnego „Turów”
 • Kopalnia w Turowie będzie prowadziła swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w koncesji z 27 kwietnia 1994 r.
 • Decyzja z dnia 20 marca 2020 r. pozwoli kontynuować pracę kompleksu przez najbliższe 6 lat
 • PGE GiEK równolegle prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji pozwalającej zapewnić dostawy surowca do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów na kolejne 25 lat, czyli do momentu wyczerpania złoża i zakończenia eksploatacji turoszowskiej elektrowni
 • Otrzymanie koncesji na kolejne lata zagwarantuje dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku
kwb-turow_male.jpg

Przyznanie przez Ministra Klimatu sześcioletniej koncesji oznacza kontynuację eksploatacji złoża węgla brunatnego przez kopalnię, która na skalę przemysłową prowadzona jest na tym terenie od 1904 r. Wydobycie węgla jest i będzie realizowane wyłącznie w obszarze górniczym „Turoszów-Bogatynia”, który wyznaczony został w koncesji z 1994 r. W praktyce oznacza to, że Kopalnia Turów nie powiększy swojego obszaru górniczego poza granice wyznaczone 25 lat temu, co więcej, obszar faktycznie prowadzonej działalności wydobywczej będzie o ponad połowę mniejszy w stosunku do obszaru górniczego określonego w  koncesji z 1994 r.

Projekt zagospodarowania złoża Turów, przyjęty przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1993 roku, określał  pozwolenie na eksploatację złoża Turów do wyczerpania jego zasobów, czyli do 2044 roku.

Przedłużenie pozwolenia na wydobycie w Kopalni Turów to dobra wiadomość dla blisko 15 tysięcy pracowników, zarówno tych zatrudnionych w turoszowskim kompleksie, jak i we wszystkich firmach współpracujących z kopalnią i elektrownią. To również dobra wiadomość  dla milionów polskich rodzin, do których trafia energia elektryczna wyprodukowana w pobliskiej Elektrowni Turów. Kontynuacja wydobycia oznacza w praktyce zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, które w obecnej sytuacji nabiera dodatkowej wartości. Dzisiaj nasz kraj potrzebuje stałych i niezakłóconych dostaw energii, a turoszowski kompleks energetyczny takie dostawy zapewnia – mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

infografika_zatrudnienie_turow.jpg

Konsultacje społeczne

W ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy, w którym zawarto analizy dotyczące przewidywanego oddziaływania i przede wszystkim określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności. Udzielono odpowiedzi na kilka tysięcy zgłoszonych uwag i wniosków, a uczestnicy postępowania, a także osoby nim zainteresowane, uzyskali niezbędne informacje we wszystkich kwestiach wzbudzających wątpliwości.

Do postępowania związanego z przedłużeniem koncesji do roku 2044 r. konieczne jest posiadanie tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Wniosek o wydanie tej decyzji, złożony został przez PGE GiEK już w 2015 r., a procedura oceny oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża Turów trwała ponad 5 lat. Decyzję tę wydał 21 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Nakłada ona na Kopalnię Turów konkretne obowiązki, w tym realizację inwestycji minimalizujących jej odziaływanie na środowisko – podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK.

Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. W ramach tej procedury składane były sprzeciwy.

Konsultacje społeczne, w tym również konsultacje ze społeczeństwem czeskim i niemieckim, w ramach postępowania transgranicznego, przeprowadzono z pełną transparentnością oraz z uwzględnieniem maksymalnie długiego czasu oczekiwania na stanowiska sąsiadujących z nami krajów – dodaje Zbigniew Kasztelewicz.

Kierując się zasadą dobrych praktyk PGE GiEK zorganizował dodatkowe, nieobjęte przepisami prawa spotkania z mieszkańcami Czech jesienią 2019 r. w miejscowościach Chotyne i Uhelna, podczas których  rozmawiano o środkach jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Ponadto, również poza standardową procedurą wymaganą przepisami prawa, w pierwszej połowie 2019 r. odbyły się także spotkania z mieszkańcami Opolna-Zdroju.

infografika_lasy_turow.jpg

Ochrona wody

Przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnień transgranicznych było również oddziaływanie Kopalni Turów na zasoby wodne przy granicy czeskiej. Poziom wód podziemnych jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej. W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów może mieć oddziaływanie, podjęto działania nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki.

elt_male.jpg

Dodatkowe informacje: wytwarzanie energii w Elektrowni Turów

Kopalnia Turów jest jedynym dostawcą paliwa do pobliskiej Elektrowni Turów, która obecnie jest w stanie wyprodukować energię elektryczną dla ok. 2,3 mln gospodarstw domowych. Turoszowska elektrownia spełnia wszystkie obowiązujące normy emisyjne i jest przygotowana na wejście w życie zaostrzonych wymogów emisyjnych nałożonych przez Unię Europejską.

Aktualnie w Elektrowni Turów eksploatowanych jest 6 bloków energetycznych uruchamianych w latach 1998-2005. Z punktu widzenia czasu eksploatacji bloków Elektrownia Turów jest jedną z najnowszych elektrowni systemowych w Polsce. Od 2014 r. w elektrowni realizowany jest program dostosowawczy do ciągle zaostrzających się norm emisyjnych. W tym celu na terenie zakładu trwa m.in. gruntowna modernizacja bloków 1–3. Wartość projektu to około 800 mln zł. Zakończenie tego zadania przyczyni się do wydłużenia żywotności jednostek wytwórczych o minimum 20 lat, zwiększenia ich mocy z 235 MW do 250 MW, a także poprawienia ich sprawności i dyspozycyjności. W trakcie prac zostaną zmodernizowane główne wyspy technologiczne bloków, tj. kotły, turbiny, generatory, elektrofiltry oraz systemy sterowania. Realizacja projektu ma również swój wymiar środowiskowy - zaowocuje istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu. Poziom emisji tlenków azotu zostaje zmniejszony z 190 na 175 mg/Nm3; poziom emisji dwutlenku siarki zostaje ograniczony do wartości 180 mg/Nm3 (z 400 mg/Nm3), a poziom emisji pyłu po modernizacji osiągnie 10mg/Nm3 (dotychczas ta wartość wynosiła 50mg/Nm3).

Obecnie w Elektrowni Turów w końcowej fazie realizacji jest budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy ok. 500 MW. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w nowobudowanym bloku energetycznym nr 7 ma zagwarantować wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwolić na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich standardów ekologicznych. Nowy blok będzie spełniać surowe normy ochrony środowiska. Jego emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi blokami energetycznymi nr 8, 9 i 10 zmniejszy się prawie 20-krotnie, a emisja pyłów około 10-krotnie. W związku z wymaganiami polityki klimatycznej blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu dwutlenku węgla ze spalin. Budowany blok zastąpi wycofane już z eksploatacji jednostki starszej generacji i pozwoli na odbudowanie mocy Elektrowni Turów do ok. 2 tys. MW. Wyprodukowana w nim energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych.

 • The Minister of Climate issued a decision to extend the license of 27 April 1994 No. 65/94 for lignite mining from the "Turów" lignite deposit.
 • The lignite mine in Turów will conduct its mining activities in the mining area reduced by more than half compared to the area specified in the license from 27 April 1994
 • The decision of 20 March 2020 will allow the Turów complex to continue working for the next six years
 • PGE GiEK simultaneously takes measures aimed at obtaining a license allowing to ensure the supply of fuel for power generation at the Turów Power Plant for the next 25 years, i.e. until the field is depleted and the operation of the Turów Power Plant ends
 • Obtaining a license for the following years will guarantee electricity supply to over 3 million households by 2044
kwb-turow_male.jpg

The Minister of Climate's award of a six-year license means the continuation of the lignite deposit mining operations, which have been carried out on an industrial scale since 1904. The lignite mining is and will be conducted only in the “Turoszów-Bogatynia” mining area, which was designated in the concession of 1994. In practice, this means that the Turów Lignite Mine will not expand its mining area beyond the boundaries set 25 years ago. Moreover, the area of actual mining activities will be less than half the size of the mining area specified in the 1994 license.

The Turów deposit development project, adopted by the Minister of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry in 1993, specified the permit for the Turów deposit mining until its exhaustion, i.e. until 2044. The extension of the mining permit for the Turów Mine means nearly 15,000 maintained workplaces, both those in the Turów complex and in all companies cooperating with the lignite mine and the power plant. Millions of Polish families receive electricity produced at the nearby Turów Power Plant. Continued mining means also an increase of energy security, which in the current situation gains additional value. Millions of Polish families receive electricity produced at the nearby Turów Power Plant.  

Public consultation

As part of the concession process, a detailed environmental report has been developed, which contains analyses of the expected impact and, above all, determining the necessary measures to minimize the potential impact of lignite mine operations. Responses to several thousand comments and motions were submitted, and in result, the participants in the proceedings, as well as persons interested in it, obtained the necessary information on all matters raising doubts.

For proceedings related to the extension of the concession until 2044, it was necessary to get a so-called decision on the environmental conditions of the project. The application for issuing such a decision was submitted by PGE GiEK already in 2015, and the procedure of environmental impact assessment for continuing Turów deposit mining operations lasted over 5 years. The Decision was issued on 21 January 2020 by the Regional Director for Environmental Protection in Wrocław, following the environmental impact assessment procedure. It imposes specific obligations on the Turów Lignite Mine, including the implementation of investment projects that minimize its environmental impact, underlines Zbigniew Kasztelewicz, Vice President of the Management Board for Mining at PGE GiEK.

In accordance with the requirements of the Polish and EU law, representatives of administrative bodies, the public, as well as the neighbouring countries, i.e. the Czech Republic and the Federal Republic of Germany, participated in the environmental impact assessment procedure. As part of this procedure, objections were raised.

Public consultations, including consultations with the Czech and German society, as part of cross-border proceedings, were conducted with full transparency and took into account the maximum waiting time for positions of the neighbouring countries, adds Zbigniew Kasztelewicz.

Guided by the principle of good practices, in autumn 2019 PGE GiEK organized additional meetings, outside the scope of legal requirements, with Czech residents in the villages of Chotyne and Uhelna, during which they discussed the measures that would be taken to eliminate the potential impact of the Turów opencast lignite mine on the border areas. Besides, in addition to the standard procedure required under the law, in the first half of 2019 meetings were also held with the inhabitants of Opolno-Zdrój.

Protection of waters

The impact of the Turów Lignite Mine on water resources at the Czech border areas was also the subject of the environmental impact assessment procedure and cross-border arrangements. The groundwater level has been monitored for many years by the Polish-Czech and the Polish-German teams of specialists. The measurement network includes 550 sites for measuring the groundwater table, of which over 150 belong to the Polish-Czech and the Polish-German measuring networks. The results of specialist tests confirm that the mine does not cause dewatering in drinking water intakes. In order to protect the only drinking water intake in Uhelna, which may be affected by the Turów Lignite Mine, actions were taken to develop and implement an underground screen that would be built at a depth of about 60-110 m and which would secure the potential flow of water from the Uhelna area towards the open pit.

elt_male.jpg

Additional information: power generation at the Turów Power Plant

The Turów Lignite Mine is the only fuel supplier to the nearby Turów Power Plant, which is currently able to produce electricity for approx. 2.3 million households. The Turów Power Plant meets all applicable emission standards and is prepared for the entry into force of the stricter emission requirements imposed by the European Union.

Currently, there are six power generation units in the Turów Power Plant, which were commissioned in the years 1998-2005. From the point of view of unit operation time, the Turów Power Plant is one of the newest system power plants in Poland. Since 2014, a program of adaptation to constantly tightening emission standards has been implemented at the Power Plant. This objective is to be achieved, among others, thorough the currently ongoing process of modernization of units 1-3. The value of the project is approximately PLN 800 million. The completion of this task will contribute to extending the life of the generating units by a minimum of 20 years, increasing their capacity from 235 MW to 250 MW, as well as improving their efficiency and availability. The main technological islands of the units, i.e. boilers, turbines, generators, electrostatic precipitators and control systems will be modernized during the works. The implementation of the project also has its environmental dimension – it will result in a significant reduction in the emissions of nitrogen oxides, sulphur dioxide, and dust. The emissions of nitrogen oxides are reduced from 190 to 175 mg/Nm3; the sulphur dioxide emissions are brought down to 180 mg/Nm3 (from 400 mg/Nm3), and the level of dust emissions after the modernization will be 10mg/Nm3 (so far this value has been 50mg/Nm3).

At present, the Turów Power Plant is in the final construction phase of a modern power generation unit with a capacity of approx. 500 MW. The use of the latest technological solutions in the newly built power unit No. 7 is to guarantee high efficiency of power generation as well as full and effective utilization of lignite deposits in the Turów Lignite Mine, with the simultaneous compliance with all ecological standards. The new unit will meet strict environmental standards. Its SO2 emissions compared to those of the shut-down power units Nos. 8, 9 and 10 will decrease by almost 20 times, and the dust emissions – by about 10 times. Due to the requirements of the climate policy, the unit will be prepared for the construction of an installation capturing carbon dioxide from flue gases. The power generation unit under construction will replace the older decommissioned units, and will allow the rebuilding of the capacity of the Turów Power Plant to approx. 2000 MW. Electricity produced in it is sufficient to meet the needs of about 1 million households.

 • General Electric, lider konsorcjum wykonawczego budowy nowych bloków energetycznych zasilanych gazem w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, wyposaży elektrownię w dwie niskoemisyjne, wysokosprawne i elastyczne jednostki wytwórcze typu GE 9HA.01 oraz dwie turbiny parowe STF-D650.
 • Nowe bloki energetyczne o mocy 1400 MW będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 1 milion gospodarstw domowych, spełniając jednocześnie najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe w zakresie emisji.
 • To jeden z kluczowych projektów PGE na drodze transformacji systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym, który pozwoli ograniczyć emisję CO2 z elektrowni o około 2–3 mln ton rocznie.
pge_elektrownia_dolna_odra.jpg

 

Inwestycję w Dolnej Odrze realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. GE (NYSE: GE) 18 marca 2020 r. ogłosiło zamówienie na dwie turbiny gazowe GE 9HA.01 oraz dwie turbiny parowe STF-D650 o mocy do 1,4 GW. Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna zaspokoi potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospodarstw domowych oraz pozwoli na dalszą stabilizację sieci lokalnej. Wartość tego kontraktu, razem z 12-letnią umową serwisową, to ok. 4,7 mld zł netto. Wyposażenie technologiczne dla tego projektu wyprodukowane zostanie w polskich fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu.

Inwestycja PGE w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe to nasz wkład w przygotowanie polskiego systemu energetycznego do dalszego rozwoju energetyki odnawialnej, a w szczególności wiatrowej  – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestycja PGE w nowoczesne bloki gazowe zapewni stabilność długoterminowej eksploatacji obecnej elektrowni, jak również obniży jej emisyjność i dostosuje zakład do unijnych standardów środowiskowych. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi koło 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach wyniesie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

Wykorzystując ponad 70 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań energetycznych do Polski, GE nieustannie wspiera klientów, takich jak PGE, w wyborze i wdrażaniu systemów energetycznych, które najlepiej spełniają ich potrzeby i cele w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, kosztów i zrównoważonego rozwoju, to szczególnie ważne w czasach, które stanowią wyzwanie dla wszystkich podkreśla Michael Rechsteiner, wiceprezes GE Gas Power na Europę. Projekt ten połączy doświadczenie GE w realizacji projektów "pod klucz" z wiodącą technologią elektrowni o cyklu skojarzonym, aby zapewnić bardziej elastyczną, zrównoważoną i niezawodną energię elektryczną dla regionu w nadchodzących latach – dodaje.

Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę w Krajowym Systemie Energetycznym jako jedyny producent systemowy dla północno-zachodniego regionu Polski. Rozbudowa nowej elektrowni została objęta 17-letnim kontraktem w ramach aukcji głównego rynku energii, która rozpocznie się w 2024 roku.

Aktualnie w Elektrowni Dolna Odra pracuje sześć bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym, które oprócz energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Wszystkie pracujące w elektrowni jednostki wytwórcze są wyposażone w instalacje ograniczające emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełniają aktualne normy emisyjne. W ciągu ostatnich 20 lat w Elektrowni Dolna Odra emisja tlenków azotu została zredukowana ponad 7-krotnie, tlenków siarki 32-krotnie, a pyłów aż 50-krotnie. W przyszłości, w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE, na terenach PGE Elektrowni Dolna Odra ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy ok. 100 MW.

***

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK)

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE - największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Elektrownia Opole, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Rybnik, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

Przedsiębiorstwo jest największym producentem węgla brunatnego, którego wydobycie stanowi 87% w skali kraju, a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywając w niektórych miesiącach ponad 31% zapotrzebowania krajowego systemu elektroenergetycznego, dostarczając do niego niemal 50 tys. GWh energii elektrycznej rocznie. W 2019 r. oddziały PGE GiEK dostarczyły na rynki lokalne 5,32 mln GJ ciepła.

GE

GE (NYSE: GE) napędza świat do przodu, stawiając czoła największym wyzwaniom. Łącząc światowej klasy inżynierię z oprogramowaniem i analizą, GE pomaga światu pracować bardziej wydajnie, niezawodnie i bezpiecznie. Od ponad 125 lat GE tworzy przyszłość przemysłu, będąc dziś liderem nowych paradygmatów w produkcji dodatków, materiałoznawstwie i analizie danych. Pracownicy GE to ludzie z całego świata, różnorodni i zaangażowani, działający z najwyższą uczciwością i pasją, aby wypełniać misję GE i dostarczać najwyższej jakości produkty naszym klientom. www.ge.com. www.ge.com

GE Gas Power

GE Gas Power jest światowym liderem w dziedzinie technologii, usług i rozwiązań w zakresie zasilania gazem ziemnym. Dzięki nieustannym innowacjom i partnerstwu z naszymi klientami, dostarczamy bardziej zaawansowaną, czystszą i wydajniejszą energię, dzięki której budujemy technologie energetyczne przyszłości. Dzięki największej na świecie bazie zainstalowanych turbin gazowych i ponad 200 milionom przepracowanym godzinom w całej zainstalowanej flocie GE, oferujemy zaawansowaną technologię i doświadczenie, które w branży nie ma sobie równych w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji wiodących elektrowni gazowych.

Więcej informacji na oficjalnej stronie  www.gepower.com, Twitterze @GE_Power i platformie LinkedIn  GE Power.

GAZ-SYSTEM i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisały umowę na przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci gazowej. Dzięki temu nowo wybudowane bloki gazowo-parowe będą w przyszłości zasilane gazem z Terminalu LNG w Świnoujściu. Inwestycja wiąże się z wybudowaniem ok. 63 km gazociągu i stacji gazowej.

pge_elektrownia_dolna_odra.jpg

Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na moce wytwórcze w systemie energetycznym w tym regionie. Realizacja obu powiązanych ze sobą inwestycji: budowy bloków gazowo-parowych oraz gazociągu przyłączeniowego ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dzięki nowoczesnej technologii Krajowy System Elektroenergetyczny zyska energię elektryczną pochodzącą z niskoemisyjnych jednostek wytwórczych o wskaźniku emisyjności poniżej 550 kg/MWh, zgodnym z zapisami tzw. Pakietu Zimowego Unii Europejskiej. Początek eksploatacji dwóch nowych bloków energetycznych, o łącznej mocy ok. 1400 MW, zasilanych „błękitnym paliwem” planowany jest na IV kwartał 2023 r. 

- GAZ-SYSTEM rozbudowuje krajowy system przesyłowy wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu gospodarki na niskoemisyjne źródła energii. Spółka w porozumieniu z polskimi firmami energetycznymi tak planuje przebieg procesów przyłączeniowych, aby je realizować zgodnie z terminami – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM. 

- Realizacja projektu istotnie przyczyni się do wypełnienia celów klimatycznych UE i jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce, zakładającymi budowę niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE. Projektowane, nowoczesne jednostki wytwórcze będą miały szansę na długoterminowe wsparcie dzięki mechanizmowi Rynku Mocy. Będzie to możliwe w szczególności dzięki spełnieniu wymagań konkluzji BAT oraz kryterium emisyjności poniżej 550 kg CO2/MWh, wymaganego przez Unię Europejską - mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Gazociąg połączy Elektrownię Dolna Odra z istniejącą infrastrukturą gazową GAZ-SYSTEM. Gaz ziemny będzie dostarczany z Terminalu LNG w Świnoujściu poprzez istniejący gazociąg Szczecin - Lwówek oraz planowany odcinek Goleniów – Lwówek projektowany w ramach Projektu Baltic Pipe.

Trasa gazociągu przyłączeniowego o średnicy DN700 mm i ciśnieniu MOP 8,4 MPa będzie przebiegać przez województwo zachodniopomorskie na terenie gmin:  Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Banie, Gryfino, Widuchowa. Zakres inwestycji obejmuje budowę gazociągu z układem włączeniowym do zespołów zaporowo-upustowych istniejącego gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa Szczecin – Lwówek oraz projektowanego gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Goleniów – Lwówek w miejscowości Przywodzie. Dla potrzeb przyłączenia powstanie także stacja gazowa o przepustowości 250 000 m3/h.   

Przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest PGNiG Gazoprojekt S.A.

Więcej informacji na temat inwestycji znajduje się na stronie internetowej GAZ-SYSTEM

Perspektywy polskiej energetyki oraz wyzwania, jakie w tym względzie stawia przed nami współczesność i problemy z nią związane, były tematem wizyty, jaką złożył w Elektrowni Bełchatów Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej.

pawel_salek_w_elb.jpg

 

Przyszłość kompleksu energetyczno-wydobywczego Bełchatów, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju wobec stojącej przed branżą transformacją i wymaganiami, jakie niesie ze sobą polityka klimatyczna zdominowały spotkanie.

Korzystając z okazji Paweł Sałek zwiedził jeden z największych krajowych bloków energetycznych o mocy 858 MW, znajdujący się w bełchatowskiej elektrowni, która jest wytwórcą blisko 21 proc. energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Blok jest odrębną jednostką produkcyjną, a jego konstrukcja i parametry techniczne umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej przy zachowaniu europejskich norm ochrony środowiska. Jednostka ta już w 2011 r. spełniała wszystkie wymagania wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Produkcja energii elektrycznej z węgla jest podstawą dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw kraju. Elektrownia Bełchatów jest doskonałym przykładem, że można z powodzeniem realizować misję jaką jest dostarczanie dla Polaków energii elektrycznej w sposób niezakłócony. Oczywiście, należy inwestować w odnawialne źródła energii i PGE jest doskonałym tego przykładem. Farma wiatrowa na Górze Kamieńsk jest wzorem wykorzystania energii wiatru na wzgórzu powstałym w ramach rekultywacji przeprowadzonej przez kopalnię węgla brunatnego i w sąsiedztwie nowoczesnej elektrowni konwencjonalnej – powiedział Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP.

Wizyta doradcy Prezydenta RP była doskonałą okazją do pokazania, jak funkcjonuje elektrownia i kopalnia w Bełchatowie w trudnych warunkach rynkowych. Stanowimy część Grupy PGE, która przoduje w realizacji zadań związanych z transformacją energetyczną kraju. Inicjujemy projekty, które prowadzą nas do nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej. Korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowo - technicznych, nie zapominając przy tym o zasadach, wartościach i celach, które gwarantują nam zrównoważony rozwój – powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Gospodarzami spotkania byli Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK, Norbert Grudzień, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK, Krzysztof Masiuk, pełnomocnik ds. koncesji oraz Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów i Dariusz Grzesista, dyrektor Kopalni Bełchatów.

pawel_salek_w_elb_2.jpg