Prace nad budową krajobrazowego wału ziemnego, znajdującego się pomiędzy Kopalnią Turów a Republiką Czeską, rozpoczęto opracowaniem i przyjęciem przez obie strony harmonogramu inwestycji. Realizacja przebiegła zgodnie z przyjętym planem – wykonano już wszystkie prace ziemne związane z formowaniem wału. Zgodnie z przyjętą dokumentacją projektową, wał ma 5 metrów wysokości, ok. 40 m szerokości w podstawie oraz nieco ponad kilometr długości.

Kopalnia Turów rozpoczęła już nasadzenia roślinności na wierzchowinie wału. Posadzone na nim zostaną drzewa liściaste i iglaste, w tym sosna zwyczajna, modrzew europejski, brzoza brodawkowata, klon jawor i pospolity, lipa drobno i szerokolistna, a także mniejsze krzewy. 

Budowa wału ziemnego była jednym z postulatów Republiki Czeskiej w celu zasłonięcia widoku na turoszowski kompleks energetyczny. Kopania Turów rzetelnie i terminowo wypełnia wszystkie zapisy polsko-czeskiej umowy. Zakończyła już m.in. budowę podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego. Testy skuteczności podziemnej bariery wykazują wzrost poziomu wód podziemnych nawet o ponad 4,6 metra, a wyniki na bieżąco przeprowadzanych pomiarów przekazywane są stronie czeskiej. Kopalnia realizuje również zapisy umowy dotyczące innych komponentów środowiska, m.in w zakresie ochrony przed hałasem i pyleniem. Dotychczas na terenie Kopalni Turów odbyło się również osiem misji oceniających, podczas których strona czeska monitorowała działania podejmowane na rzecz ochrony wód. Misje organizowane są raz na kwartał. 

pgegiek_site