W uroczystości, oprócz pracowników elektrowni, wzięło udział wielu gości, w tym poseł na Sejm RP Artur Szałabawka, wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann, a także zastępca burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler. Na akademii nie zabrakło również przedstawicieli władz instytucji państwowych, świata nauki, duchowieństwa oraz związków zawodowych.

Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentowali Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych i transformacji oraz Waldemar Lutkowski, wiceprezes zarządu.

Norbert Grudzień w swoim przemówieniu podkreślił, że Elektrownia Dolna Odra stale prowadzi programy inwestycyjne mające na celu sprostanie coraz bardziej rygorystycznym przepisom z zakresu ochrony środowiska. 

Elektrownia Dolna Odra przywiązuje bardzo dużą wagę do działań proekologicznych i ograniczania wpływu na otoczenie. Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych, wszystkie elektrownie PGE GiEK, w tym również Elektrownia Dolna Odra, wypełniają z zapasem wyznaczone dla nich limity emisyjne zawarte w pozwoleniach zintegrowanych. To dzięki realizowanym na bieżąco inwestycjom utrzymaniowym, bloki energetyczne Elektrowni Dolna Odra cechują się wysoką dyspozycyjnością i jednocześnie niską awaryjnością, co w praktyce oznacza, że w każdym momencie są w stanie dostarczyć do systemu tyle energii, ile aktualnie potrzebuje operator systemu przesyłowego – mówił Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych i transformacji PGE GiEK.

Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra, składając życzenia zwrócił uwagę, że najważniejszym ogniwem elektrowni są jej pracownicy.

– To właśnie dzięki wysokiemu zaangażowaniu pracowników, Dolna Odra osiągnęła w mijającym roku najlepsze wskaźniki dyspozycyjności i awaryjności w Polsce. Elektrownia Dolna Odra została uznana przez Agencję Rynku Energii za najbardziej dyspozycyjną i najmniej awaryjną spośród wszystkich krajowych elektrowni z blokami 200 MW na węgiel kamienny. Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia właśnie bez wykwalifikowanych pracowników – zaznaczył Sylwester Chruszcz, dyrektor elektrowni.

Jak co roku, podczas uroczystości wręczono państwowe, branżowe i honorowe odznaczenia. Medalem „Za długoletnią służbę” uhonorowano 26 pracowników. Resortową odznakę „Za Zasługi dla Energetyki” otrzymało trzech pracowników, a „Za zasługi dla spółki PGE GiEK” wyróżniona została jedna osoba. Ponadto, w tym roku w Elektrowni Dolna Odra było aż 100 jubilatów, spośród których dziesięciu świętowało 45-lecie pracy.

pgegiek_site