Czterech absolwentów Politechniki Łódzkiej zostało zwycięzcami konkursu o jednorazowe stypendium naukowe w konkursie Pro – Energia. Fundatorem nagród finansowych jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., która po raz drugi organizuje konkurs wraz z łódzką uczelnią. Konkurs Pro-Energia adresowany jest do absolwentów Politechniki Łódzkiej kierunków związanych z produkcją i transportem energii, ochroną środowiska i zarządzaniem.

Celem konkursu jest wspieranie i nagradzanie najlepszych absolwentów Politechniki Łódzkiej, z którą od lat blisko współpracujemy, realizując wiele projektów, m.in.  przedsięwzięć badawczo – rozwojowych, programy stypendialne, czy praktyki studenckie – powiedział Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

Na podstawie liczby punktów rankingowych uzyskanych przez studentów za osiągnięcia oraz za ocenę ze studiów, kapituła konkursu, którą tworzyli przedstawiciele PGE GiEK S.A. oraz Politechniki Łódzkiej przyznała 4 stypendia. Pierwszą nagrodę otrzymała Anna Kamińska, absolwentka inżynierii procesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, a drugą Anna Sowińska, która w br. ukończyła logistykę na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Dwoje absolwentów Tomasz Adrianowski (ukończony kierunek: informatyka) i Ewa Wojtarkowska (ukończony kierunek: energetyka) zostało sklasyfikowanych ex aequo na miejscu trzecim.

- Konkurs jest elementem wielowątkowej współpracy Politechniki Łódzkiej z PGE GiEK i realizacji jednego z priorytetów działalności Uczelni jakim jest kooperacja z  krajowym środowiskiem gospodarczym w obszarze kształcenia kadr inżynierskich i menedżerskich – powiedział Bogdan Żółtowski, pełnomocnik rektora Politechniki Łódzkiej ds. studenckich.