PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna dołączyła do prestiżowego grona firm, które współpracują z Uniwersytetem Łódzkim. Przyznanie naszej firmie tytułu Partnera Innowacyjnej Edukacji to inicjatywa w ramach programu „Uniwersytet Łódzki dla pracodawców”. W ramach tego projektu firmy partnerzy mogą korzystać z unikalnych projektów polegających na transferze innowacji, dostępie do badań przeprowadzanych przez pracowników UŁ dla przedsiębiorstw oraz uczestniczyć we wspólnych działaniach z kadrą naukową uniwersytetu. – Tytuł Partnera Innowacyjnej Edukacji jest dla nas kolejnym etapem zacieśniania prowadzonej już od jakiegoś czasu współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Uczestnictwo w projektach inicjowanych przez uniwersytet daje nam między innymi możliwość włączenia się w proces odpowiedniego przygotowywania absolwentów do potrzeb rynku pracy. Dzięki temu studenci mogą nabywać kompetencje, których poszukują pracodawcy, a my jako pracodawca będziemy korzystać z tego, że przyszli pracownicy mają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje – powiedział Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Uroczystość wręczenia tytułów Partnerów Innowacyjnej Edukacji miała miejsce na Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 17 października 2011r. i była częścią uroczystego posiedzenia Senatu UŁ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna podejmuje działania mające na celu wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie biznes - nauka i szkolnictwo wyższe. W związku z tym, w roku bieżącym podpisane zostały umowy o współpracy naukowo-technicznej z uczelniami wyższymi t.j.: Akademia Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Łódzki oraz Politechniki Łódzka, Warszawska, Wrocławska i Gdańska. Celem ww. porozumień współpraca pomiędzy uczelniami i PGE GiEK SA, a w szczególności wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni wyższych przy jednoczesnym wsparciu z naszej strony, działalności naukowej i dydaktycznej.