Zarząd

Skład Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

 

Jacek Kaczorowski

Jacek Kaczorowski

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w 1981 roku w KWB Bełchatów, gdzie zajmował m.in. stanowiska Głównego Inżyniera a następnie Dyrektora Zakładu Robót Inżynieryjno Budowlanych, pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Kopalni Bełchatów.

Roman Forma

Roman Forma

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w dziale księgowości inwestycyjnej KWB Bełchatów, pełnił również funkcję Członka Zarządu Kopalni Bełchatów a także funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

Waldemar Szulc

Waldema Szulc

Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej; w latach 1984-1999 pracownik Elektrowni Bełchatów, następnie członek Zarządu PEC w Bełchatowie (wiceprezes, prezes).

Tadeusz Witos

Tadeusz Witos

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Były pracownik Elektrowni Turów, Elektrowni Bełchatów oraz Spółki BOT Górnictwo i Energetyka SA. W ostatnim czasie pełnił m. in. funkcję prezesa zarządu w PGE Elektrownia Opole S.A.

Stanisław Żuk

Stanisław Żuk

Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studium podyplomowego „Menadżer w przemyśle”. Od 1974 roku związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów, w której pełnił m.in. funkcję Dyrektora Oddziału. Prezes Zarządu Związku Pracodawców PPWB. Od roku 2006 jest także wiceprzewodniczącym Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Robert Imbor

Robert Imbor

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz na Politechnice Łódzkiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w KWB Bełchatów, gdzie zajmował m.in. stanowisko Głównego Inżyniera ds. Sprzętu i Transportu.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA