• przy tworzeniu hasła wykorzystuj cztery typy znaków (wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne),
  • nie udostępniaj osobom trzecim swojego identyfikatora, haseł czy kodu autoryzacyjnego,
  • nie używaj tego samego hasła do różnych kont oraz urządzeń,
  • cyklicznie zmieniaj hasła do zasobów.