Nasze oddziały

podpisanie-umowy-pge-giek-i-dolnoslaska-instytucja-posredniczaca-we-wroclawiu-jpg

 

Podpisana umowa pozwoli Elektrowni Turów zwiększyć produkcję taniego ciepła na potrzeby okolicznych odbiorców instytucjonalnych oraz indywidualnych. Obecnie bloki energetyczne 5 i 6 o mocy 261 MWe każdy, produkują jedynie energię elektryczną na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowana modernizacja polega na zabudowie wymienników ciepła na obu blokach (o mocy 90 MWt każdy) w celu wykorzystania istniejącego w układzie blokowym ciepła do podgrzewania wody i jej dystrybucji poza teren elektrowni.

Zapewnienie taniego ciepła z procesu wysokosprawnej kogeneracji stanowi pod względem ekologicznym i ekonomicznym najlepsze rozwiązanie dla przyszłych odbiorców, z uwagi na fakt, że węgiel brunatny jest obecnie najtańszym dostępnym lokalnie paliwem. Dodatkowo, uciepłownienie bloków 5 i 6 przyczyni się do redukcji niskiej emisji i zjawiska smogu, który na terenie gminy Bogatynia jest uciążliwy dla mieszkańców, zwłaszcza w okresach zimowych – powiedział Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Planowany termin zakończenia projektu to II połowa 2020 roku, a jego całkowita wartość wynosi ponad 30 mln zł. Przyznana dotacja stanowi niemal 34 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółka PGE GiEK dotychczas zrealizowała już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Uzyskane środki pochodziły z NFOŚiGW w Warszawie, a także z wojewódzkich funduszy w Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i Zielonej Górze oraz z europejskich funduszy strukturalnych, dystrybuowanych przez instytucje krajowe, bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Fundusze pozyskano na inwestycje o charakterze proekologicznym, w tym na budowę i modernizację instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, mającej na celu znaczne ograniczenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Wśród inwestycji znalazły się m.in. projekty realizowane w elektrowniach Turów i Bełchatów. W ramach tych inwestycji pozyskane środki stanowiły niemal 50 proc. łącznych kosztów inwestycji.

Obecnie w Elektrowni Turów funkcjonuje sześć bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej 1498 MW. Na terenie elektrowni realizowana jest flagowa inwestycja PGE - budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 496 MW brutto. Nowa jednostka zastąpi wycofane z eksploatacji trzy bloki energetyczne. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 października 2020 roku. Elektrownia Turów prowadzi także gruntowną modernizację bloków 1-3, która ma zakończyć się już w przyszłym roku. Wartość projektu to około 800 mln zł. Zakończenie tego zadania przyczyni się do wydłużenia żywotności jednostek wytwórczych o minimum 20 lat, zwiększenia ich mocy z 235 MW do 250 MW, a także poprawienia ich sprawności i dyspozycyjności. Realizacja projektu zaowocuje istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu.

 

pgegiek_site