Realizacja projektu:

„BUDOWA INSTALACJI DO WYCHWYTYWANIA, TRANSPORTU I GEOLOGICZNEGO SKŁADOWANIA CO2 (CCS – CARBON CAPTURE AND STORAGE)”

Projekt obejmuje:– uzyskanie dla nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW statusu „capture ready” poprzez dostosowanie generalnego planu budowy bloku 858 MW i wykonanie niezbędnych modyfikacji w systemach technologicznych bloku (retrofit), celem przystosowania jednostki do zabudowy instalacji wychwytu CO2,– budowę instalacji do wychwytywania CO2 ze spalin bloku energetycznego 858 MW,– budowę stacji sprężania CO2, rurociągu transportowego, magazynu podziemnego składowania, stacji zatłaczania i monitoringu.

www.ccsnetwork.eu