Sokoły wędrowne, które są jednymi z najwrażliwszych i najrzadziej występujących w Polsce ptaków, czują się doskonale w Elektrowni Bełchatów, o czym świadczy fakt, że od 2019 r. wybierają to miejsce na powiększenie rodziny. Ich obecność w największej polskiej elektrowni jest potwierdzeniem, że te wyjątkowe drapieżniki mają zapewnione u nas najlepsze warunki do życia – podkreśla Sławomir Podkówka, reprezentujący zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Sokoły zostały zaobrączkowane przez ornitologów ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Maluchy są zdrowe i wkrótce wyfruną z rodzinnego gniazda.

Sokoły wędrowne zadomowiły się w bełchatowskiej elektrowni w 2019 roku na wysokości 75 metrów. Para sokołów wędrownych osiadła wówczas na galerii nawęglania jednego z 13 bloków energetycznych. Galerie nawęglania bloków energetycznych bełchatowskiej elektrowni wydają się być dla sokołów wędrownych ulubionymi miejscami do zakładania gniazd, ponieważ w kolejnych latach, jak również i w tym roku, te chronione ptaki wybrały właśnie galerię nawęglania na miejsce do wychowania nowego potomstwa. Od 2019 r. w Elektrowni Bełchatów przyszło na świat aż 13 piskląt sokoła wędrownego.

Sokoły wędrowne obdarzyły obiekty PGE wyjątkową sympatią. Ich gniazda znajdują na kominach Elektrowni Dolna Odra oraz w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Dzięki zamontowanym kamerom można obserwować pary sokołów wędrownych na kominie elektrociepłowni w Gdyni, elektrociepłowni w Lublinie Wrotków i elektrociepłowni w Toruniu (kamery online). Obserwacja życia sokołów wędrownych cieszy się ogromną popularnością i jest okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat prac związanych z odbudową populacji tego gatunku ptaków.

pgegiek_site