• blokuj każdorazowo dostęp do swoich urządzeń gdy z nich nie korzystasz,
  • chroń sprzęt przed kradzieżą,
  • nie podłączaj zewnętrznych nośników danych, powerbanków do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności co do ich pochodzenia i bezpieczeństwa,
  • weryfikuj poprawność adresatów przed wysyłaniem e-maili,
  • ograniczaj do minimum podawanie swoich danych.