Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w dniu 30.06.2015 r., poniżej załącznik z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym.

Załącznik: