Elektrownia Bełchatów


Podstawową działalnością Elektrowni Bełchatów jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Produkcja energii elektrycznej w 2011 roku osiągnęła wielkość 31,1TWh, co stanowiło 90% energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jest to najwyższy udział w produkcji krajowej energii elektrycznej spośród wszystkich jej wytwórców. Ponadto Elektrownia Bełchatów ma prawie 58% udział w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego.

Moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów w momencie przekazania do eksploatacji ostatniego z bloków w dniu 12.10.1988 r. wynosiła 4.320 MW.W latach 1997 –  moc zainstalowana w Elektrowni Bełchatów była stopniowo zwiększana na wszystkich dwunastu blokach, co było efektem przeprowadzanej kolejno modernizacji turbin – o 10 MW na każdym bloku. Moc zainstalowana 12 turbozespołów Elektrowni Bełchatów na koniec  roku wynosiła MW. Efektem przeprowadzonych modernizacji turbin (części NP) jest jednocześnie zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa na każdym bloku energetycznym o około 3%. Od roku 2007 Elektrownia Bełchatów realizuje kompleksową modernizację bloków nr 3 do 12. Efektem tej modernizacji jest przedłużenie żywotności bloków jak i zwiększenie ich mocy osiągalnych. Na koniec roku 2011 zakończono modernizację czterech bloków (nr 3, 4, 5 i 6), a moc osiągalna Elektrowni wzrosła o 44 MW.

W Elektrowni Bełchatów w 2011 roku oddany został nowy blok energetyczny o mocy 858 MW. Tym samym łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów na koniec 2011 roku wyniosła 5298 MW, a moc osiągalna 5342 MW Nowy blok energetyczny spełnia wszystkie wymagania wynikające z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wykorzystywane są tutaj najnowocześniejsze i najlepsze dostępne technologie oraz światowe doświadczenia w zakresie realizacji i wyposażenia dużych bloków energetycznych. Obiekt przygotowany jest również do współpracy z instalacją CCS, czyli ma status tzw. CCS Ready. Inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla polskiej elektroenergetyki, a także ma istotne znaczenie dla utrzymania rozwoju całego regionu bełchatowskiego oraz znacznej części województwa łódzkiego.
W ostatnich latach Elektrownia Bełchatów podjęła działania mające na celu wdrożenie i utrzymanie Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Ochroną Informacji w oparciu o specjalistyczne normy krajowe i międzynarodowe. Elektrownia Bełchatów posiada Certyfikat PCBC i IQNet na Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Ochroną Informacji, spełniający wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005, PN ISO/IEC 27001:2007.

Więcej informacji na stronie internetowej www.elbelchatow.pgegiek.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA