Oprócz członków klubu krwiodawców z bełchatowskiej kopalni, krew oddało aż 42 pełnoletnich uczniów z Zespołów Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i nr 2 oraz I i II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Dla wielu z nich był to debiut w roli krwiodawców.

W historii Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi z Kopalni Bełchatów była to już 282. akcja i kolejna ze wskazaniem dla osób, które pilnie potrzebują niezastąpionego leku. Szczególne podziękowania za imponującą aktywność należą się bełchatowskim szkołom średnim - tak duże zaangażowanie młodzieży w zbiórkę krwi pokazuje, że młodzi ludzie z pełną świadomością włączają się w ważne inicjatywy, które mogą uratować czyjeś zdrowie i życie.

Podczas akcji uczestnicy mogli również zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku.

Kluby HDK w kopalniach i elektrowniach spółki PGE GiEK liczą obecnie prawie 570 członków. W minionym roku w 18 akcjach, podczas których oddano 332 litry krwi, uczestniczyło 847 pracowników firmy.

pgegiek_site