PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako właściciel bocznic kolejowych, realizuje obowiązek opracowania statutu zwanego dalej „statutem sieci”, na podstawie art. 32 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 710).

 

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wprowadził Uchwałą z dnia 25.02.2020 roku „Statut sieci kolejowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”, który prezentujemy poniżej.