• aktualizuj na bieżąco oprogramowanie systemowe oraz programy użytkowe,
  • stosuj i aktualizuj programy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem,
  • korzystaj tylko z zaufanych programów i źródeł.