PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako właściciel bocznic kolejowych, realizuje obowiązek opracowania statutu zwanego dalej „statutem sieci”, na podstawie art. 32 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2117).

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wprowadził Uchwałą z dnia 19.06.2019 roku „Statut sieci kolejowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”, który prezentujemy poniżej.

Załączniki:

Data publikacji 24.06.2019 rok