Spółka PGE GiEK realizując swoją podstawową misję, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej nie zapomina o społecznej odpowiedzialności biznesu polegającej nie tylko na świadomym działaniu zorientowanym na ochronę środowiska, ale również na dobrych relacjach z otoczeniem. Prowadząc swoją działalność na terenie pięciu województw w Polsce, staramy się być dobrym sąsiadem dla lokalnej społeczności a jako jedna z największych polskich firm chcemy się dzielić tym, co mamy i pomagać osobom, które tego potrzebują. Cieszymy się, że nasze wsparcie pomogło w zakupie samochodu dla Stowarzyszenia „Oligos”, a tym samym przyczyniło się do zapewnienia komfortowego transportu dla jego podopiecznych – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes spółki PGE GiEK.

Stowarzyszenie „Oligos” prowadzi dwa Środowiskowe Domy Samopomocy – w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju. Korzysta z nich ok. 80 podopiecznych.

Warto podkreślić, że należąca do PGE GiEK Elektrownia Rybnik  wspiera Stowarzyszenie „Oligos” od początku jego istnienia. W latach poprzednich z pomocą spółki współfinansowany był transport i rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

To nie jedyne projekty zrealizowane z pomocą  spółki PGE GiEK w Rybniku.  Do tej pory spółka wsparła wiele inicjatyw polegających na integracji osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie remontu pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań” czy zakup komputerów dla uczniów Zespołu Szkół nr 6 kształcących się w zawodzie drukarza. Pracownicy rybnickiej elektrowni są także pomysłodawcami funkcjonującej od kilku lat ligi bowlingowej Olimpiad Specjalnych, w ramach której trenują i opiekują się niepełnosprawnymi zawodnikami z Rybnika i okolic.

pgegiek_site