• 4 czerwca próby funkcjonalne związane z uruchomieniem taśmociągu do bloku 858 MW

  31.05.2021

  W Elektrowni Bełchatów kontynuowane są prace mające na celu jak najszybsze przywrócenie dostaw węgla do bloku energetycznego nr 14 o mocy 858 MW.  Odtwarzane są konstrukcje wsporcze taśmociągów, instalacje przeciwpożarowe, układy elektryczne, a także automatyki i sterowania. Instalacja będzie mogła ponownie rozpocząć pracę pod warunkiem dopuszczenia do eksploatacji przez uprawnionego  eksperta, zgodnie z regulacjami zawartymi w Prawie Budowlanym. Wstępnie, po dopuszczeniu, próby funkcjonalne związane z uruchomieniem taśmociągu zaplanowane zostały na 4 czerwca. Pozostała część prac obejmujących przywrócenie pełnej funkcjonalności tras nawęglania nastąpi w kolejnych tygodniach.

  Produkcja energii elektrycznej w Elektrowni Bełchatów realizowana jest zgodnie z zapotrzebowaniem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W praktyce oznacza to, że Elektrownia Bełchatów dostarcza do systemu tyle energii elektrycznej, ile wymaga operator systemu dystrybucyjnego. Aktualnie, zapotrzebowanie operatora systemu wypełniane jest przez 8 bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów.

  Nad określeniem przyczyny pożaru pracuje powołana w tym celu specjalna komisja. Efektem prac komisji będzie także określenie wysokości strat, które powstały w wyniku zdarzenia.

 • Prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski: pracownicy Kompleksu Turów i mieszkańcy regionu mogą być spokojni o jego dalsze funkcjonowanie i swoje miejsca pracy

  25.05.2021

  25 maja w Bogatyni odbyło się spotkanie Jacka Sasina, wicepremiera, ministra aktywów państwowych, Artura Sobonia, wiceministra aktywów państwowych i Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, z pracownikami Kopalni i Elektrowni Turów.

 • Zakończyły się prace porządkowe po pożarze w Elektrowni Bełchatów

  25.05.2021

  W Elektrowni Bełchatów zakończyły się prace porządkowe miejsca pożaru, do którego doszło w sobotę 23 maja przed południem.

 • W Elektrowni Bełchatów trwają przygotowania do remontu

  23.05.2021

  Na dzień dzisiejszy, postój bloku 858 MW i związany z tym remont układu nawęglania planowany jest do końca maja.

 • PGE udostępnia decyzję środowiskową dotyczącą kontynuacji wydobycia w kopalni Turów

  23.05.2021

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w styczniu 2020 r. po zakończeniu szerokich konsultacji transgranicznych z Republiką Czeską i Niemiecką oraz po spełnieniu szeregu warunków określonych przepisami prawa polskiego i europejskiego.   Było to kluczowym elementem przedłużenia koncesji, w celu dalszego, legalnego prowadzenia działalności wydobywczej do 2044 r. na obszarze o połowę mniejszym niż w określony w koncesji z 1994 r.

pgegiek_site