Szczegóły dotyczące postępowań konkursowych znajdują się na stronie: https://pgegiek.pl/Konkurs-na-Czlonkow-Zarzadu.