Zarówno przedstawiciele pracowników jak i pracodawców zgodnie podkreślają, że ugoda nie byłaby możliwa bez elastyczności obu stron. Zawarte porozumienia są także przykładem skutecznie realizowanego dialogu społecznego w PGE GiEK.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zatrudnia łącznie prawie 16,5 tysiąca pracowników, którzy pracują w naszych elektrowniach, kopalniach i elektrociepłowniach. Porozumienia zamykające kwestie sporne ze Stroną Społeczną, zostały podpisane we wszystkich 12 oddziałach naszej spółki. W PGE GiEK mamy w sumie 59 związków zawodowych. Z każdym z nich prowadzone były negocjacje, które zakończone zostały sukcesem. Obecnie finalizujemy jeszcze rozmowy z dwoma związkami z lokalizacji Turów, m.in. brakuje nam podpisu przewodniczącego NSZZ Solidarność, Wojciecha Ilnickiego, z turoszowskiej kopalni – mówi Marek Szydłowski, dyrektor Departamentu HR PGE GiEK. Skuteczny dialog społeczny nie jest działaniem doraźnym, lecz procesem ciągłym. My o tym wiemy, a dowodem na to są nasze wspólne sukcesy. Ponad 250 podpisanych porozumień ze związkami zawodowymi w ciągu ostatnich dwóch lat to imponujący wynik – dodaje dyrektor.

To dla nas bardzo ważne aby teraz, przed zbliżającą się Barbórką, wszystkie sprawy pracownicze były uregulowane – zaznaczył Bogumił Tyszkiewicz, przewodniczący Międzyzakładowego Zespołu Konsultacyjnego Kopalni i Elektrowni Turów. W imieniu naszych pracowników cieszę się, że po trwających kilka miesięcy negocjacjach udało się wypracować rozwiązania korzystne dla załogi. Nas wybierają ludzie – dlatego powinniśmy dbać o ich zarobki, o ich osłonę socjalną. Jesteśmy także powołani do kontrolowania pracodawcy w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i zakładowych układów zbiorowych. Na tym polu MZK Kopalni i Elektrowni Turów nie ma w stosunku do pracodawcy jakichkolwiek zastrzeżeń – dodaje Bogumił Tyszkiewicz.

Od początku kadencji obecnego zarządu PGE GiEK, w spółce odbyło się ponad 600 spotkań pracodawców ze stroną związkową. Efektem prowadzonych rozmów były liczne porozumienia regulujące kluczowe dla pracowników kwestie w obszarze etatyzacyjnym, płacowym, organizacyjnym i socjalnym. Od 2016 roku w PGE GiEK funkcjonuje prawny model relacji pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, dzięki któremu możliwy jest udział strony społecznej w formułowaniu strategicznych kierunków rozwoju spółki, bez wywoływania niepokojów społecznych.