W każdej akcji „Lasów Pełnych Energii” staramy się angażować różne grupy do wspólnego dbania o środowisko naturalne. Dlatego lasy sadziły z nami przedszkolaki, pracownicy PGE, strażacy z lokalnych jednostek OSP i uczniowie rybnickich szkół. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu wszystkich uczestników akcji „Lasy Pełne Energii” udało się do tej pory posadzić wiele drzew w pobliżu Elektrowni Rybnik, a tylko w tym roku przybyło tu około tysiąca nowych sadzonek sosny – podkreśla Katarzyna Dutkiewicz, prezes zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik.

„Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który jest prowadzony od ponad 23 lat. Co roku wiosną, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności, sadzą drzewa na terenie nadleśnictw.

Takie działania cieszą się sporym zainteresowaniem uczniów i nikogo nie trzeba specjalnie namawiać do udziału. Po pierwsze dlatego, że jest to urozmaicenie zajęć szkolnych, ale przede wszystkim daje satysfakcję z tego, że można samemu mieć wpływ na otaczające nas środowisko i zrobić coś nie tylko dla siebie – mówi Marek Holona, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku. – Nie bez znaczenia jest to, że sadzimy lasy w okolicy. To tutaj uczniowie jeżdżą ścieżkami rowerowymi czy chodzą na spacery. Myślę, że bardzo ważne jest poczucie, że mamy wpływ na to, co znajduje się wokół nas. Często to od nas zależy, czy w okolicy znajdują się sterty śmieci, czy rośnie las – dodaje.

Celem programu „Lasy Pełne Energii” jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu oraz odnowienie gospodarki leśnej. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Sadzenie drzew na terenach Lasów Państwowych ma także charakter edukacyjny. Uczestnicy biorą udział w warsztatach sadzenia lasu prowadzonych przez leśników.

W 2022 roku uczestnicy „Lasów Pełnych Energii” posadzili drzewa w 19 lokalizacjach na terenie 13 województw. W akcji wzięli udział wolontariusze PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i sportowcami. Przez cztery wiosenne tygodnie oraz jesienią, ponad 1700 pracowników Grupy PGE i zaproszonych gości posadziło wspólnie ponad 75 tysięcy młodych drzew.

Program „Lasy Pełne Energii” realizowany jest od 23 lat, przy czym od 2007 roku oficjalnie jako Grupa PGE. W tym czasie w programie wzięło udział blisko 27 tys. osób. Uczestnicy posadzili wspólnie ponad 770 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 51 lokalizacjach na terenie 14 województw.

pgegiek_site