Nasze oddziały

Złożenie pozwu zapowiedział 13 lutego 2020 r. Paweł Szypulski – Prezes Fundacji Greenpeace Polska.

Obecnie trwa analiza prawna pozwu. PGE GiEK  złoży odpowiedź na pozew w wyznaczonym terminie.

pgegiek_site