Elektrociepłownia Gorzów

 

Podstawową działalnością Oddziału Elektrociepłownia Gorzów jest produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz jego dystrybucja głównie na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a także produkcja ciepła w lokalnych kotłowniach, znajdujących się poza zasięgiem systemu ciepłowniczego zasilanego z elektrociepłowni. Produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywa się głównie w kogeneracji.

W skład Elektrociepłowni Gorzów wchodzą dwie jednostki produkcyjne:

ECI – zakład zbudowany w latach 50., w którym w 1999 r. wyeksploatowane kotły parowe zostały zastąpione pierwszym w Polsce blokiem gazowo-parowym.

W skład ECI wchodzą:

ECII – zakład zbudowany w latach 70. W skład ECII wchodzą:

Elektrociepłownia Gorzów dysponuje osiągalną mocą elektryczną brutto w wysokości 97,5 MW oraz osiągalną mocą osiągalną na poziomie 220 MW.

W 2014 roku w Elektrociepłowni Gorzów wyprodukowano 622.640 MWh energii elektrycznej oraz 1.606.234 GJ ciepła. Stosowane paliwo to gaz ziemny zaazotowany oraz węgiel kamienny.

W skład Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wchodzą również kotłownie lokalne:

W 2014 roku w kotłowniach lokalnych Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowano 17.388 GJ ciepła.

Elektrociepłownia Gorzów posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, Środowiskiem ISO 14001:2005 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004. Obecnie jesteśmy po audycie certyfikacyjnym obszaru Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (norma ISO/IEC 27001:2013).

Więcej informacji na stronie internetowej www.ecgorzow.pgegiek.pl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA