W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, rodzina sokołów wędrownych wybrała na miejsce powiększenia swojej rodziny jedną z galerii nawęglania Elektrowni Bełchatów. Ten rzadki i chroniony gatunek zadomowił się tu w 2019 roku. Od tego czasu przyszło na świat aż 13. piskląt sokoła wędrownego, które niedługo po wykluciu zostały zaobrączkowane. Młoda samiczka, która przyszła na świat w tym roku, również otrzymała od ornitologów ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” swoją obrączkę.

Sokół wędrowny jest jednym z najrzadziej występujących gatunków ptaków drapieżnych w Polsce, który jest zagrożony wyginięciem. Grupa PGE od 21 lat aktywnie działa na rzecz odtworzenia jego populacji w Polsce. Ptaki tego gatunku darzą elektrownie i elektrociepłownie PGE wyjątkową sympatią. Ich gniazda znajdują się również na kominach Elektrowni Dolna Odra oraz w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Dzięki zamontowanym kamerom można obserwować pary sokołów wędrownych na kominie elektrociepłowni w Gdyni, elektrociepłowni w Lublinie Wrotków i elektrociepłowni w Toruniu. Obserwacja życia sokołów wędrownych cieszy się ogromną popularnością i jest okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat prac związanych z odbudową populacji jednego z najrzadszych ptaków objętych ścisłą ochroną.

Oprócz sokołów wędrownych, na terenie bełchatowskiej elektrowni odnotowuje się obecność innych gatunków ptaków podlegających ochronie. Są to m.in. pustułki należące do rodziny sokołowatych, bytujące w bliskim sąsiedztwie urządzeń blokowych.

pgegiek_site