lasypelneenergii_logo.jpg

W tym roku PGE  już po raz 23. organizuje akcję „Lasy pełne energii”. Przez pięć tygodni wspólnie z naszymi partnerami i lokalnymi społecznościami posadzimy ok. 70 tys. drzew w 25 nadleśnictwach. Jestem przekonany, że po raz kolejny nasz projekt przyciągnie wielu uczestników tak, jak w 2022 roku, kiedy ponad 1700 uczestników posadziło wspólnie blisko 75 tysięcy drzew – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowym Grupy PGE, który jest prowadzony od ponad 23 lat. Co roku wiosną, pracownicy PGE, wspólnie z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności, sadzą drzewa na terenie nadleśnictw współpracujących z PGE.

Celem programu „Lasy Pełne Energii” jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych i odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

W 2022 roku uczestnicy „Lasów Pełnych Energii” posadzili drzewa w 19 lokalizacjach na terenie 13 województw. W akcji wzięli udział wolontariusze PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i sportowcami. Przez cztery wiosenne tygodnie oraz jesienią, ponad 1700 pracowników Grupy PGE i zaproszonych gości posadziło wspólnie ponad 75 tysięcy młodych drzew.

Program „Lasy Pełne Energii” realizowany jest od 23 lat, przy czym od 2007 roku oficjalnie jako Grupa PGE. W tym czasie w programie wzięło udział blisko 27 tys. osób. Uczestnicy posadzili wspólnie ponad 770 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 51 lokalizacjach na terenie 14 województw. 

pgegiek_site