Nasze oddziały

Sympozjum otworzyli Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki która była tradycyjnie honorowym gospodarzem sympozjum, a także Adam Grzeszczuk, prezes zarządu BMP i  organizator konferencji.

 

Podczas imprezy odbyły się 2 debaty oraz 11 paneli tematycznych. Szczególne zainteresowanie wzbudziło forum energetyczne „Zmieniamy się. Ewolucja to czy już rewolucja?” z udziałem m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Andrzeja Piotrowskiego, a także p. Radosława Rasały – Wiceprezesa PGE GiEK SA ds. Finansowych. W trakcie forum poruszono wiele tematów istotnych dla energetyki, m.in. związanych z przyszłością węgla w miksie energetycznym Polski, bezpieczeństwem kraju oraz strategią dla sektora. Tegoroczne debaty z kolei zdominowała tematyka wyzwań – środowiskowych w kontekście wejścia w życie konkluzji BAT, wyzwań związanych z innowacyjnością, efektywnością energetyczną, jak również kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego.

Dla naszej branży  istotny jest fakt, że w perspektywie kilkudziesięciu lat priorytetem polityki energetycznej Polski nadal pozostaje  energetyka oparta na węglu. Polska powinna pozostać niezależna energetycznie. Nasze rodzime zasoby węgla kamiennego i brunatnego pozostaną  stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju. My już dziś sięgamy dalej, planujemy nowe odkrywki – mówił w przemówieniu otwierającym sympozjum Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK.

Tradycyjnie sympozjum towarzyszyła wystawa firm związanych z energetyką. W tym roku zaprezentowało się ponad 90 wystawców.

Pierwszy dzień sympozjum zakończył się Galą Energetyki, podczas której wręczone zostały Klucze Sukcesu, przyznawane przez redakcję „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju polskiej energetyki. W tym roku otrzymali je: prof. Zbigniew Kasztelewicz za wkład w rozwój polskiej energetyki oraz spółka PKN Orlen za inwestycje energetyczne. Wieczór uświetnił występ Ani Wyszkoni.

pgegiek_site