Dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Centrali / wybranego Oddziału lub mailowo na adres Pracownika Departamentu HR:

Joanna Moczyńska
tel. 44 737 76 33
e-mail: joanna.moczynska@gkpge.pl