Elektrociepłownia Gorzów

Elektrociepłownia Gorzów jest największym producentem ciepła dla 124-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego i jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie.

Od ponad 65. lat produkuje energię elektryczną i ciepło. Oba produkty Oddział wytwarza w skojarzeniu, tj. w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu do środowiska emitowana jest znacznie mniejsza ilość zanieczyszczeń.

Elektrociepłownia posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę ciepłowniczą na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, pracującą w układzie pierścieniowym, co pozwala przez cały rok w bezpieczny sposób dostarczać ciepło do odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej to obecnie 116 km.

W skład Elektrociepłowni Gorzów wchodzą trzy jednostki produkcyjne:

ECI – zespół gazowo-parowy oddany do eksploatacji w 1999 r. Był pierwszym tego typu obiektem w Polsce. Zastąpił wyeksploatowane kotły parowe, wybudowane w latach 50.

W skład ECI wchodzą:

ECII – blok węglowy, wybudowany w latach 70. To obecnie najstarsza część gorzowskiej elektrociepłowni, w której skład wchodzą:

ECIII – nowy blok gazowo-parowy przekazany do eksploatacji w lutym 2017 r. Jest podstawowym źródłem zasilania odbiorców w mieście w energię cieplną w wodzie grzewczej oraz parze technologicznej o mocy netto 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych.

W skład nowego bloku gazowo-parowego wchodzą:

Elektrociepłownia Gorzów dysponuje zainstalowaną mocą elektryczną w wysokości 243,3 MW oraz mocą cieplną na poziomie 364 MW.

W 2016 roku w Elektrociepłowni Gorzów wyprodukowano 655 104 MWh energii elektrycznej oraz 1 772 601 GJ ciepła. Stosowane paliwo to gaz ziemny zaazotowany z lokalnych złóż oraz węgiel kamienny.

W skład Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wchodzą również kotłownie lokalne:

W 2016 roku w kotłowniach lokalnych Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowano 17 959 GJ ciepła.

Elektrociepłownia Gorzów posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004 oraz System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO/ICE 27001:2014.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ecgorzow.pgegiek.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA