Tuż po pojawieniu się pierwszych informacji o obecności koronawirusa w Polsce PGE GiEK błyskawicznie zareagowała na nową sytuację. Spółka dokłada wszelkich starań, by chronić życie i zdrowie niemal szesnastu tysięcy swoich pracowników. Procedury pracy w PGE GiEK zostały dostosowane do decyzji podejmowanych przez administrację rządową, Spółka wykorzystuje ponadto własne możliwości. Codziennie odbywają się posiedzenia Sztabu Kryzysowego, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a tym samym utrzymanie ciągłości produkcji energii elektrycznej.

By skutecznie walczyć ze skutkami epidemii COVID-19, działamy wspólniei odpowiedzialnie. Pomiary temperatur przy wejściu do naszych jednostek, zapewnienie środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej to tylko najbardziej widoczne przykłady tego, jak dbamy o pracowników. Każdego dnia wydawanych jest około 16 tysięcy maseczek ochronnych, około 22 tysięcy par rękawiczek i niemal 1300 litrów płynów do dezynfekcji. Do tej pory przekazaliśmy już ponad milion maseczek oraz ponad osiemset pięćdziesiąt tysięcy par rękawiczek - mówi Wioletta Czemiel – Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ma opracowane procedury i jest gotowa na różne scenariusze rozwoju epidemii. W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników i ich rodzin wprowadzono rozwiązania, które mają ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Rotacyjny system pracy w oddziałach sprawia, że poszczególne zespoły mają ze sobą kontakt ograniczony do niezbędnego minimum. Wszędzie, gdzie było to możliwe, pracowników skierowano do pracy zdalnej. Spółka na bieżąco przekazuje też wszelkie informacje, dotyczące w szczególności podstawowych zasad ochrony przed koronawirusem, profilaktyki i kwarantanny.

W tej trudnej sytuacji maksymalna mobilizacja pracowników oraz odpowiedzialność i troska o zdrowie swoje i współpracowników przekładają się na niezakłócone dostawy energii. Dzięki temu gwarantujemy ciągłość produkcji energii elektrycznej – nasze jednostki wytwórcze realizują potrzeby gospodarki i społeczeństwa. A obok zdrowia pracowników to jest dla nas najważniejsze – dodaje Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Prezes PGE GiEK zapewnia też, że tak jak dotychczas Spółka będzie dostosowywać swoje działania do wszelkich wymogów nakładanych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Sanitarny, by jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników.