Podstawą pozwu są przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i dotyczy on funkcjonowania Elektrowni Bełchatów oraz Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Obie strony zostały zobowiązane do przeprowadzenia negocjacji decyzją Sądu Okręgowego w Łodzi, wydaną podczas rozprawy 22 września 2020 r. W razie dojścia przez strony do porozumienia w wyniku negocjacji, PGE GiEK poinformuje o ich wyniku w osobnym komunikacie.

pgegiek_site