Górnicy, naukowcy oraz eksperci z krajów europejskich rozmawiali o szansach i zagrożeniach związanych z obecnymi przemianami w branży elektroenergetycznej. Zmiany te wynikają z transformacji energetycznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, którego głównym celem jest osiągnięcie przez Unię Europejską w 2050 r. zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu powołany został Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wspierający regiony górnicze i wysokoemisyjne w przechodzeniu na niskoemisyjne źródła energii, o których wspomniał Sławomir Podkówka, wiceprezes zarządu ds. finansowych, reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Sławomir Podkówka podkreślił znaczenie energetyki konwencjonalnej opartej na węglu brunatnym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski w dobie transformacji.

Węgiel brunatny w polskiej energetyce i gospodarce funkcjonuje od lat. Obok węgla kamiennego jest podstawowym źródłem energii pierwotnej zapewniającej stabilny poziom produkcji energii elektrycznej. Należy przy tym zaznaczyć, że jest najtańszym obecnie paliwem dostępnym na rynku, zapewniającym jednocześnie bezpieczeństwo dostaw i produkcji na wysokim poziomie, co jest nie do przecenienia w wymiarze niezależności energetycznej kraju, zwłaszcza w obliczu obecnego kryzysu surowcowego w Europie – dodał prezes Sławomir Podkówka.

Węgiel, prąd, praca i rozwój - szanse i zagrożenia transformacji w regionie bełchatowskim

Profesor Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK, podczas wystąpienia otwierającego sesję referatową zwrócił uwagę na szanse i zagrożenia dla regionu bełchatowskiego związane z transformacją. Wśród szans profesor wymienił potencjał miejsca związany z istniejącą infrastrukturą, w tym siecią transportu drogowego i kolejowego, siecią elektroenergetyczną oraz  wykwalifikowaną kadrą.

- Kompleksu energetycznego nie da się zastąpić w stu procentach, jednakże Bełchatów może w dalszym ciągu stanowić centrum polskiej energetyki. Byłoby to rozsądne rozwiązanie w kontekście istniejącej wykwalikowanej kadry, lokalizacji w centralnym punkcie kraju czy też istniejącej infrastruktury strategicznej, w tym sieci elektroenergetycznych - podkreślił wiceprezes Zbigniew Kasztelewicz.

Profesor mówił także o przyszłości bełchatowskiego kompleksu, w tym o rekultywacji Kopalni Bełchatów w kierunku wodnym. Zakończenie eksploatacji w Polu Bełchatów – jednym z dwóch wyrobisk górniczych bełchatowskiej kopalni, planowane jest na ok. 2026 r. Proces wypłycania Pola Bełchatów, który jest niezbędny do właściwego przygotowania Pola do zalania wodą, kontynuowany będzie do ok. 2033 r. Dla Pola Szczerców, drugiego wyrobiska górniczego Kopalni Bełchatów,  eksploatacja przewidziana jest do ok. 2038 r., natomiast proces przygotowania go do napełniania wodą rozpocznie się około 2050 r. i potrwa do lat siedemdziesiątych XXI w. Docelowo w dwóch polach wydobywczych bełchatowskiej kopalni powstaną dwa najgłębsze w Polsce jeziora. Prowadzone działania są jednym z elementów transformacji regionu bełchatowskiego.

- Łącznie powierzchnia zbiorników, to ponad 3800 ha, pojemność ponad 3 mld m3 a maksymalna głębokość to ok. 170 m - podał Zbigniew Kasztelewicz.

W swoim wystąpieniu mówił także na temat koncepcji zagospodarowania terenów Kopalni Bełchatów jako największego ośrodka rekreacyjnego w Polsce. Podał też przykłady rewitalizacji terenów pogórniczych w Polsce, Niemczech i Czechach.

Do zmian w regionie bełchatowskim odniósł się również doktor Maciej Kozakiewicz, pełnomocnik marszałka województwa łódzkiego do spraw transformacji w województwie łódzkim. Podał, że  Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla regionu bełchatowskiego przewiduje kwotę 1,5 mld złotych.

Pokongresowa uchwała trafi do decydentów

W kongresie wzięli udział przedstawiciele prestiżowych ośrodków naukowych oraz wybitni specjaliści związani z branżą górniczą i energetyczną z kraju i zagranicy. W konferencji udział wzięli także parlamentarzyści z regionu m.in. senator Wiesław Dobkowski, marszałek senior Antoni Macierewicz, oraz posłowie Małgorzata Janowska i Grzegorz Lorek.

W trakcie pięciu sesji referatowych zaprezentowano kilkadziesiąt referatów związanych, m.in. ze zmianą paradygmatu bezpieczeństwa energetycznego po napaści Rosji na Ukrainę, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi dla branży, sytuacją sektora górnictwa węgla brunatnego w Bułgarii czy Niemczech, a także przyszłym wykorzystaniem terenów pogórniczych po zakończeniu eksploatacji.

Goście mieli okazję zwiedzić Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownię Bełchatów. Kongresowi towarzyszyła wielobranżowa sesja wystawiennicza, na której swoje produkty i osiągnięcia prezentowali przedstawiciele sektora wydobywczego i elektroenergetycznego.

Kilkadziesiąt zgłoszonych i opublikowanych w specjalnym wydawnictwie referatów oraz przeprowadzona dyskusja w czasie obrad pozwoliły na sformułowanie uchwały kongresowej, którą uczestnicy skierują do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, a także naukowych ośrodków opiniotwórczych.

Sponsorem kongresu była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a honorowy patronat objęło Ministerstwo Aktywów Państwowych. 

pgegiek_site