Informacja, o której mowa w art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 ze zm.)

Lokalizacja sieci ciepłowniczej oraz źródła zasilania Oznacze-nie sieci zgodnie
z koncesją na przesył i dystry-bucję ciepła
Udział ciepła wytworzonego
z odnawialnych źródeł energii
w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w 2015 r.
[%]
Udział ciepła
z instalacji termicznego przekształcania odpadów
w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w 2015 r.
[%]
Udział ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w 2015 r.
[%]
Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu Sieć nr 1 0,00 0,00 0,00
Sieć nr 2
Oddział KWB Bełchatów
w Rogowcu
Sieć nr 1 0,00 0,00 0,00
Sieć nr 2
Oddział Elektrownia Turów
w Bogatyni
Sieć nr 1 4,80 0,00 0,00
Sieć nr 2
Sieć nr 3
Sieć nr 4
Oddział Elektrociepłownia Kielce w Kielcach Sieć 7,33 0,00 0,00
Oddział Elektrociepłownia Gorzów w Gorzowie Wielkopolskim przy
ul. Energetyków 6
w skład którego wchodzi Ciepłownia „Zakanale”, zlokalizowana w Gorzowie Wielkopolskim przy
ul. Małorolnych 20
Sieć 0,00 0,00 0,00
Oddział Elektrociepłownia Bydgoszcz w Bydgoszczy Sieć 0,00 0,00 0,00
Oddział Elektrociepłownia Zgierz w Zgierzu Sieć nr 1 0,00 0,00 0,00
Sieć nr 2
Oddział Zespół Elektrownia Dolna Odra,
Elektrownia Dolna Odra
w Nowym Czarnowie
Sieć nr 1 3,54 0,00 0,00
Sieć nr 2
Sieć nr 3
Sieć nr 4
Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w Rzeszowie Sieć nr 1 0,00 0,00 0,00
Sieć nr 2
Oddział Elektrownia Opole
w Brzeziu
Sieć 3,59 0,00 0,00

Pliki do pobrania

pgegiek_site