Niewielki drewniany domek, podłoga z piasku i podest à la mini pas startowy – tak ma wyglądać gniazdo dla sokolej rodziny, która już w 2019 roku wprowadziła się na galerię nawęglania jednego z bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE.

Sokoły wędrowne w naturalnym środowisku osiedlają się na skalnych półkach i klifach – często opuszczonych po innych ptakach. Nie powinno zatem dziwić, że wymarzonym „gniazdkiem” dla tego gatunku w miastach są wysokie budynki i trudno dostępne konstrukcje przemysłowe, jak np. te w bełchatowskiej elektrowni. W 2019 roku para sokołów wędrownych zaadoptowała sobie na gniazdo miejsce po gołębiach na galerii nawęglania jednego z bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów. Tam też przyszedł na świat sokoli potomek.

Pojawienie się w Elektrowni Bełchatów tak rzadkiego gatunku ptaków było dla nas niecodziennym wydarzeniem. Obecność sokołów wędrownych w największej polskiej elektrowni jest potwierdzeniem, że te szczególne ptaki czują się u nas bardzo dobrze – mają tu świetne warunki do życia oraz sprzyjający klimat. Chcąc jeszcze lepiej zadbać o naszych wyjątkowych lokatorów podjęliśmy decyzję o stworzeniu im przytulnego i komfortowego domku z pięknym widokiem na okolicę podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Ornitolodzy ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, którzy wypatrzyli sokoły wędrowne w Bełchatowie, podjęli się wybudowania nowego gniazda dla latającej rodziny. Będzie to drewniana budka zamontowana na dachu jednego z bloków energetycznych, z podłogą z piasku i podestem o szerokości od 0,5 do 1 m przed wejściem do gniazda.

A skoro wędrowne, to po co im budka? Znawcy tematu wyjaśniają, ze nazwa sokół wędrowny może być myląca, ponieważ w naszej strefie klimatycznej te ptaki znajdują swój rewir, w którym osiedlają się na stałe. Jedynie młode osobniki w pierwszy roku migrują, szukając swojego miejsca na Ziemi – a właściwie nad ziemią.

Jeszcze 20 lat temu w Polsce nie było ani jednego ptaka tego szczególnego gatunku. Dzisiaj na terenie całego kraju można już znaleźć ok. 40 gniazd sokołów wędrownych, w tym ok. 20 na obiektach przemysłowych.

30 stycznia 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisano kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym o łącznej mocy ok. 1400 MW.

edo_pge_1.jpg

W uroczystości podpisania umowy na budowę dwóch nowoczesnych, wysokosprawnych i  niskoemisyjnych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra, która odbyła się 30 stycznia 2020 r., udział wzięli m.in. Andrzej Duda, Prezydent RP, Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, Michał Kurtyka, minister klimatu, Georgette Mosbacher, ambasador USA, a także lokalni parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz firm i instytucji współpracujących z elektrownią, a także pracownicy zakładu. Władze Grupy Kapitałowej PGE reprezentował zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej na czele z prezesem Henrykiem Baranowskim oraz Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Ze strony Generalnego Wykonawcy kontrakt na budowę podpisał Sławomir Żygowski, prezes General Electric w Polsce, i Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal.

edo_pge_3.jpg

Bardzo się cieszę, że inaugurujemy tutaj tak bardzo oczekiwaną i tak bardzo potrzebną inwestycję, która jest kolejnym wielkim krokiem w modernizacji polskiej energetyki. To będzie także skok technologiczny, który jest wynikiem pewnego procesu, który został zainicjowany przed ponad dziesięciu laty przez pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który zdecydował, że tutaj, na Pomorzu Zachodnim, powstanie gazoport w Świnoujściu. Dzięki temu możemy kupować gaz z całego świata i w pełni korzystać z konkurencyjności na tym rynku – podkreślił w przemówieniu Andrzej Duda, Prezydent RP.

edo_pge_6.jpg

Żeby osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne potrzebujemy zaufanych przyjaciół i sojuszników, a takimi są Stany Zjednoczone i Polska. Dzisiejsze podpisanie kontraktu jest kolejnym krokiem na drodze polskiej strategii dywersyfikowania źródeł energii, a tego typu inwestycje przyczyniają się do tego, żeby nasze kraje pozostawały wolne, dostatnie i bezpieczne. Jestem naprawdę dumna, że mogę być obecna na podpisaniu umowy, która jest świadectwem partnerstwa publiczno-prywatnego, które istnieje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską – mówi Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.

edo_pge_4.jpg

Polska transformacja wymaga wciąż wielkich inwestycji infrastrukturalnych w ramach transformacji energetycznej. Związane są one nie tylko z ramami polityki klimatycznej, ale wynikają z naszego przekonania, że transformacja jest potrzebna, żeby energetyka była jak najmniej uciążliwa dla środowiska i dla ludzi. Cieszę się, że Grupa PGE w praktyce pokazuje czym jest transformacja energetyczna. Nowe bloki gazowe w Dolnej Odrze to nowe życie dla elektrowni – mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

edo_pge_5.jpg

Budowa bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra to kolejny etap transformacji polskiej energetyki, którą można określić trzema hasłami: odpowiedzialność, bezpieczeństwo i modernizacja. Nowe bloki gazowe podniosą bezpieczeństwo energetyczne Polski, obniżą emisje oraz pozwolą integrować odnawialne źródła energii, np. morskie farmy wiatrowe – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu.

W Elektrowni Dolna Odra powstaną dwie jednostki wytwórcze, które będą nie tylko najnowocześniejszymi w Polsce, ale także znajdą się w ścisłej czołówce najbardziej nowoczesnych elektrowni gazowych w Europie. Nowa inwestycja PGE to jeden z kluczowych elementów transformacji Grupy w kierunku niskoemisyjnym.

Nowe bloki gazowo-parowe wyposażone będą w turbiny klasy H. Jednostki tej klasy, w porównaniu do turbin poprzedniej generacji, charakteryzują się przede wszystkim wyższą sprawnością (63 proc. w porównaniu z 59-60 proc.). Nowe bloki będą się charakteryzować także wysoką elastycznością, co ma istotne znaczenie ze względu na dużą moc zainstalowaną lądowych farm wiatrowych na Pomorzu. Produkcja energii w instalacjach wiatrowych jest zmienna, uzależniona od pogody, dlatego nowe bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra, będą stanowiły znaczące wsparcie dla stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Uruchomienie bloków ma nastąpić do końca 2023 roku.

Inwestycja w Elektrowni Dolna Odra to kolejny dowód na to, że polska energetyka sukcesywnie się zmienia, wychodząc naprzeciw światowym i europejskim megatrendom. To również nasz wkład w zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej na Pomorzu Zachodnim i przygotowanie polskiego systemu energetycznego na dalszy rozwój OZE – w szczególności na realizację ambitnego programu budowy morskich farm wiatrowych, w którym także, jako Grupa PGE, bierzemy udział – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Bloki, które zostaną wybudowane w Elektrowni Dolna Odra, uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 r. Będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi koło 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach będzie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

Realizacja tej inwestycji jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce, zakładającymi wykorzystanie niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, co doskonale wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE. Turbiny GE, które będą zainstalowane w Elektrowni Dolna Odra, są zaprojektowane tak, że w przyszłości będą mogły być w stosunkowo prosty sposób dostosowane do spalana gazu z istotną domieszką wodoru. Umożliwi to dalszą redukcję wskaźnika emisyjności CO2 tych jednostek  – powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Budowa nowych jednostek wytwórczych pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe.

Inwestycję w Dolnej Odrze zrealizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto.

Jako GE Gas Power cieszymy się, że możemy współpracować z PGE i Polimex Mostostal przy inwestycji, dzięki której dostarczymy najnowszą technologię do dwóch nowych bloków gazowo-parowych Elektrowni Dolna Odra. Projekt ten wykorzysta nasze doświadczenie w realizacji inwestycji "pod klucz" i pozwoli na wykorzystanie wiodącej technologii turbin gazowych, wspierając tym samym Polskę na europejskiej drodze transformacji energetycznej. Już od 70 lat GE przyczynia się rozwoju polskiego systemu energetycznego, z radością czekamy na dalszy rozwój tej współpracy - mówił Sławomir Żygowski, prezes zarządu GE w Polsce.

Podpisany dziś kontrakt to nie tylko kolejny ambitny projekt w portfelu Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Spółka w tym roku świętuje swoje 75-lecie. Jesteśmy dumni, że mamy swój wkład w budowę „Polski Przyszłości”. Nowe bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra to jedna z najważniejszych i najnowocześniejszych, realizowanych przez Polimex Mostostal inwestycji w kraju. Nasze unikalne wieloletnie doświadczenie w połączeniu z profesjonalnym wsparciem technologicznym GE jest gwarantem, że inwestycja będzie naszym wspólnym sukcesem i kolejną strategiczną jednostką energetyczną w Polsce jaką zbudujemy – dodał Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal.

edo_pge_2.jpg

Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni Dolna Odra. Inwestycja w nowoczesne instalacje opalane gazem stanowi gwarancję długoterminowego funkcjonowania elektrowni, która odgrywa kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy dla północno-zachodniego obszaru Polski. Aktualnie pracuje w niej sześć bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym, które oprócz energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Są one wyposażone w instalacje ograniczające emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełniają aktualne normy emisyjne. W ciągu ostatnich 20 lat w Elektrowni Dolna Odra emisja tlenków azotu została zredukowana ponad 7-krotnie, tlenków siarki 32-krotnie, a pyłów aż 50-krotnie. W przyszłości, w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE, na terenach PGE Elektrowni Dolna Odra ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy ok. 100 MW.

Jeszcze osiem lat temu, w strategii inwestycyjnej Elektrowni Dolna Odra na lata 2012-2035, nie było zdefiniowanych inwestycji modernizacyjnych gwarantujących dalsze funkcjonowanie elektrowni. Przy aktywnym wsparciu strony społecznej zaczęto jednak wypracowywać koncepcje przedłużenia funkcjonowania tego najważniejszego na Pomorzu  Zachodnim producenta energii. Początkowo, w celu odtworzenia potencjału wytwórczego Elektrowni Dolna Odra, rozpatrywane było rozbudowanie jej w oparciu o paliwo węglowe. W ramach etapu przedinwestycyjnego rozważano budowę monobloku klasy 500 MW opalanego węglem kamiennym. Ostatecznie, zespół projektowy w 2017 roku zarekomendował wariant zasilania tego bloku gazem. Decyzja o wyborze technologii musiała uwzględniać uwarunkowania funkcjonowania tej elektrowni w krajowym systemie elektroenergetycznym.  Przesłanką wyboru technologii gazowej dla Dolnej Odry była także lokalizacja z daleka od źródeł wydobycia węgla, zaś stosunkowo blisko gazoportu w Świnoujściu i w regionie o dużym udziale zmiennych mocy wiatrowych. Elastyczność jednostek opalanych gazem oraz potrzeba bilansowania niestabilnych źródeł energii były bardzo istotnymi wyznacznikami decyzji dotyczącej wybranej technologii. Wyniki studium wykonalności pozwalały rozważyć realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż pierwotnie zakładano, czyli budowę dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy. Ostatecznie, po pogłębionych analizach, w 2019 roku podjęto decyzję o budowie dwóch bloków gazowych 2x700 MW w Elektrowni Dolna Odra.

Spółka RAMB z Grupy Kapitałowej PGE wybudowała od podstaw gigantyczną zwałowarkę przeznaczoną do pracy w Kopalni Węgla Brunatnego Turów należącej do PGE GiEK. Długa na 190 metrów, wysoka na 50 metrów i ważąca 2600 ton maszyna górnicza uzupełni nowoczesny park technologiczny turoszowskiej odkrywki a jej zadaniem będzie zwałowanie nadkładu znajdującego się nad pokładami węgla brunatnego. Pierwsze uruchomienie zwałowarki miało miejsce pod koniec 2019 roku.

pierwsze-uruchomienie-zwalowarki-zgot-z-49.jpg

Projekt budowy zwałowarki ZGOT Z-49 rozpoczęto w czerwcu 2017 roku podpisaniem umowy pomiędzy spółką RAMB i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Pierwsze prace na placu montażowym kopalni rozpoczęto na początku 2018 r.

Kompleksowa budowa tak wielkiej maszyny górniczej to niecodzienne wydarzenie dla całej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, tym bardziej, że dotychczas koparki i zwałowarki pracujące w naszych kopalniach budowane były w większości przez zewnętrzne firmy zagraniczne. Budowa od podstaw zwałowarki przez spółkę RAMB jest potwierdzeniem, że potrafimy o wiele więcej niż tylko produkować energię elektryczną. Jesteśmy w stanie zbudować także maszyny niezbędne do wydobycia paliwa, z którego ta energia jest produkowana podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Nowa zwałowarka ma blisko 190 metrów długości, ok. 50 metrów wysokości a także imponującą moc przerobową i teoretyczną wydajność zwałowania, którą zaprojektowano na 11 500 m3 nadkładu na godzinę. Taka ilość zebranej ziemi znajdującej się nad pokładami węgla mogłaby wypełnić w godzinę trzy baseny olimpijskie.

Zwałowarka Z-49 zbudowana przez Spółkę RAMB jest jedną z największych maszyn podstawowych jakie powstały w ostatnich latach w obszarze europejskiego przemysłu górnictwa odkrywkowego i energetycznego. Podejmując się tego niezwykle trudnego i wymagającego zadania postawiliśmy na zespół naszych najlepszych fachowców. Mamy nadzieję, że zakończona pełnym sukcesem budowa zwałowarki ZGOT Z-49 otworzy przed nami rynek produkcji podstawowych maszyn górniczych zarówno w kraju, jak i zagranicą – mówi Marcin Ławniczek, prezes zarządu RAMB.

Masa całkowita Zwałowarki ZGOT Z-49 wynosi 2600 ton. Gigantyczna maszyna może poruszać się z prędkością do 9 metrów na minutę. Szczególną uwagę zwraca także wielkość łożyska obrotu zwałowarki, którego średnica wynosi aż 10 metrów.

Zwałowarka rozpocznie pracę w kwietniu 2020 roku w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Na placu budowy pracowali wyłącznie polscy podwykonawcy, w większości z Grupy PGE. Projekt techniczny maszyny wykonała firma Poltegor-Projekt z Wrocławia. W szczytowym momencie przy budowie pracowało ok. 40 osób.

Zwałowarka ZGOT Z-49 nie jest jedyną maszyną, którą buduje spółka RAMB. Ku końcowi zbliżają się prace przy budowie Koparki K-20, która podobnie jak zwałowarka Z-49, będzie pracować dla Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie.

Spółka RAMB świadczy usługi w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych, zabezpieczeń antykorozyjnych, robót budowlano-inżynieryjnych, robót elektrycznych, obróbki skrawaniem, remontów i eksploatacji obiektów, remontów agregatów pomp głębinowych, produkcji filtrów a także remontów maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego.

W tym roku Elektrownia Bełchatów należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE obchodzi jubileusz 45-lecia. Przez ten czas była i nadal jest nie tylko najważniejszym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej pokrywając w niektórych latach aż 22 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, ale także gwarantem bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Paliwo do produkcji prądu w Elektrowni Bełchatów dostarcza pobliska Kopalnia Bełchatów, która w tym roku również obchodzi 45 urodziny.

Przez ostatnie 45 lat Elektrownia Bełchatów przeszła niezwykłą metamorfozę. Dzięki dotychczas zrealizowanym i nadal prowadzonym działaniom inwestycyjnym i modernizacjom o charakterze proekologicznym bełchatowski kompleks spełnia wszystkie normy dotyczące emisji i jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni na świecie. To dzięki Państwa energii i zaangażowaniu jesteśmy gotowi do kolejnych wyzwań, które prowadzą do nowoczesnej i niskoemisyjnej gospodarki. Nasza wysoka pozycja na krajowym rynku energii, to zasługa całych pokoleń energetyków, także tych z elektrowni w Bełchatowie.– mówił Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

ryszard-wasilek-wiceprezes-pge-sa.jpg

Położona w centrum kraju Elektrownia Bełchatów od końca lat 90. XX w. jest wytwórcą ok. 22 proc. energii elektrycznej w Polsce. Oznacza to, że co piąta kilowatogodzina zużywana przez polskiego odbiorcę pochodzi z bełchatowskiej elektrowni. Obecna moc osiągalna elektrowni wynosi 5 102 MW. Energię elektryczną wytwarza obecnie 12 bloków energetycznych, na czele z największą i najnowocześniejszą jednostką opalaną węglem brunatnym w Polsce o mocy 858 MW i sprawności brutto ok. 42 proc. Elektrownia Bełchatów przez cały okres swojej działalności generuje energię elektryczną spełniając obowiązujące normy środowiskowe. To właśnie w Bełchatowie uruchomiono w 1994 roku pierwszą w Polsce instalację odsiarczania spalin a łącznie na inwestycje proekologicznie przeznaczonych zostało ok. 9 mld zł. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych na świecie technologii, począwszy od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emisja dwutlenku siarki zredukowana została o ponad 89 proc., tlenków azotu o 45 proc., a pyłów o 97 proc. Bełchatowska elektrownia pozostaje największą w Europie elektrownią konwencjonalną opalaną węglem brunatnym pełniącą ważną, stabilizującą rolę w polskim systemie elektroenergetycznym.

Czterdzieści pięć lat obecności na gospodarczej mapie Polski jako krajowy lider wytwarzania energii elektrycznej w czasach ogromnej dynamiki procesów ekonomicznych i społecznych, zasługuje na uznanie. Bełchatowska elektrownia jest ważną częścią polskiej gospodarki, a dla regionu synonimem dynamicznego rozwoju. Bycie filarem polskiej energetyki to ogromne wyzwanie. To wyjątkowa misja w czasach, w których od stałych dostaw energii elektrycznej zależy jakość i standard naszego życia, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Możemy i chcemy tę rolę odgrywać nadal – podkreślił w swoim przemówieniu Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

robert-ostrowski-prezes-pge-giek.jpg

Dyrektor Elektrowni Bełchatów Andrzej Legeżyński wspominał najważniejsze chwile w 45-letniej historii bełchatowskiego zakładu, zwracając uwagę na fakt, że w uroczystej akademii wzięło udział wiele osób, które uczestniczyły w budowie elektrowni i były świadkami jej największych sukcesów.

Dziękuję wszystkim obecnym i byłym pracownikom a także kadrze kierowniczej Elektrowni Bełchatów! To Wy ukształtowaliście gospodarczy i społeczny wizerunek Elektrowni Bełchatów i dzięki Wam wyznaczone zadania są realizowane z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, wymagań środowiskowych i wysokiej jakości technicznej – mówił Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

andrzej-legezynski-dyrektor-elektrowni-belchatow.jpg

Podczas uroczystości dyrektor wraz z prezesami Ryszardem Wasiłkiem i Robertem Ostrowskim wręczyli dziesięciu zasłużonym pracownikom Elektrowni Bełchatów pamiątkowe statuetki z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia zakładu.

a.legezynski-r.-ostrowski-i-r.wasilek-wreczaja-pamiatkowe-statuetki.jpg
wystepienia-gosci-45-lecie-elb.jpg
45-lecie-elb.jpg
grupa-mocarta-gwiazda-wieczoru.jpg
elb_new.jpg

2 stycznia 2020 r. elektrownia w Rybniku stała się częścią PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy Kapitałowej PGE,  tworząc Oddział Elektrownia Rybnik.

er-03.jpg

Proces przenoszenia Elektrowni Rybnik ze spółki PGE Energia Ciepła do struktur PGE GiEK rozpoczął się blisko rok temu. Celem prac zespołu projektowego było nie tylko przeniesienie aktywów do linii biznesowej skupiającej duże elektrownie systemowe oraz kopalnie węgla brunatnego, ale także zapewnienie ciągłości działania zakładu oraz dostosowanie go do zmieniających się wymogów środowiskowych.

Przeniesienie elektrowni w Rybniku w struktury PGE GiEK było procesem wielowymiarowym. Uwzględniliśmy wszystkie ważne kwestie techniczne, prawne oraz – co dla naszej spółki szczególnie istotne – sprawy pracownicze- mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.– Przed nami kolejny ważny i wymagający okres, w którym zadbamy o przyszłość zakładu na coraz trudniejszym rynku energii. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa elektrownia nie tylko dla systemu elektroenergetycznego kraju, ale także dla lokalnej społeczności. 

PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnikjest elektrownią kondensacyjną i blokową. Podstawowa działalność zakładu towytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.Obecnie elektrownia posiada moc osiągalną rzędu 1800 MW zainstalowanych w ośmiu blokach ijest największą elektrownią na Górnym Śląsku, a tym samym należy do grona największych elektrowni w Polsce.Zakład stosuje najwyższej jakości system zarządzania potwierdzony normami ISO 14001, ISO 9001 oraz PN-N-18001 / OHSAS 18001.W Elektrowni Rybnik pracują 573 osoby.

 

zyczenia-zarzad_2.jpg

Mikołajkowe upominki, niezapomniany koncert kolęd w wykonaniu górniczej orkiestry i zbiórka krwi – pracownicy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, po raz kolejny odwiedzili chore dzieci, które przebywają w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz w bełchatowskim szpitalu.

Święty Mikołaj wraz z pomocnikami w górniczych czakach odwiedzili najmłodszych pacjentów oddziałów otolaryngologii, gastroenterologii i neurochirurgii łódzkiego instytutu oraz oddziałów pediatrii i chirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. To ósma tego typu akcja bełchatowskich górników.

gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi-2-.jpg

Swoją wizytę w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi górnicy rozpoczęli od zbiórki krwi, podczas której krwiodawcy z Powiatowego Stowarzyszenia HDK przy Kopalni Bełchatów oddali setny litr krwi dla potrzebujących dzieci.

– W Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów pracują ludzie o wielkim sercu. To dzięki nim w okresie przedświątecznym na twarzach najmłodszych pacjentów pojawia się uśmiech, a bezcenny dar, jakim jest krew, ratuje zdrowie i życie. Cieszę się, że w naszej spółce jest tak wielu pracowników, którzy niosą pomoc. To przejaw szlachetnej wrażliwości i wielkiej troski o drugiego człowieka – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

gornicy-z-kwbb-przed-szpitalem-w-belchatowie.jpg

Podczas mikołajkowych wizyt górnicy obdarowali prezentami blisko 100 najmłodszych pacjentów, natomiast w trakcie tegorocznej zbiórki zebrano ok. 10 litrów krwi.

Taka niecodzienna wizyta bełchatowskich pracowników w górniczych mundurach dostarcza dzieciom wiele radości. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tego dnia, górnikom i krwiodawcom z Bełchatowa od lat towarzyszy orkiestra górnicza, która gra dla pacjentów szpitala koncert kolędowy – dodaje Dariusz Grzesista, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi-3-.jpg
gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi.jpg
koncert-belchatowskiej-orkiesty-gorniczej-w-iczmp.jpg
akcja-krwiodawstwa-w-iczmp.jpg
gornicze-prezenty-dla-dzieci.jpg

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza spółka PGE GiEK z Grupy PGE zorganizowała w Bełchatowie spotkanie wszystkich swoich wolontariuszy, którzy w 2019 roku w ramach VI edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” wykonali aż 13 projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu na rzecz społeczności lokalnych.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych celem uznania pracy wolontariuszy na całym świecie, którzy poświęcają swój czas i umiejętności niosąc pomoc innym. Z tej okazji w Bełchatowie zarząd spółki PGE GiEK zorganizował spotkanie pracowników Centrali spółki, Elektrowni Bełchatów i Turów, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, a także Kopalni Bełchatów i Turów, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Z wolontariuszami spotkali się m.in Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE GiEK, Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów, Sławomir Pabich, zastępca dyrektora KWB Bełchatów, a także Agnieszka Wysocka, członek rady Fundacji PGE i dyrektor departamentu komunikacji PGE GiEK.

wolontariusze-pge-giek.jpg

W tegorocznej, VI edycji Programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” wolontariusze z PGE GiEK zrealizowali 13 projektów. Na ich realizację Fundacja PGE przeznaczyła ponad 80 tys. zł. W skład 13 zespołów weszło 68 wolontariuszy, którym pomagały 43 osoby wspierające. Wolontariusze PGE przepracowali łącznie ok. 4 tys. godzin, co jest równoważne z miesięczną pracą 24 osób. To imponujący wynik, który bez wątpienia przełoży się na wymierne korzyści dla społeczności w lokalizacjach, gdzie jesteśmy obecni poprzez naszą działalność wytwórczą i wydobywczą – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Tegorocznej edycji Wolontariatu przyświecały motywy przewodnie, którymi były bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, szeroko rozumiana edukacja, a także cel społeczny, opierający się na budowie lokalnego partnerstwa, kształtowania dobrych relacji wśród pracowników oraz budowania pozytywnego wizerunku Grupy PGE.

Zwycięskie projekty były bardzo różnorodne i angażowały różne grupy beneficjentów. – Poprzez działalnie możemy dać najlepsze świadectwo społecznego zaangażowania. Od 2014 roku nasi wolontariusze odnawiają sale i świetlice szkolne, zakładają ogrody, prowadzą warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów, pracują w hospicjach, z bezdomnymi i niepełnosprawnymi. Oprócz tego, nasi wolontariusze działają także na rzecz zwierząt, ekologii i ochrony środowiska, jednak nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których ofiarowali swoją bezinteresowną pomoc – dodaje Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W ciągu wszystkich VI edycji programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” zrealizowano w całej Grupie PGE łącznie aż 267 projektów na terenie całego kraju. Wolontariusze na realizację projektów poświęcili w sumie 64 815 godzin, a zbiorcze wsparcie finansowe przekazane przez Fundację PGE na realizację projektów wyniosło blisko 1,5 mln złotych.

Tegoroczni liderzy wolontariatu pracowniczego PGE wraz ze swoimi zespołami zrealizowali następujące projekty:

Lokalizacja: Bełchatów

1.Lider projektu: Marta Konieczna z Centrali GiEK

Remont świetlicy socjoterapeutycznej wraz z warsztatami edukacyjnymi nt.: energii elektrycznej dla dzieci i młodzieży. Projekt zrealizowany został we współpracy ze świetlicą terapeutyczną im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim.

marta-konieczna_2019_9.jpeg

2.Lider projektu: Artur Pierzyński z Centrali PGE GiEK

„Z energią przez świat” to projekt edukacyjny, łączący przekazanie wiedzy z zakresu wytwarzania energii z budową lokalnego partnerstwa, który zrealizowany został z Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie;

ap1.jpg

3.Lider projektu: Paulina Król-Migała z Centrali GiEK

Zrealizowany na rzecz Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie projekt „Przedszkolna Grupa Energii … Prąd otacza mnie, a Ja – Przedszkolak to wiem!!!” poprzez zabawę przybliżył przedszkolaków do świata elektryczności, tworząc równocześnie ciekawe pomoce dydaktyczne.

p-migala_wolontariat.jpg

4.Lider projektu: Karol Mateusiak z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

„Oaza zieleni – miejsce spokoju, harmonii i wyciszenia” to projekt zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach którego udało się stworzyć dla osób niepełnosprawnych miejsce bezpieczne i wolne od czynników wywołujących stres.

belchatow-karol-mateusiak-oaza-zieleni-miejsce-spokoju-harmonii-i-wyciszenia-.jpg

5.Lider projektu: Tomasz Tarnowski z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Projekt „Z LED za pan brat” zrealizowany został w Zespole Szkół w Burzeninie i polegał na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego, przy wykorzystaniu spektaklu teatralnego „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”, opowiadającego o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej;

belchatow-tomasz-tarnowski-z-led-za-pan-brat-.jpg

Lokalizacja: Turów/Bogatynia

6. Lider projektu: Małgorzata Wójcicka-Milewska z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Projekt „Edukacja i turystyka piesza trasami pełnymi energii”, który zrealizowany został z Sołectwem Jasna Góra, dzięki któremu odnowiono ścieżkę turystyczną, na której powstały ławki oraz tablice informacyjne z mapą terenu oraz dodatkowe ścieżki dla turystów odwiedzających tą malowniczą wieś. Finałem była gra terenowa pt. „Z energią w tle” oparta na zasadach geocachingu oraz quiz wiedzy o Kopalni i Elektrowni Turów;

malgorzata-wojcicka-milewska.jpg

7.Lider projektu: Dorota Bojakowska z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

„Bycie eko – warunkiem przetrwania ludzkości” to projekt, który zrealizowany został na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni i połączył cykl szkoleń o tematyce ekologicznej, z remontem ławek znajdujących się na szkolnym patio, zagospodarowaniem terenu wokół, nasadzeniem roślinności, pomalowaniem muru w motywy bajkowe związane z ekologią i przywróceniem tego miejsca szkolnej społeczności;

turow-dorota-bojakowska-bycie-eko-warunkiem-przetrwania-ludzkosci-.jpg

8.Lider projektu: Wojciech Sawicki z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Przeprowadzenie dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie zajęć warsztatowych na temat kształtowania odpowiedzialnych nawyków związanych z efektywnością energetyczną oraz korzyści wynikających z oszczędzania energii w szkole i domu, który zrealizowany został na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu;

wojciech-sawicki.jpg

9.Lider projektu: Andrzej Szostak z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Projekt „LEDszkole”, który realizowany został na rzecz Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, zakładał wymianę oświetlenia w placówce na energooszczędne, a także przybliżenie najmłodszych na czym polega praca elektryka oraz nauczenie najmłodszych energooszczędnego i efektywnego korzystania z energii elektrycznej na co dzień;

andrzej-szostak.jpg

10.Lider projektu: Dariusz Olechnik z Elektrowni Turów

W ramach projektu zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni; „Z rakietą przy stole” zakupiono stoły do gry w ping-ponga oraz zorganizowano zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych. Inicjatywa miała na celu popularyzację zdrowego stylu życia.

bartosz-olechnik.jpg

11.Lider projektu: Sylwester Ignatowicz z Elektrowni Turów

Dzięki projektowi podniesienia efektywności energetycznej pomieszczeń świetlicy wiejskiej, który zrealizowany został w Opolnie Zdroju, w pomieszczeniu tym zamontowano rolety, drzwi oraz instalacje energooszczędnego oświetlenia, dzięki czemu przebywające w nim dzieci będą mogły spędzać w nim czas w cieple i lepszych warunkach. Dodatkowo warsztaty i quiz dla mieszkańców oraz konkurs rysunkowy pn. „Kraina energii dla dzieci” przybliżyły wiedzę o energii oraz metodach jej oszczędnego użycia.

turow-sylwester-ignatowicz-podniesienie-efektywnosci-energetycznej-pomieszczen-swietlicy-wiejskiej.jpg

Lokalizacja: Zespół Elektrowni Dolna Odra

12.Lider projektu: Iwona Szostak z Zespołu Elektrowni Dolna Odra

Projekt „Klub Terapeutyczny”, który zrealizowany został we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kołem w Gryfinie, którego celem było utworzenie przestrzeni sprzyjającej profesjonalnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym.

zedo-iwona-szostak-klub-terapeutyczny-.jpg

13.Lider projektu: Sylwia Korczak z Centrali PGE GiEK

Projekt polegający na odtworzeniu radiowęzła szkolnego oraz na organizacji warsztatów z korzystania z tego kanału komunikacji zrealizowany został w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Szkolna mini rozgłośnia radiowa spełnia w placówce oświatowej wiele funkcji, m.in. edukacyjną, alarmową, informacyjną a także rozrywkową. Projekt miał na celu ułatwienie organizacji szkoły oraz poprawę komunikacji pomiędzy gronem pedagogicznym a jej uczniami szkoły.

zedo-sylwia-korczak-odtworzenie-radiowezla-szkolnego-i-warsztaty.jpg

Dziś w nocy doszło do próby wyświetlenia napisu na chłodni kominowej Elektrowni Bełchatów. Akcja została przeprowadzona poza terenem elektrowni, a sprawcy, dzięki współpracy służb spółki i policji, zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Elektrownia pracuje nieprzerwanie i zapewnia ponad 20 proc. zapotrzebowania Polski na elektryczność. 

Tradycyjnie w grudniu pracownicy Centrali spółki PGE GiEK spełnili mikołajkowe marzenia potrzebujących dzieci. Wspólnie ze Świętym Mikołajem wzięli udział w akcji dobroczynnej „Mikołaje dla Marzycieli”, dzięki której upragnione prezenty trafiły w ręce podopiecznych z Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie.

Już po raz 4. pracownicy PGE GiEK, spółki z Grupy PGE, wzięli udział w mikołajkowej akcji charytatywnej. Jak co roku podopieczni z Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie zostali obdarowani wymarzonymi prezentami, na które czekali cały rok.

Każda akcja dobroczynna, w którą angażują się pracownicy PGE GiEK, jest niezwykle cenna dla najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu, a w szczególności tych najmłodszych. W tym wyjątkowym, przedświątecznym czasie wszyscy powinniśmy zadbać o to, aby każde dziecko otrzymało swój wymarzony prezent od Świętego Mikołaja. Cieszę się, że dzięki hojności i zaangażowaniu naszych pracowników wszystkie marzenia podopiecznych z bełchatowskiego ośrodka zostały spełnione – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

mikolaje-dla-marzycieli.jpg

Pracownicy Centrali PGE GiEK wręczyli mikołajkowe upominki wszystkim siedemnaściorgu podopiecznym ośrodka. Dzieci spisały swoje marzenia w wysłanych wcześniej listach do Mikołaja, który osobiście pojawił się na spotkaniu, aby wręczyć im upragnione prezenty.

mikolaje-dla-marzycieli-2-.jpg

Kolejna akcja charytatywna dla Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie odbędzie się już w przyszłym tygodniu, przy okazji spotkania wigilijnego. Pracownicy Centrali będą mogli zakupić na kiermaszu przepiękne ozdoby świąteczne przygotowane własnoręcznie przez wychowawców i wychowanków ośrodka. Całość zebranych środków przeznaczona będzie na ufundowanie dzieciom wyjazdu na zbliżające się ferie zimowe.

mikolaje-dla-marzycieli-3-.jpg
logo_akademia-ekodobrych-praktyk-gieksy.png

Akademia EKODOBRYCH Praktyk GiEKSY to projekt edukacyjny spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Jego ideą jest popularyzacja najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony klimatu, gleby i wody w energetyce oraz w przemyśle. W ramach akademii odbywają się seminaria, w których uczestniczą przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Najnowszą edycję seminarium zorganizowano w Bełchatowie.

Honorowy patronat nad Akademią EKODOBRYCH Praktyk GIEKSY sprawuje posłanka Anna Paluch, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Merytorycznym patronem przedsięwzięcia jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Wykłady prowadzą wybitni pracownicy naukowi prestiżowych polskich uczelni, specjaliści krajowych instytucji publicznych odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz pracownicy PGE GiEK. 

Podczas ostatniego seminarium posłanka Anna Paluch przekazała słuchaczom informacje na temat najważniejszych prac legislacyjnych, które były przedmiotem obrad sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Z kolei Norbert Grudzień, wiceprezes PGE GiEK ds. inwestycji i zarządzania majątkiem, zaprezentował proces dostosowania Elektrowni Bełchatów do restrykcyjnych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać w 2021 roku. Z interesującym wykładem wystąpił prof. Zbigniew Kledyński z Politechniki Warszawskiej, przedstawiając wyniki badań naukowych nad wykorzystaniem pyłów węglowych w budownictwie. Seminarium zakończył poseł Jan Duda, który opowiedział o pracy komisji rolnictwa w kontekście biogazu i planów wsparcia budowy rozproszonej energetyki z wykorzystaniem tego paliwa w gminach wiejskich. 

wyklady-akademia-ekodobrych-praktyk-gieksy.jpg

– Wiodącą tematyką seminarium były kierunki rozwoju PGE GiEK w kontekście dbałości o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. Uczestnicy rozmawiali m.in. o zagospodarowaniu pyłów z elektrofiltrów Elektrowni Bełchatów w branży drogowej, wykorzystaniu paliwa alternatywnego RDF i preRDF w procesie współspalania przy produkcji energii, biogazowniach jako elementach energetyki rozproszonej i miejscach do utylizacji odpadów bio, a także o kosztach dostosowania do konkluzji BAT polskich elektrowni konwencjonalnych. Spotkanie z przedstawicielami parlamentu, instytucji działających w obszarze ochrony środowiska oraz fachową kadrą akademicką jest okazją do wymiany ważnych doświadczeń z obszaru ekologii oraz inspiracją do podejmowania nowych, proekologicznych działań – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

W Akademii EKODOBRYCH Praktyk GIEKSY nie zabrakło również wycieczek technicznych, podczas których uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z osiągnięciami Elektrowni i Kopalni Bełchatów w obszarze dbałości o środowisko naturalne. Seminarzyści zwiedzili blok energetyczny 858 MW Elektrowni Bełchatów, w którym zastosowano najnowocześniejsze dostępne technologie redukujące emisje substancji do atmosfery. Ponadto, zobaczyli Górę Kamieńsk – w pełni zrekultywowane i zagospodarowane zwałowisko zewnętrzne bełchatowskiej kopalni. Góra Kamieńsk ma 395 m n.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem w centralnej Polsce. Usypały ją gigantyczne zwałowarki Kopalni Bełchatów z 1,4 mld m3 nadkładu zalegającego nad węglem brunatnym. Skala przeprowadzonych przez kopalnię działań rekultywacyjnych jest ogromna. Dotychczas zostało zrekultywowanych ponad 2200 ha terenów.

Na szczycie wzniesienia znajduje się elektrownia wiatrowa o łącznej mocy zainstalowanej 30 MW, składająca się z 15 turbozespołów (wiatraków). Z kolei na północnym stoku usytuowany jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z bogatą ofertą letniej turystki i sportów zimowych, dzięki któremu Góra Kamieńsk stała się słynna w całym kraju. Kompleks narciarski ośrodka kusi amatorów tego sportu najdłuższym stokiem w centralnej Polsce oraz wyposażeniem, którego może pozazdrościć niejeden górski kurort. Trasa narciarska ma długość 760 metrów, a szerokość waha się od 30 do 150 m. Latem ośrodek także dostarcza dużą dawkę adrenaliny. Zbocza góry to przede wszystkim trasy rowerowe, które zostały skomunikowane z Bełchatowem i mają łączną długość 60 km. Ośrodek, wybudowany przez kopalnię na zwałowisku zewnętrznym Pola „Bełchatów”, jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców regionu. Frekwencja w sezonie zimowym, w zależności od warunków narciarskich, dochodzi do 150 tys. narciarzy i snowboardzistów. 

PGE GiEK planuje organizację kolejnych spotkań merytorycznych w ramach Akademii EKODOBRYCH Praktyk GIEKSY. 
 

akademia-ekodobrych-praktyk-gieksy-w-kwb-belchatow.jpg

W spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE zakończyły się oficjalne obchody Dnia Górnika. 4 grudnia odbyła się uroczysta akademia, a wcześniej 23 listopada górnicy i górniczki spotkali się na tradycyjnych barbórkowych zabawach. Andrzej Duda, Prezydent RP, był gościem górników na Karczmie Piwnej, z kolei Pierwsza Dama - Agata Kornhauser-Duda bawiła się z paniami na Combrze Babskim.

prezes-pge-giek-robert-ostrowski-i-prezydent-andrzej-duda-na-karczmie.jpg

 

Para prezydencka przyjechała do Bełchatowa żeby wspólnie z górnikami i górniczkami uczestniczyć w imprezach towarzyszących obchodom Dnia Górnika. – Gdyby nie Wasz trud i Wasza praca, nie byłoby dobrze funkcjonującego polskiego przemysłu, nie byłoby prądu. Prawdopodobnie nie byłoby w ogóle polskiej gospodarki – powiedział Andrzej Duda, Prezydent RP. Wspomniał także o ogromnej roli bełchatowskiego zagłębia górniczo-energetycznego. – To właśnie tutaj, w bełchatowskich zakładach, jest wydobywane i wytwarzane 21 proc. polskiej energii elektrycznej. Nie mam więc żadnej wątpliwości, że jest to jeden z najważniejszych podmiotów gospodarczych jakie dzisiaj funkcjonują w Polsce i bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z Państwem po to, żeby to ze wszech miar podkreślić – zaznaczył Andrzej Duda, Prezydent RP, w swoim wystąpieniu podczas Karczmy.

Prezydent poruszył również kwestie ochrony klimatu, a także tego, jak ważna dla człowieka jest produkcja energii elektrycznej zgodna z normami środowiskowymi. - Chcę bardzo mocno podkreślić, że jesteście jednym z tych zakładów, który przy trudnej produkcji, jest na absolutnym topie, jeżeli chodzi o działalność, która bierze pod uwagę ochronę środowiska naturalnego . Ogromnie dziękuję za to, że od dziesięcioleci właśnie tutaj, zarówno w kopalni, jak i we wszystkich spółkach związanych z Bełchatowem, kładzie się ogromny nacisk na działalność prośrodowiskową. Przykładem jest choćby to, że redukcja pyłów emitowanych przez elektrownię jest 97 proc. niższa niż na początku lat 90-tych. Jest to wspaniały wynik, który pokazuje wykorzystanie nowoczesnych technologii z myślą o przyszłości i jakości życia w Polsce. Jestem za to wdzięczny.

Przekazując życzenia pomyślności i dalszego rozwoju bełchatowskim górnikom Prezydent zapowiedział, że Polska będzie realizować politykę mądrej i rozsądnej transformacji. W tej transformacji mieści zarówno energetyka odnawialna, energetyka jądrowa, jak również energetyka konwencjonalna.

Prezydent Andrzej Duda niespodziewanie pojawił się również na Combrze Babskim. Dziękując za zaproszenie i dobrą zabawę, podkreślił, że tradycja Karczmy Piwnej i Combra Babskiego ma ogromne znaczenie dla wspólnoty ludzi, którzy wykonują ciężkie zawody związane z górnictwem. - Wiemy wszyscy, jak trudna i niebezpieczna bywa praca górnika, więc to bycie razem ma tutaj fundamentalne znaczenie.

Z kolei Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama, mówiła, że udział w górniczym Combrze babskim to ogromne przeżycie, ponieważ pierwszy raz uczestniczy w tego rodzaju uroczystości. I - jak dodała, cytując chińskie przysłowie - lepiej zobaczyć coś raz, niż słuchać o tym tysiąc razy. Pani Prezydentowa podczas swojej wizyty podkreślała wyjątkową rolę kobiet. – Już niejednokrotnie miałam okazję spotkać się z żonami górników - mówiła. - Są to niezwykłe, silne, twarde kobiety, wspaniale zorganizowane i przede wszystkim kobiety, które potrafią doskonale się wspierać. Bardzo się cieszę, że panie są tutaj razem, bo również w ten sposób pokazujemy niezwykłą jedność i to, jaka siła drzemie w kobietach. My kobiety chcemy i lubimy być razem, potrafimy się wspierać i dzielić się doświadczeniem, a także potrafimy wspaniale się bawić. Ponieważ hasłem 44. Combra jest „Podróż dookoła świata w jeden dzień”, chciałabym życzyć paniom, żeby udały się w swoją wymarzoną podróż. Z własnego doświadczenia wiem, że naprawdę warto. Warto odważyć się na ten krok, bo przecież każda, najdalsza nawet podróż, zaczyna się od tego pierwszego kroku. Jak pisał Mark Twain: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.” I właśnie tego paniom życzę. Życzę, by każdy dzień był nową przygodą. Życzę też osobistego szczęścia, powodzenia w pracy i tego, byśmy my kobiety zawsze się wspierały – dodała na zakończenie Agata Kornhauser-Duda.

W imieniu organizatorów Karczmy i Combru Babskiego głos zabrał Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, do której należy Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. – Czas obchodów Barbórki i związane z nim tradycje górnicze dają bełchatowskim górnikom poczucie wyjątkowej wspólnoty i godności zawodowej. To świętowanie stanowi jakże znaczącą cząstkę polskiego dziedzictwa kulturowego i od wielu już lat wrosło w tradycję bełchatowskiej ziemi. Jesteśmy dumni, że Prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą zechcieli w tym roku świętować ten wyjątkowy czas razem z bełchatowskimi górnikami. Jesteśmy zaszczyceni, że para prezydencka swoją obecnością podziękowała całej bełchatowskiej Braci Górniczej za trud wkładany w pracę każdego dnia, bo to dzięki niej Polska dzisiaj ma jeden z najwyższych wskaźników niezależności energetycznej.

W spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE odbyły się 4 grudnia centralne uroczystości z okazji Dnia Górnika. Gratulacjom i życzeniom dla pracowników kopalń węgla brunatnego towarzyszyły refleksje dotyczące sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki.

odznaczeni-barborka-2019.jpg

 

Obchody górniczego święta w PGE GiEK w Bełchatowie rozpoczęły się o świcie tradycyjną pobudką orkiestry Kopalni Bełchatów. W intencji górników odprawiono mszę św., po której górnicy wraz z gośćmi przemaszerowali ulicami miasta na uroczystą akademię.

Barbórkę wspólnie z górnikami kopalń węgla brunatnego celebrowali m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Błażej Spychalski, parlamentarzyści na czele z Antonim Macierewiczem, Marszałkiem Seniorem Sejmu, a także senatorowie, władze samorządowe i przedstawiciele Grupy PGE, w tym Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na czele z prezesem Robertem Ostrowskim.

 

Sprawiedliwa transformacja z poszanowaniem ludzi pracy i ich jakości życia

 

W imieniu Prezydenta RP życzenia złożył Błażej Spychalski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. - Czarne mundury, szpady i sztandary, barbórkowe zwyczaje i pieśni wyrażają dumę z przynależności do wyjątkowej grupy zawodowej oraz przywiązanie do górniczego etosu. A ów etos to poszanowanie uczciwej, sumiennej pracy, wiedza fachowa i mistrzowskie opanowanie swojego zawodu, męstwo i wytrwałość w obliczu potężnych żywiołów. A nade wszystko braterstwo – unikalne więzy jedności i wzajemnego zaufania rodzące się między ludźmi, którzy razem wykonują codziennie pracę ciężką, trudną i, mimo postępu technicznego, wciąż ryzykowną. Wyrażając szacunek dla tych wspaniałych tradycji i wartości, pragnę przekazać Państwu najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia. Gratuluję sukcesów, które razem współtworzą sukcesy PGE. To również dzięki staraniom Kierownictwa i Pracowników wszystkich spółek i zakładów pracy wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE, Polska odnotowała kolejny rok wzrostu i modernizacji – a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość swoją i swoich bliskich. Zarówno w ich imieniu, jak i moim własnym, dziękuję za Państwa fachowość, wytrwałość, niezawodność i zaangażowanie. Dziękuję za pewność, stabilność oraz dobrą organizację produkcji i dystrybucji energii, dzięki której nasz kraj rozwija się, umacnia swoje bezpieczeństwo i odpowiada na wyzwania obecnego czasu – napisał w liście Andrzej Duda, Prezydent RP.

Życzenia dla górników z PGE GiEK przesłał także Mateusz Morawiecki, premier RP. - Jest taki szczególny dzień w życiu górników i wszystkich związanych z tym zawodem, kiedy w uroczystej i radosnej atmosferze wyrażają dumę z wykonywanej pracy i jej znaczenia dla Polski. To dzień Ich patronki – Świętej Barbary. Wszystkich Państwa zebranych na bełchatowskiej uroczystej Akademii Barbórkowej zapewniam o moim najwyższym szacunku. Na uroczystościach barbórkowych pielęgnują Państwo silną więź łączącą środowisko górnicze i podkreślają etos ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Ten piękny zwyczaj jest kontynuacją tradycji i obyczajowości górniczej kultywowanej przez wieki, świadczącej o wyjątkowości górniczego stanu. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest obecnie niekwestionowanym liderem na rynku i jednym z największych europejskich dostawców tego surowca. Jest podmiotem, który ma szczególnie istotne znaczenie dla naszej gospodarki. Dziś cały sektor górniczy stoi przed wieloma wyzwaniami, dlatego wymiana doświadczeń związanych m.in. z wykorzystaniem innowacyjnych technologii jest nie do przecenienia. Jestem przekonany, że kolejne lata okażą się czasem realizacji ambitnych zamierzeń Państwa spółki. W tym wyjątkowym dniu pragnę z całego serca podziękować Zarządowi oraz pracownikom PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów za wkład w rozwój całej branży. Państwa wiedza i doświadczenie są imponujące. My, Polacy jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej - napisał Mateusz Morawiecki, premier RP

- Tutaj w Bełchatowie musimy patrzeć w przyszłość ze szczególną troską, bo Bełchatów to serce polskiej energetyki i każda rodzina mieszkająca w tym regionie jest w jakiś sposób z nią związana. Wiemy, że dziś energetyka potrzebuje mądrych zmian, a na naszych barkach spoczywa szczególna odpowiedzialność za krajowy sektor energetyczny. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie już dziś stoją przed polską energetyką i z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższym czasie. W tym celu, już teraz stawiamy na stały rozwój i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu naszej działalności – od wytwarzania, poprzez przesył, na sprzedaży energii elektrycznej kończąc - mówił Ryszard Wasiłek wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wiceprezes zapewniał, ze PGE podejmuje liczne inicjatywy, które prowadzą do nowoczesnej i niskoemisyjnej gospodarki. Jako przykład podał miliardowe inwestycje prośrodowiskowe realizowane w pobliskiej Elektrowni Bełchatów. - Cały czas zmieniamy się tak, by sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom, które wynikają z naszej pozycji czołowego dostawcy energii, jednego z największych pracodawców w kraju i firmy działającej według standardów społecznej odpowiedzialności biznesu - dodał Ryszard Wasiłek.

 

Wyjątkowe podziękowania za ciężką i ważną pracę dla Polski

 

Podczas tej wyjątkowej dla wszystkich górników uroczystości Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK, podkreślał znaczenie górnictwa węgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. – Ciężka praca górników współtworzy warunki dla niezawodnych i niedrogich dostaw energii. Nasze nowe, wysokosprawne bloki węglowe spełniają najostrzejsze wymagania środowiskowe. Najnowocześniejsze technologie uzupełniają się ze znakomicie funkcjonującym zespołem pracowniczym na każdym szczeblu firmy, co pozwala skutecznie reagować na wyzwania współczesnego świata, w którym nierozerwalnie związane z pojęciem dobrego biznesu są: jego społeczna odpowiedzialność oraz troska o środowisko. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez ciężkiej pracy górników, nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania sektora energetycznego, dającego Polakom moc, ciepło i tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa.

Szczególne słowa uznania zostały skierowane do górników z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, którzy swoją pracą przyczyniają się do produkcji 22 proc. krajowej energii elektrycznej wytwarzanej w Elektrowni Bełchatów. – W tym wyjątkowym miejscu na gospodarczej mapie Polski, świętowanie Barbórki, będącej jakże istotną cząstką polskiego dziedzictwa kulturowego, wrosło już w tradycję pięknej i hojnej ziemi bełchatowskiej. Od wielu lat daje ono górnikom poczucie godności oraz wyjątkowej wspólnoty. Za sprawą tej wspólnoty naszym udziałem jest dzisiaj dobrze pojmowany patriotyzm gospodarczy, stanowiący newralgiczną część nowoczesnej wizji rozwoju Polski – podkreślał prezes Ostrowski.

 

W uznaniu zasług

 

Barbórkowa gala była okazją do uhonorowania pracowników spółki PGE GiEK odznaczeniami państwowymi i branżowymi, w tym postanowieniem Prezydenta RP Brązowymi Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę. Na wniosek prezesa PGE GiEK Minister Energii przyznał stopnie Generalnego Dyrektora Górniczego i Dyrektora Górniczego. Minister Energii przyznał również odznaczenia Zasłużony dla Górnictwa RP, natomiast Minister Środowiska odznaczenia Zasłużony dla Polskiej Geologii. Pracowników kopalń uhonorowano także wyróżnieniami za zaangażowanie w rozwój innowacyjności.

Obchodom Dnia Górnika towarzyszył występ Izabelli Trojanowskiej. Po koncercie uczestnicy gali mogli skosztować tradycyjnego krupnioka.

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, przy dźwiękach górniczego hymnu, poczty sztandarowe wprowadziły brać górniczą oraz gości zaproszonych na uroczystą akademię z okazji Dnia Górnika. Obchody barbórkowe w Turowie zaszczycił swoją obecnością Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsza wizyta głowy państwa w tak ważnym dla górników Turowa dniu.

W akademii wzięli także udział władze rządowe i parlamentarzyści, na czele z Adamem Gawędą, wiceministrem aktywów państwowych, Marzeną Machałek, wiceministrem edukacji narodowej, Piotrem Dziadzio, sekretarzem stanu w ministerstwie środowiska, głównym geologiem kraju a także przedstawicielami związków zawodowych na czele z Piotrem Dudą, przewodniczącym komisji krajowej NSZZ Solidarność oraz Barbarą Popielarz, pierwszą wiceprzewodniczącą OPZZ. Wśród gości uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych, duchowieństwa, służb mundurowych, spółek i instytucji współpracujących z kopalnią, a także władz Grupy Kapitałowej PGE na czele z Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Robertem Ostrowskim, prezesem zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

dsc_1677.jpg

Prezydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty pod figurą św. Barbary, a podczas akademii uhonorował pracowników kopalni Krzyżami Zasługi. Pan Prezydent nadał pracownikom kopalni pięć Złotych i dwa Brązowe Krzyże Zasługi oraz 16 Złotych, 7 Srebrnych i dwa Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

dsc_1760.jpg
dsc_1793.jpg
dsc_1772.jpg

Podczas uroczystości dyrekcja Kopalni Turów nadała honorowe odznaki Zasłużony Pracownik Turowa, które otrzymali Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE GiEK, Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz Andrzej Użarowski, zastępca przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego PGE GiEK w Elektrowni Turów.

dsc_2004.jpg

- Kopalnia Węgla Brunatnego Turów to trzy pokolenia tradycji górniczej. Wasza praca to wielka, bardzo ważna i niełatwa służba, którą realizujecie dla Polski. Przyjmijcie wyrazy uznania i mojego wielkiego szacunku składanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dla całej Braci Górniczej. Obecnie dużo się mówi o przyszłości i rozwoju. W Elektrowni Turów budowany jest nowy blok energetyczny, bo Turów się rozwija i będzie się rozwijać, opierając się na węglu, który tutaj jest wydobywany, ale z uwzględnieniem najnowocześniejszych, niskoemisyjnych technologii. Mam nadzieję, że nikt nie wątpi w to, że wszyscy chcemy mieć jak najczystsze powietrze i że chcemy oszczędzać otaczające nas środowisko naturalne kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj Kopalnia i Elektrownia Turów zapewniają w ogromnym stopniu bezpieczeństwo energetyczne, i za to niezmiernie dziękuję. Chcę podkreślić wagę tego zadania i życzę Wam abyście wykonywali swoją pracę spokojnie, a my będziemy inwestowali w badania, rozwój i poszukiwanie nowych technologii. Tak, aby to nad czym Państwo pracujecie mogło być wykorzystywane nadal przez kolejne dziesięciolecia z uwzględnieniem zmian, które musimy wprowadzić w przemyśle i w naszym miksie energetycznym, ale też bazując na zasobach, którymi dysponujemy – mówił w swoim przemówieniu Andrzej Duda, Prezydent RP.

dsc_1961.jpg

Słowa podziękowania dla pracy górników Kopalni Turów skierował także prezes zarządu PGE GiEK. Uroczystości barbórkowe w Zagłębiu Turoszowskim obchodzone są od przeszło 70 lat. Przez te wszystkie lata funkcjonowania oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Turowie przeszedł wiele zmian, ale jedno się nie zmienia: kopalnia pozostaje najważniejszym pracodawcą w tej części kraju. Tradycyjna górnicza Barbórka jest w naszej organizacji pomostem łączącym nie tylko przeszłość z teraźniejszością, ale - o czym jestem przekonany - również z pomyślną przyszłością całej Grupy Kapitałowej – podkreślił Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

dsc_1733.jpg

Prezes PGE GiEK podkreślił także, że tradycja i nowoczesność turoszowskiego kompleksu uzupełniają się, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia procesu transformacji energetycznej. – Realizowane przez spółkę PGE GiEK inwestycje w nowe moce wytwórcze, które zastąpią wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji są doskonałym tego przykładem. Budowa nowego bloku w Elektrowni Turów sprawi, że węgiel z Kopalni Turów będzie wykorzystany jeszcze efektywniej, a to będzie wpływać na przyszłość i dalszy rozwój całego kompleksu – powiedział Robert Ostrowski.

Uroczystość uświetnił występ Górniczej Orkiestry Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

dsc_1659.jpg

Elektrownia Bełchatów należąca do spółki PGE GiEK z Grupy PGE została uhonorowana najwyższym wyróżnieniem za skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wyróżniła bełchatowską elektrownię już po raz ósmy.

Prestiżowe Karty Liderów Bezpiecznej Pracy (złote, srebrne i zielone) wręczane są podczas Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Ścisłe określone kryteria oceny dotyczą m.in. wskaźników wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz działań podejmowanych na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć z dziedziny bhp, w tym podnoszenie wiedzy i kultury bezpieczeństwa pracy.

Elektrownia należy do grona Liderów Bezpiecznej Pracy od 19 lat i może poszczycić się szczególnymi osiągnięciami w tym zakresie. Stworzenie jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pracy jest naszą szczególną troską, dlatego cieszę się, że te wysiłki są doceniane przez niezależne gremia. Ciągłe doskonalenie, eliminowanie i ograniczanie zagrożeń, a także popularyzowanie i szkolenie w celu kształtowania świadomości pracowników w zakresie tworzenia prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy przynoszą wymierne efekty – podkreśla Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

W gronie Liderów Bezpiecznej Pracy jest obecnie 150 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być przykładem dla innych w kwestiach związanych z poziomem bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy. Wśród oddziałów spółki PGE GiEK w gronie liderów są także Elektrownia Turów i Zespół Elektrowni Dolna Odra.

– Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprawą najwyższej wagi jest dbałość o zdrowie i życie pracowników, stąd nasze działania, których celem jest tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. Promujemy działania związane z BHP i zawsze poszukujemy takich rozwiązań organizacyjnych, które uwzględnią konieczność ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnią im godne warunki pracy – dodaje Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy stanowi płaszczyznę bezpośrednich kontaktów między jego członkami. Służą one wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu Państwowego Instytutu Badawczego.

Dwie spółki z Grupy Kapitałowej PGE - PGE Energia Odnawialna oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, 20 listopada podpisały umowę o współpracy przy realizacji budowy instalacji fotowoltaicznych o powierzchni blisko 100 ha przy Elektrowni Bełchatów. Planowana inwestycja pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE w Grupie PGE nawet o 60 MW.

Na mocy umowy, PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna grunty o łącznej powierzchni 94,21 ha, na których zbuduje jedną z największych w kraju instalację fotowoltaiczną znajdującą się w pobliżu elektrowni węglowej. Pod inwestycję trafią tereny położone w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Wyprodukowana na nowej farmie PV „zielona energia” wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych ok. 25 tys. gospodarstw domowych.

Jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia na polskim rynku energetycznym, który transformuje się w kierunku niskoemisyjnym. Już dziś PGE jest liderem sektora OZE w Polsce. Mamy największy udział w hydroenergetyce i energetyce wiatrowej, a zainicjowany dzisiaj projekt umożliwi nam zbudowanie podobnej pozycji również w sektorze fotowoltaiki. Warto również zauważyć, że to przedsięwzięcie jest doskonałym przykładem dobrej, wzajemnie uzupełniającej się, współpracy spółek z Grupy Kapitałowej PGE i poszukiwania efektów synergii wszędzie tam, gdzie jest to możliwe  – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Przy bełchatowskim kompleksie energetycznym PGE GiEK dysponuje łącznie czterema lokalizacjami, które mogą zostać przeznaczone pod budowę instalacji fotowoltaicznych. Oprócz obecnie wydzierżawionych przez PGE Energia Odnawialna gruntów, jest to teren zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów o powierzchni ok. 11 ha gruntów, teren składowania surowców towarzyszących o powierzchni ok. 31 ha oraz teren zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców – „Bliźniaczej Góry Kamieńsk” o powierzchni ok. 47 ha.

 

Decyzja o ulokowaniu pierwszej, tak dużej farmy fotowoltaicznej w pobliżu Elektrowni Bełchatów jest potwierdzeniem naszej dbałości o zrównoważony rozwój na tym terenie. Niektórych może dziwić, że PGE GiEK, jako spółka z Grupy PGE produkująca energię ze źródeł konwencjonalnych, inwestuje w rozwój OZE, ale jest to dowód, że naszą misją jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także wykorzystanie potencjału naszych obiektów zgodnie z kierunkami transformacji energetycznej kraju. Warto podkreślić, że takich projektów w PGE GiEK jest coraz więcej. Oprócz budowy kilku farm fotowoltaicznych w pobliżu bełchatowskiego kompleksu energetycznego, planujemy budowę instalacji PV o mocy nawet 125 MW na terenie Elektrowni Dolna Odra oraz odbudujemy elektrownię wodną na rzece Witka przy  Elektrowni  Turów,  która  dostarczy  do systemu ok.  1 MW energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł – mówi Norbert Grudzień, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Przedsięwzięcie, które powstanie na terenie bełchatowskiego kompleksu energetycznego, będzie częścią realizowanego w Grupie PGE Programu PV, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Wpisuje się ono także w przygotowywany projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

To będzie kolejna inwestycja w pobliżu Elektrowni Bełchatów realizowana przez spółkę PGE Energia Odnawialna. Na Górze Kamieńsk działa bowiem od 12 lat – składająca się z 15 turbin – nasza farma wiatrowa. Co ważne, jest duża szansa, że podpisanie dzisiejszej umowy jest początkiem szerszej współpracy z PGE GiEK w obszarze OZE – mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Tylko w tym roku PGE Energia Odnawialna podpisała listy intencyjne w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych z Grupą Azoty i Zakłady Chemiczne „Siarkopol”, KGHM Polska Miedź oraz Polskimi Kolejami Państwowymi.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach całej Grupy, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

Bełchatowska siedziba spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE zmieniła się 15 listopada w punkt krwiodawstwa - wszystko za sprawą kolejnej akcji oddawania krwi. W jej trakcie zebrano 16,5 litra krwi, która została przeznaczona dla ofiar wypadków drogowych. 

W zbiórce udział wzięło 37 krwiodawców - 8 pań i 29 panów  - którzy oddali w sumie ponad 16,5 litra krwi. To kolejny raz, kiedy krwiodawcy z bełchatowskich oddziałów PGE GiEK połączyli siły. W akcję centrali spółki włączyły się Klub HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów oraz Powiatowe Stowarzyszenie HDK przy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Zbiórka miała charakter otwarty, tak więc mogli w niej wziąć udział nie tylko pracownicy spółki, ale i osoby spoza niej. 

- Jestem dumny, że wśród naszych pracowników jest tak duża rzesza honorowych krwiodawców, którym bliska jest misja niesienia pomocy innym. Wrażliwość osób zrzeszonych w klubach HDK jest bezcenna. To dzięki takim ludziom chorzy i ofiary wypadków mają szansę na odzyskanie zdrowia a często nawet i życia - podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK. 

Akcja była częścią kampanii organizowanej w całej Grupie PGE „Krew dla ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków komunikacyjnych”. Zaangażowanie klubów HDK z Kopalni i Elektrowni Bełchatów, a także Zespołu Elektrowni Dolna Odra pozwoliło do tej pory na organizację pięciu akcji, podczas których zebrano ponad 61 litrów krwi dla potrzebujących. 

Już w najbliższy piątek 15 listopada, w siedzibie centrali spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Bełchatowie będzie można oddać krew i zarejestrować się w banku dawców szpiku kostnego. Akcja jest częścią zbiórki krwi organizowanej w całej Grupie PGE dla ofiar wypadków drogowych.  Zbiórka jest otwarta - mogą wziąć udział nie tylko pracownicy spółki, ale i osoby spoza niej.

To kolejna akcja, którą PGE GiEK organizuje wspólnie z Klubem HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów oraz Powiatowym Stowarzyszeniem HDK przy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Akcja rusza w piątek, 15 listopada, od godz. 8:00 i będzie trwała do godz. 12:00. Zbiórka jest otwarta także dla krwiodawców z zewnątrz - na teren siedziby spółki będzie można wejść ze specjalną przepustką, którą goście otrzymają w recepcji po okazaniu dowodu osobistego.

Na plakacie znajdują się dokładne warunki jakie trzeba spełnić, aby oddać krew potrzebującym.

PGE GiEK serdecznie zaprasza wszystkich chcących pomóc uratować komuś zdrowie i życie

 

Już po raz czwarty z rzędu pracownicy Elektrowni Bełchatów, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Elektrowniach i Elektrociepłowniach.

elb_new.jpg

W konkursowej rywalizacji wzięło udział 42 pracowników z polskich elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, którzy rozwiązywali test z dziedziny technicznego bezpieczeństwa pracy, prawa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska pracy. Od 4 lat drużyna Elektrowni Bełchatów jest wśród swoich konkurentów niekwestionowanym liderem, potwierdzając jak ważne są bezpieczeństwo i higiena pracy w codziennym funkcjonowaniu zakładu, który zapewnia energię elektryczną co piątemu gospodarstwu domowemu w Polsce.

Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK podkreślił wielką wagę przykładaną do organizacji codziennej bezpiecznej pracy w oddziałach spółki – Bezpieczeństwo pracowników to priorytet w Grupie Kapitałowej PGE. Zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy i promowanie wzorców zgodnych z zasadami BHP to zadanie każdego odpowiedzialnego pracodawcy. Praca w branży energetycznej i górniczej jest szczególnie wymagająca, ze względu na zagrożenia z jakimi na co dzień spotykają się nasi pracownicy. Naszym zadaniem, jako pracodawcy są nie tylko działania prewencyjne ale również promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy. Większa wiedza i świadomość pracowników to jeden ze sposobów na zminimalizowanie ryzyka wypadku w czasie codziennej pracy. Wymierne efekty podejmowanych przez nas działań widać w statystykach dotyczących wypadkowości w oddziałach PGE GiEK które utrzymują się na stałym, bardzo niskim poziomie.

zwycieska-druzyna-elb.jpg

Członkowie drużyny bełchatowskiej elektrowni - Adam Rudzki, Tomasz Kmieć i Jerzy Góźdź uzyskując 155 punktów zdominowali nie tylko rywalizację drużynową ale zajęli również wysokie miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Drugie miejsce zdobył Adam Rudzki, który od trzech lat zajmuje miejsca na podium konkursu. Szósty był Tomasz Kmieć a siódme miejsce zajął Jerzy Góźdź – reprezentujący elektrownię w konkursie nieprzerwanie od 2014 roku. Kierownikiem zespołu był Jan Rogalski, główny specjalista ds. BHP w Elektrowni Bełchatów.

Udział w konkursie naszych pracowników, ich sukcesy i duże zaangażowanie w poszerzaniu wiedzy z obszaru BHP przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa pracy w Elektrowni Bełchatów. Energetyka to branża szczególna, zarówno pod względem organizacyjnym jak i technicznym. Praca w każdej elektrowni wymaga określonych predyspozycji oraz uprawnień. Podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania pracowników na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i higieny pracy, to zadanie zarówno pracodawcy, jak i bezpośredniego przełożonego, który organizuje stanowisko pracy tak, aby spełnione były wymagania przepisów i zasad BHP. Codziennie staramy się uświadamiać pracownikom indywidualną odpowiedzialność za siebie oraz współpracowników. Udział pracowników w konkursach nt. bezpiecznej pracy zarówno na szczeblu oddziałowym, jak i ogólnopolskim wydatnie pomaga w takich działaniach – powiedział Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

XXII edycja Konkursu organizowanego przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie odbyła się 17 października w Bukowinie Tatrzańskiej. Tegorocznym gospodarzem konkursu była Elektrownia Łaziska, oddział spółki Tauron Wytwarzanie.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2020 roku. Wartość kontraktu wynosi 233 mln zł.

Oferta PGE okazała się najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Operator Systemu Przesyłowego co roku poszukuje sprzedawcy energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci. Tym razem przetarg dotyczył okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Spółka z Grupy PGE wygrała go po raz kolejny.

Po raz kolejny zaproponowaliśmy Operatorowi Systemu Przesyłowego najkorzystniejszą ofertę na potrzeby pokrycia strat w sieci przesyłowej, co potwierdza, że Grupa PGE jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jako lider jesteśmy w stanieoferować uczestnikom rynku sprzedaż energii elektrycznej po racjonalnych kosztach – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach kontraktu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda do PSE w 2020 roku energię elektryczną za łączną kwotę 233 mln zł.

Sprawiedliwa transformacja energetyczna - pod takim hasłem Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) we współpracy z Danish Energy Association zorganizował wizytę studyjną polskich i duńskich członków Parlamentu Europejskiego w Elektrowni i Kopalni Bełchatów oraz na Górze Kamieńsk.

europoslowie-z-danii-i-polski.jpg

Celem odbywającego się w dniach 17 i 18 października 2019 r. wyjazdu była prezentacja zmian zachodzących w polskim sektorze energetycznym. Otwierający wizytę Henryk Baranowski, prezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i PGE Polskiej Grupy Energetycznej wskazał, że transformacja sektora energetycznego to proces złożony, który wymaga współpracy i wymiany dobrych praktyk między państwami. - W ramach toczącej się dyskusji budujemy szeroką koalicję sektora energetycznego, regionów górniczych w okresie transformacji oraz instytucji rządowych i unijnych. Najważniejsze jest współdziałanie na rzecz solidarnego dialogu połączonego z finansowaniem inwestycji energetycznych, uwzględnieniem kosztów społecznych, a także zmian zachodzących w całej gospodarce - wyjaśnił. - Dlatego też jako PKEE podejmujemy szereg działań mających na celu wyeksponowanie polskiego stanowiska w sprawie strategii długoterminowej do roku 2050. Wszystko po to, aby transformacja sektora polskiego energetycznego była efektywna zarówno ekonomicznie, jak i społecznie - dodał. 

W czasie pobytu w Polsce, duńscy europosłowie mieli okazję zdobyć informacje, jak zmienia się sektor energetyczny, a także jak ważną rolę w branży pełni implementowanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zapoznali się z rozwiązaniami stosowanymi w Elektrowni i Kopalni Bełchatów oraz Parku Wiatrowym Kamieńsk. - Podczas tego typu wizyt nasi goście bezpośrednio mogą się przekonać, jak radzimy sobie z wyzwaniami, przed którym stoi nasza branża i jak się rozwija. Jesteśmy częścią Grupy PGE, która jest liderem transformacji energetycznej w kraju. Podejmujemy liczne inicjatywy, które prowadzą nas do nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej. Korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, nie zapominając przy tym o zasadach, wartościach i celach, które gwarantują nam zrównoważony rozwój. Międzynarodowa współpraca jest dla nas szansą na zdobycie kolejnych doświadczeń i umiejętności, które będą napędzać naszą energetyczną przyszłość – podkreślił Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.  

Druga część delegacji odbędzie się już na początku przyszłego roku w Danii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, europosłowie zyskają kompleksowe spojrzenie na branżę energetyczną w obu krajach. 

 

***

O PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Dzięki zaangażowaniu PKEE, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.