Medale zasłużonym pracownikom reprezentującym środowiska związane z energetyką i wydobyciem kopalin, a także pracami badawczo-rozwojowymi i nauką, wręczył minister energii Krzysztof Tchórzewski 17 kwietnia.

stanislaw-zuk-z-ministrem-energii-krzysztofem-tchorzewskim.jpg

– To dla mnie zaszczytne wyróżnienie. Mam wielką satysfakcję, że moja praca i działalność zostały docenione w tak szczególnym kontekście, związanym z okrągłą rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, a ja znalazłem się w gronie osób, które mają swój udział w tym, jak dzisiaj wygląda Polska – mówi Stanisław Żuk, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Wiceprezes Stanisław Żuk od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą wydobywczo-energetyczną. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studium podyplomowego „Menadżer w przemyśle”. Od 1974 r. był związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów, w której rozpoczynał pracę na stanowisku robotniczym. Następnie sprawował funkcje kierownicze, a w 1999 r. został powołany na Tymczasowego Kierownika KWB Turów. W latach 2000–2010 pełnił funkcję prezesa zarządu, a w latach 2010–2013 Dyrektora Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W latach 2004-2018 był prezesem zarządu Związku Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego. Od 2006 r. współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Angażuje się w krajowy proces legislacyjny stanowienia prawa na poziomie ustaw i rozporządzeń poprzez opiniowanie projektów. Aktywnie uczestniczył w procesach konsolidacji sektora elektroenergetycznego związanych z utworzeniem Grup Kapitałowych BOT, PGE i spółki PGE GiEK SA. W latach 1994-1998 był radnym gminy Zawidów i delegatem do Sejmiku Województwa Jeleniogórskiego, w latach 1998-2002 był radnym Województwa Dolnośląskiego, natomiast w latach 2002-2018 był radnym i Przewodniczącym Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Medal dla osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej

medalab-mini.jpg

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości jest polską odznaką okolicznościową ustanowioną uchwałą Rady Ministrów (z dnia 8 maja 2018 r.) dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Na awersie medalu widnieje orzeł w koronie. Wokół niego umieszczono wizerunki współtwórców polskiej niepodległości: Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i Józefa Hallera. Na rewersie widnieje napis „To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i Wy”, a także wizerunek Legionów Polskich.

dyplom-mini.jpg