W dniu 9 stycznia 2013 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie oraz Megatem EC Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie podpisały List intencyjny w celu współpracy przy badaniu uwarunkowań i możliwości budowy bloku energetycznego spalającego biomasę.   W ramach współpracy rozpatrywane będą następujące warianty:

  • budowa bloku energetycznego dedykowanego do spalania biomasy i ewentualnie paliw alternatywnych np. pochodzących z przeróbki odpadów komunalnych;
  • modernizacja istniejących urządzeń wytwórczych EC Megatem;
  • budowa nowego bloku gazowo-parowego na terenie PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków.
W celu określenia możliwości i ram wzajemnej współpracy powołana zostanie Grupa Robocza składająca się z pracowników obu spółek.   Podjęta współpraca ma korzystnie wpłynąć na zapewnienie dostaw ciepła systemowego do miasta Lublin przy optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.   Kontakt dla dziennikarzy ze strony PGE GiEK SA: Beata Nawrot-Miler Rzecznik Prasowy PGE GiEK SA tel. +48 609 696 879 e-mail: beata.nawrot-miler@gkpge.pl   Kontakt dla dziennikarzy ze strony Megatem EC Lublin Sp. z o.o.: Tadeusz Karczmarczyk Prezes Zarządu Megatem EC Lublin Sp. z o.o. tel. +48 81 461 37 37 e-mail: sekretariat@megatem-ec.pl