Zarząd

Skład Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

 

Sławomir Zawada

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektrotechnika o specjalności dyplomowej – elektrownie i gospodarka energetyczna. Już będąc studentem wrocławskiej uczelni, zdobył stypendium fundowane przez Elektrownię Turów, w której w 2002 roku rozpoczął swoją karierę zawodową, przez pięć lat pracując w wydziale ruchu bloków.

Był Prezesem Zarządu Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu, a także Zastępcą Głównego Mechanika w Kopex-Famago Sp. z o.o. odpowiadając m.in. za utrzymanie ruchu zakładu oraz inwestycje. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu PGE GiEK SA zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno – Komunalnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni.

Radosław Rasała

Radoslaw_Rasala_300

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwent studiów menedżerskich MBA (specjalizacja: finanse) na Uniwersytecie Londyńskim – nadany tytuł MBA przez Imperial College oraz University of London. W karierze zawodowej pracował zarówno dla zagranicznych jak i polskich przedsiębiorstw energetycznych, m.in. jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej w ZEC Sp. z o.o. w Katowicach. W latach 2004-2006 jako jeden z pierwszych pracowników zatrudnionych w Centrali BOT Górnictwo i Energetyka SA wraz z ówczesnym zarządem holdingu organizował i rozwijał działalność BOT GiE SA od strony powiązań finansowo-handlowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu (trzema elektrowniami systemowymi Bełchatów, Opole, Turów), a spółką dominującą BOT GiE SA. Autor publikacji z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu (np. w 35/2014 numerze Magazynu Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne). Posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia rachunkowości, a przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu w PGE GiEK S.A. pracował jako dyrektor finansowy polskiej grupy kapitałowej o profilu produkcyjnym Wkręt–met.

Krzysztof Nowicki

Krzysztof_Nowicki_300

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych i Zarządzania Mieniem

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. W latach 2006 – 2010 prowadził kancelarię prawną. Od 2010 r. Dyrektor Departamentu Prawnego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie. Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Stanisław Żuk

Stanisław Żuk

Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studium podyplomowego „Menadżer w przemyśle”. Od 1974 roku związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów, w której pełnił m.in. funkcję Dyrektora Oddziału. Prezes Zarządu Związku Pracodawców PPWB. Od roku 2006 jest także wiceprzewodniczącym Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Robert Imbor

Robert Imbor

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz na Politechnice Łódzkiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w KWB Bełchatów, gdzie zajmował m.in. stanowisko Głównego Inżyniera ds. Sprzętu i Transportu.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA