Elektrociepłownia Gorzów

ec_gorzow_dPodstawową działalnością Oddziału jest produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz jego dystrybucja głównie na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a także produkcja ciepła w lokalnych kotłowniach, znajdujących się poza zasięgiem systemu ciepłowniczego zasilanego z Elektrociepłowni. Produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywa się głównie w kogeneracji.

W skład Elektrociepłowni Gorzów wchodzą dwie jednostki produkcyjne:

ECI – zakład zbudowany w latach 50., w którym w 1999 r. wyeksploatowane kotły parowe zostały zastąpione pierwszym w Polsce blokiem gazowo-parowym.

W skład ECI wchodzą:

ECII – zakład zbudowany w latach 70., w skład którego wchodzą:

Elektrociepłownia Gorzów dysponuje osiągalną mocą elektryczną brutto w wysokości 97,5 MW oraz osiągalną mocą cieplną na poziomie 130 MW.

W 2015 roku w Elektrociepłowni Gorzów wyprodukowano 620 961 MWh energii elektrycznej oraz 1 617 653 GJ ciepła. Stosowane paliwo to gaz ziemny zaazotowany oraz węgiel kamienny.

W skład Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wchodzą również kotłownie lokalne:

W 2015 roku w kotłowniach lokalnych Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowano 17 649 GJ ciepła.

Elektrociepłownia Gorzów posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004 oraz System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO/ICE 27001:2014.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ecgorzow.pgegiek.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA