Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych celem uznania pracy wolontariuszy na całym świecie, którzy poświęcają swój czas i umiejętności niosąc pomoc innym. Z tej okazji w Bełchatowie zarząd spółki PGE GiEK zorganizował spotkanie pracowników Centrali spółki, Elektrowni Bełchatów i Turów, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, a także Kopalni Bełchatów i Turów, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Z wolontariuszami spotkali się m.in Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE GiEK, Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów, Sławomir Pabich, zastępca dyrektora KWB Bełchatów, a także Agnieszka Wysocka, członek rady Fundacji PGE i dyrektor departamentu komunikacji PGE GiEK.

wolontariusze-pge-giek.jpg

W tegorocznej, VI edycji Programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” wolontariusze z PGE GiEK zrealizowali 13 projektów. Na ich realizację Fundacja PGE przeznaczyła ponad 80 tys. zł. W skład 13 zespołów weszło 68 wolontariuszy, którym pomagały 43 osoby wspierające. Wolontariusze PGE przepracowali łącznie ok. 4 tys. godzin, co jest równoważne z miesięczną pracą 24 osób. To imponujący wynik, który bez wątpienia przełoży się na wymierne korzyści dla społeczności w lokalizacjach, gdzie jesteśmy obecni poprzez naszą działalność wytwórczą i wydobywczą – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Tegorocznej edycji Wolontariatu przyświecały motywy przewodnie, którymi były bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, szeroko rozumiana edukacja, a także cel społeczny, opierający się na budowie lokalnego partnerstwa, kształtowania dobrych relacji wśród pracowników oraz budowania pozytywnego wizerunku Grupy PGE.

Zwycięskie projekty były bardzo różnorodne i angażowały różne grupy beneficjentów. – Poprzez działalnie możemy dać najlepsze świadectwo społecznego zaangażowania. Od 2014 roku nasi wolontariusze odnawiają sale i świetlice szkolne, zakładają ogrody, prowadzą warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów, pracują w hospicjach, z bezdomnymi i niepełnosprawnymi. Oprócz tego, nasi wolontariusze działają także na rzecz zwierząt, ekologii i ochrony środowiska, jednak nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których ofiarowali swoją bezinteresowną pomoc – dodaje Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W ciągu wszystkich VI edycji programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” zrealizowano w całej Grupie PGE łącznie aż 267 projektów na terenie całego kraju. Wolontariusze na realizację projektów poświęcili w sumie 64 815 godzin, a zbiorcze wsparcie finansowe przekazane przez Fundację PGE na realizację projektów wyniosło blisko 1,5 mln złotych.

Tegoroczni liderzy wolontariatu pracowniczego PGE wraz ze swoimi zespołami zrealizowali następujące projekty:

Lokalizacja: Bełchatów

1.Lider projektu: Marta Konieczna z Centrali GiEK

Remont świetlicy socjoterapeutycznej wraz z warsztatami edukacyjnymi nt.: energii elektrycznej dla dzieci i młodzieży. Projekt zrealizowany został we współpracy ze świetlicą terapeutyczną im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim.

marta-konieczna_2019_9.jpeg

2.Lider projektu: Artur Pierzyński z Centrali PGE GiEK

„Z energią przez świat” to projekt edukacyjny, łączący przekazanie wiedzy z zakresu wytwarzania energii z budową lokalnego partnerstwa, który zrealizowany został z Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie;

ap1.jpg

3.Lider projektu: Paulina Król-Migała z Centrali GiEK

Zrealizowany na rzecz Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie projekt „Przedszkolna Grupa Energii … Prąd otacza mnie, a Ja – Przedszkolak to wiem!!!” poprzez zabawę przybliżył przedszkolaków do świata elektryczności, tworząc równocześnie ciekawe pomoce dydaktyczne.

p-migala_wolontariat.jpg

4.Lider projektu: Karol Mateusiak z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

„Oaza zieleni – miejsce spokoju, harmonii i wyciszenia” to projekt zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach którego udało się stworzyć dla osób niepełnosprawnych miejsce bezpieczne i wolne od czynników wywołujących stres.

belchatow-karol-mateusiak-oaza-zieleni-miejsce-spokoju-harmonii-i-wyciszenia-.jpg

5.Lider projektu: Tomasz Tarnowski z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Projekt „Z LED za pan brat” zrealizowany został w Zespole Szkół w Burzeninie i polegał na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego, przy wykorzystaniu spektaklu teatralnego „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”, opowiadającego o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej;

belchatow-tomasz-tarnowski-z-led-za-pan-brat-.jpg

Lokalizacja: Turów/Bogatynia

6. Lider projektu: Małgorzata Wójcicka-Milewska z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Projekt „Edukacja i turystyka piesza trasami pełnymi energii”, który zrealizowany został z Sołectwem Jasna Góra, dzięki któremu odnowiono ścieżkę turystyczną, na której powstały ławki oraz tablice informacyjne z mapą terenu oraz dodatkowe ścieżki dla turystów odwiedzających tą malowniczą wieś. Finałem była gra terenowa pt. „Z energią w tle” oparta na zasadach geocachingu oraz quiz wiedzy o Kopalni i Elektrowni Turów;

malgorzata-wojcicka-milewska.jpg

7.Lider projektu: Dorota Bojakowska z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

„Bycie eko – warunkiem przetrwania ludzkości” to projekt, który zrealizowany został na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni i połączył cykl szkoleń o tematyce ekologicznej, z remontem ławek znajdujących się na szkolnym patio, zagospodarowaniem terenu wokół, nasadzeniem roślinności, pomalowaniem muru w motywy bajkowe związane z ekologią i przywróceniem tego miejsca szkolnej społeczności;

turow-dorota-bojakowska-bycie-eko-warunkiem-przetrwania-ludzkosci-.jpg

8.Lider projektu: Wojciech Sawicki z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Przeprowadzenie dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie zajęć warsztatowych na temat kształtowania odpowiedzialnych nawyków związanych z efektywnością energetyczną oraz korzyści wynikających z oszczędzania energii w szkole i domu, który zrealizowany został na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu;

wojciech-sawicki.jpg

9.Lider projektu: Andrzej Szostak z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Projekt „LEDszkole”, który realizowany został na rzecz Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, zakładał wymianę oświetlenia w placówce na energooszczędne, a także przybliżenie najmłodszych na czym polega praca elektryka oraz nauczenie najmłodszych energooszczędnego i efektywnego korzystania z energii elektrycznej na co dzień;

andrzej-szostak.jpg

10.Lider projektu: Dariusz Olechnik z Elektrowni Turów

W ramach projektu zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni; „Z rakietą przy stole” zakupiono stoły do gry w ping-ponga oraz zorganizowano zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych. Inicjatywa miała na celu popularyzację zdrowego stylu życia.

bartosz-olechnik.jpg

11.Lider projektu: Sylwester Ignatowicz z Elektrowni Turów

Dzięki projektowi podniesienia efektywności energetycznej pomieszczeń świetlicy wiejskiej, który zrealizowany został w Opolnie Zdroju, w pomieszczeniu tym zamontowano rolety, drzwi oraz instalacje energooszczędnego oświetlenia, dzięki czemu przebywające w nim dzieci będą mogły spędzać w nim czas w cieple i lepszych warunkach. Dodatkowo warsztaty i quiz dla mieszkańców oraz konkurs rysunkowy pn. „Kraina energii dla dzieci” przybliżyły wiedzę o energii oraz metodach jej oszczędnego użycia.

turow-sylwester-ignatowicz-podniesienie-efektywnosci-energetycznej-pomieszczen-swietlicy-wiejskiej.jpg

Lokalizacja: Zespół Elektrowni Dolna Odra

12.Lider projektu: Iwona Szostak z Zespołu Elektrowni Dolna Odra

Projekt „Klub Terapeutyczny”, który zrealizowany został we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kołem w Gryfinie, którego celem było utworzenie przestrzeni sprzyjającej profesjonalnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym.

zedo-iwona-szostak-klub-terapeutyczny-.jpg

13.Lider projektu: Sylwia Korczak z Centrali PGE GiEK

Projekt polegający na odtworzeniu radiowęzła szkolnego oraz na organizacji warsztatów z korzystania z tego kanału komunikacji zrealizowany został w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Szkolna mini rozgłośnia radiowa spełnia w placówce oświatowej wiele funkcji, m.in. edukacyjną, alarmową, informacyjną a także rozrywkową. Projekt miał na celu ułatwienie organizacji szkoły oraz poprawę komunikacji pomiędzy gronem pedagogicznym a jej uczniami szkoły.

zedo-sylwia-korczak-odtworzenie-radiowezla-szkolnego-i-warsztaty.jpg