Zarząd

Skład Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

 

Sławomir Zawada

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektrotechnika o specjalności dyplomowej – elektrownie i gospodarka energetyczna. Już będąc studentem wrocławskiej uczelni, zdobył stypendium fundowane przez Elektrownię Turów, w której w 2002 roku rozpoczął swoją karierę zawodową, przez pięć lat pracując w wydziale ruchu bloków.

Był Prezesem Zarządu Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu, a także Zastępcą Głównego Mechanika w Kopex-Famago Sp. z o.o. odpowiadając m.in. za utrzymanie ruchu zakładu oraz inwestycje. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu PGE GiEK SA zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno – Komunalnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni.

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Przewodniczący Rady Porozumienia  Związku Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego

Radosław Rasała

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwent studiów menedżerskich MBA (specjalizacja: finanse) na Uniwersytecie Londyńskim – nadany tytuł MBA przez Imperial College oraz University of London. W karierze zawodowej pracował zarówno dla zagranicznych jak i polskich przedsiębiorstw energetycznych, m.in. jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej w ZEC Sp. z o.o. w Katowicach. W latach 2004-2006 jako jeden z pierwszych pracowników zatrudnionych w Centrali BOT Górnictwo i Energetyka SA wraz z ówczesnym zarządem holdingu organizował i rozwijał działalność BOT GiE SA od strony powiązań finansowo-handlowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu (trzema elektrowniami systemowymi Bełchatów, Opole, Turów), a spółką dominującą BOT GiE SA. Autor publikacji z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu (np. w 35/2014 numerze Magazynu Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne). Posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia rachunkowości, a przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu w PGE GiEK S.A. pracował jako dyrektor finansowy polskiej grupy kapitałowej o profilu produkcyjnym Wkręt-Met.

Stanisław Żuk

S_Zuk3

Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studium podyplomowego „Menadżer w przemyśle”. Od 1974 roku związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów, w której rozpoczynał pracę na stanowiskach robotniczych. Następnie sprawował funkcje kierownicze, a w 1999 r. został powołany na Tymczasowego Kierownika KWB Turów.

W latach 2000–2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a w latach 2010–2013 Dyrektora Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Od 2004 r. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, a od 2006 r. współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Marek Włóka

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a także podyplomowych studiów na kierunkach: górnictwo odkrywkowe i zarządzanie przedsiębiorstwem. Od 38 lat związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie pełnił funkcje kierownicze i zarządcze. Przez wiele lat był sztygarem oddziałowym, zastępcą głównego inżyniera ds. eksploatacji, w latach 2006-2009 – wiceprezes zarządu PGE KWB Bełchatów S.A. – dyrektor ds. zarządzania majątkiem. Następnie do 2013 roku zajmował stanowisko dyrektora ds. wykonawstwa własnego, a ostatnio pełnił funkcję głównego inżyniera ds. sprzętu technologicznego i transportu, zastępcy naczelnego inżyniera sprzętu technologicznego i transportu.

Dwukrotnie zasiadał w radzie nadzorczej KWB Bełchatów S.A. z wyboru pracowników. Członek rad nadzorczych spółek zależnych KWB Bełchatów, aktualnie przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” w Bełchatowie. Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego poprzedniej kadencji. Członek organizacji branżowych.

Krzysztof Domagała

krzysztof_domagała_R3C1356_na_www

Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania

Doktor nauk technicznych, absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej.

Od 1979 r. pracował w Elektrowni Bełchatów, gdzie m.in. od 1997 do 2007 r. kierował Zakładem Automatyki. W latach 2007-2009 pełnił funkcję prezesa zarządu bełchatowskiej elektrowni. Od 2010 do 2013 r. był członkiem zarządu PGE GiEK SA wybranym przez pracowników. Od 2013 r. ponownie w Elektrowni Bełchatów, m.in. na stanowisku głównego inżyniera ds. automatyki i elektryki.

Andrzej Kopertowski

A. Kopertowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej na kierunku projektowanie i budowa kopalń. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kopalnią węgla brunatnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1985 r. związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku samodzielnego referenta, a później inspektora technicznego w dziale technologii górniczej. Pracował również na stanowisku sztygara oddziałowego w oddziale zdejmowania nadkładu i kierownika robót górniczych odkrywki. Ostatnio pełnił funkcję głównego inżyniera Centrum Kierowania Ruchem. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Związku Zawodowego KADRA w KWB Bełchatów.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA