Działalność PGE GiEK już od wielu lat wykracza poza realizację działań jedynie biznesowych. Co roku spółka wspiera w formie sponsoringu i darowizn szereg działań proekologicznych, rekreacyjno-sportowych, kulturalnych oraz poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców – podkreśla Sławomir Podkówka, wiceprezes ds. finansowych reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy Kopalnia i Elektrownia Turów. – Angażując się w wartościowe inicjatywy dajemy wyraz społecznej odpowiedzialności za region turoszowski – dodaje.

Spółka PGE GiEK w ubiegłym roku przekazała wsparcie dla straży pożarnej oraz ośrodków zdrowia. Środki finansowe pozwoliły m.in. na doposażenie w specjalistyczny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomierzycach, Zawidowie, Bogatyni, Porajowie i Jeleniej Górze. Dofinansowano również zakup wyposażenia wysokospecjalistycznej sali zabiegowej w WS SP ZOZ w Zgorzelcu, tomografu do diagnostyki obrazowej i częściowy remont oddziału pediatrycznego i wewnętrznego w SP ZOZ w Bogatyni oraz urządzenia Finapres Nowa, służącego do nieinwazyjnego monitorowania układu krążenia w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Spółka stawia również na edukację i szkolnictwo zawodowe. W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła się realizacja programu Klas Patronackich PGE w zawodach zgodnych z profilem działalności PGE GiEK, który obejmuje klasy szkół zawodowych, kształcące przyszłych techników elektryków, automatyków, mechaników i mechatroników. Klasy Patronackie PGE funkcjonują na terenie powiatu zgorzeleckiego w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni. W 2022 roku za bardzo dobre wyniki w nauce zostało wyróżnionych łącznie 47 osób. Każdy wzorowy uczeń otrzymał od PGE GiEK stypendium naukowe w wysokości 2500 zł za semestr. Spółka dofinansowała również remont auli szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” w zgorzeleckim Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich. PGE GiEK nie zapomina także o najbardziej potrzebujących uczniach. W 2022 r. spółka ufundowała aż 265 „Energetycznych Tornistrów” z pełnym wyposażeniem, którymi obdarowano dzieci rozpoczynające swoją przygodę ze szkołą w lokalizacjach, w których funkcjonują jej oddziały. 45 z nich trafiło do uczniów z gminy Bogatynia, Zgorzelec, Sulików i Zawidów.

Doceniając znaczenie sportu dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, część środków finansowych przeznaczona została na działania w zakresie promocji zdrowia poprzez aktywność fizyczną. Spółka sfinansowała zakup jednolitego sprzętu sportowego na treningi i mecze dla KSW Spartakus z Jeleniej Góry i sprzętu do aktywacji ruchowej seniorów w GOK w Zgorzelcu/Radomierzycach. Z przekazanych przez PGE GiEK środków wyremontowano siłownię i zakupiono wyposażenie na potrzeby dzieci i młodzieży zgorzeleckiego MOS im. Janusza Korczaka, utworzono uczniowskie strefy relaksu w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni oraz pozyskano sprzęt sportowy na potrzeby zawodników UKS Hutnik Pieńsk. Z dotacji spółki przekazanej m.in. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Warrior Zgorzelec, przeprowadzono szkolenie sportowe w taekwondo olimpijskim oraz umożliwiono udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, natomiast Stowarzyszenie Klub Karate Shotokan AGE KAN w Bogatyni zorganizowało XIX Zawody Dzieci i Młodzieży w Karate Shotokan. Dofinansowane zostały także cyklicznie organizowane w regionie wydarzenia sportowe, takie jak Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym w Zgorzelcu, regaty o Puchar Turowa na zalewie Witka oraz 22. Parada Rowerów w Jeleniej Górze. Finansowe wsparcie energetycznej spółki pozwoliło na zorganizowanie wydarzeń sportowych skierowanych do najmłodszych, w tym XIV Olimpiadę Sportową Przedszkolaków oraz Zawody na Skateparku pn. „Skate – nie hejt” w Bogatyni.

Zabezpieczone środki na wsparcie lokalnych inicjatyw, pozwoliły również na dofinansowanie cieszących się popularnością wydarzeń kulturalnych. Ze wsparcia spółki w 2022 roku skorzystały: XXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu, Święto Miasta – Dni Zawidowa czy odbywający się w Działoszynie, IX Jarmark św. Bartłomieja. Środki PGE GiEK wsparły również organizację m.in. Koncertu Muzyki Polskiej i Pieśni Patriotycznych w Jeleniej Górze, XXIV Święta Grzybów w Węglińcu, XVI Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych i XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy” w Bogatyni, oraz Świerzawskiego Święta Krainy Wygasłych Wulkanów.

PGE GiEK docenia wolontariat. Od lat pracownicy spółki angażują się w pomoc innym, biorąc udział w akcjach mikołajkowych, zbiórkach nakrętek, honorowym krwiodawstwie, ale także wolontariacie pracowniczym, polegającym na dzieleniu się z młodzieżą szkolną swoją wiedzą, doświadczeniem czy umiejętnościami. Pod koniec ubiegłego roku pracownicy wzięli udział w akcji pod nazwą „TATO TWÓJ POLSKI PILNUJE, ŚW. MIKOŁAJ PREZENT CI OFIARUJE”, wyrażającej solidarność z pełniącymi służbę na granicy z Białorusią, realizowanej w ramach szerszej akcji pn. #MuremZaPolskimMundurem. Pracownicy Kompleksu Turów pamiętają również o potrzebujących zwierzętach, czego dowodem jest ostatnia zbiórka karmy oraz niezbędnych artykułów higienicznych dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Klekusiowo” im. Św. Franciszka z Asyżu w Tomaszowie Bolesławieckim.

Od pierwszych dni wojny, spółka PGE GiEK aktywnie włączyła się w szereg akcji pomocowych i prowadziła aktywne działania na rzecz ukraińskich rodzin. PGE GiEK przekazała samorządowym centrom pomocowym m.in. pralkosuszarki, łóżka polowe, materace, ręczniki, śpiwory, środki do dezynfekcji, wszelkie artykuły zebrane w ramach zbiórek w oddziałach spółki oraz środki finansowe wpłacane przez pracowników na specjalnie do tego celu utworzone konto. Ponadto, sfinansowano transport darów na Ukrainę a w drodze powrotnej przewozy ukraińskich uchodźców, zakup materacy, pościeli i koców dla ukraińskich rodzin przebywających na terenie Gminy Sulików oraz zakupiono niezbędne artykuły dla działającej na rzecz uchodźców Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Trzcińcu. Przekazano również środki finansowe na projekt pn. „Uśmiech dziecka najważniejszy”, zrealizowany przez Fundację Anna z przeznaczeniem na opłaty za wynajem basenów oraz instruktora ze znajomością języka ukraińskiego.

infografika_dzialania_csr_2022_v2.jpg
elektrownia-turow-bogatynia.jpg
elektrownia-turow-bogatynia-2.jpg
pgegiek_site