Nasze oddziały

p1000684.jpg

Podczas trzydniowych obrad w hotelu „Wodnik” dyskutowano nie tylko o kwestiach technicznych, związanych z codzienną eksploatacją jednostek wytwórczych. Znaczną część wielogodzinnych sesji poświęcono omówieniu problemów skupionych wokół najbliższej przyszłości polskiej energetyki i dostosowaniu poszczególnych jednostek wytwórczych do Konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać w sierpniu 2021 roku.

Rynek energetyczny podlega dynamicznym zmianom, a bezwzględne wdrożenie Konkluzji BAT w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wiąże się z szeregiem działań inwestycyjno-modernizacyjnych, choćby  zwiększeniem nakładów inwestycyjnych, modernizacjami zakładów, wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz prowadzeniem konsekwentnej polityki prorozwojowej – powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna,  podczas uroczystej inauguracji konferencji.

p1000713.jpg

Obradom towarzyszyła tradycyjnie wystawa techniczna, gdzie prezentowali się m.in. partnerzy PGE. Wśród uczestników konferencji nie zabrakło przedstawicieli Politechniki Łódzkiej, jak również władz spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

p1000702.jpg
pgegiek_site